donderdag 30 maart 2023

Israel: angst voor eigen militie van fascistische minister Ben Gvir

Ben Gvir (Wikipedia)
 In Israel is opwinding ontstaan over het voornemen van minister Itamar Ben Gvir van NationaleVeiligheid om een ''Nationale Garde'' te vormen naast de politie die onder zijn commando zal staan. De minister kreeg daartoe maandag het groene licht van premier Netayahu die daarmee het gevaar afwendde dat Ben Gvir zou aftreden als hij zijn wettelijke hervormingsprogramma zou uitstellen. Ben Gvir had daarmee gedreigd.

Woensdagavond werd een resolutie bekend waarover Ben Gvir zondag een stemming zal vragen in het kabinet. De minister wil een nationale Garde van 2.000 man onder zijn commando die als taak zal hebben het ''tegengaan van nationalistische (lees: Palestijnse) misdaad, terrorisme en het herstellen van het gezag van de overheid waar dat nodig is''. Ben  Gvir, die leider is van de fascistische Otzma Yehudit-partij, heeft herhaaldelijk gesproken over de ''wetteloosheid'' in de Negev met zijn talloze Bedoeïenen-gemeenschappen. Kringen in zijn omgeving hebben gewezen op de noodzaak om het staatsgezag te herstellen in de ''gemengde'' steden als Lod en Ramle.

 In een uitleg bij zijn resoluties stelt Ben Gvir dat de garde een basale noodzaak voor Israel omdat ''we anders niet in staat zijn onze burgers te beveiligen''. Hij tekent erbij aan dat in 2021 toen grote onlusten ontstonden in  de gemengde Arabisch-Joodse steden, al een Nationale Garde was gevormd, bestaande uit speciale eenheden van de Grenspolitie. Zijn nieuwe Nationale Garde zal zich vooral op crisissituaties richten, wat de ''traditionele'' politie de gelegenheid zou geven om zich meer op haar traditionele werk te richten. Als zijn plan wordt goedgekeurd wil Ben Gvir een commissie instellen bestaande uit mensen van diverse ministeries en het leger en de politie die de taken zal vaststellen, de mogelijkheid zal onderzoeken om eenheden van de grenspolitie naar de garde over te hevelen en Ben Gvir de autoriteit zal geven om in tijd van nood orders te geven aan reserve-eenheden van de Garde. 

De plannen lokten woensdagavond al demonstraties uit in Tel Aviv en andere plaatsen van mensen die zich goed herinneren dat Ben Gvir destijds niet in het leger werd opgeroepen omdat hij daarvoor te gevaarlijke ideeën had. Ook de Vereniging voor de Mensenrechten in Israel (ACRI) kwam in het geweer tegen de plannen om Ben Gvir een aparte militie te geven. Zij stuurde dinsdag een brief naar  Procureur-generaal Gali Baharav-Miala waarin werd uitgesproken dat een dergelijke militie, die losstaat van de politie, de ''democratie zou ondermijnen en de handhaving van de wet bemoeilijken''. ACRI waarschuwde met name dat zo'n militie vooral dreigt te worden aangewend tegen de Arabische gemeenschap.  

Geen opmerkingen:

Israel hervat zijn moorddadige aanvallen op Gaza, nu alweer tenminste 32 doden

Archieffoto. Persbureau Wafa  Israel heeft vanmorgen om 7 uur zijn heilloze wraakactie tegen Gaza hervat. Volgens een communiqué  van het Is...