woensdag 1 maart 2023

Israel laat zich weinig gelegen liggen aan de bittere nasleep van een kolonisten-pogrom

Burned cars in Huwwara (Foto Oren Ziv - via Whatsapp)

 Het is een wonderlijk iets. Israelische kolonisten plegen een pogrom in Huwwara, een kolossaal dorp ten zuiden van Nablus, en vervolgens heerst er vooral verwarring. Vanzelfsprekend verwarring in Huwwara en omstreken, waar volgens de burgemeester, Mu'in Damiri, de schade tenminste 18 miljoen shekel bedraagt (een dikke 4,5 miljoen euro). Volgens zijn opgave zijn er tenminste 35 huizen geheel afgebrand, en een veertigtal gedeeltelijk. Verder zijn neer dan 100 auto's volledig afgebrand. En dan is er nog de schade aan de inkomsten van alle inwoners en winkels, want het dorp is volledig afgesloten  van de buitenwereld  en alle scholen, winkels en bedrijven zijn - voor zover gespaard - nu ook nog noodgedwongen dicht. Niemand schijnt te weten hoe de inwoners zich voelen, maar ik heb zo'n idee dat daar honderden mensen zich geen raad weten en handenwringend rondlopen, terwijl er evengoed honderden tandenknarsend tussen zullen zitten. Het zal je maar gebeuren. Je moet vluchten, een menigte van minimaal 400 dolle kolonisten gaat als idioten vier uur lang tekeer zonder dat iemand ingrijpt. Je bent je leven niet zeker tegenover deze ididoten. Er vallen ook meer meer dan 400 gewonden. En vervolgens zit je werkeloos thuis, want het leger is opje dak gestuurd om de orde te handhaven. En dat doet het leger op de gebruikelijke manier, de enige manier die ze daar kennen. De Palestijnen zitten binnen, opgesloten, en mogen er niet uit. En de kolonisten lopen en rijden vrijelijk rond. Het leger kent nu eenmaal geen andere wijze om orde en tucht te herstellen. Jaag de Palestijnen naar binnen, dan zijn ze stil en dan is het wel OK.
De Israelische kranten melden niets want de Palestijnen zitten binnen. En de Palestijnse pers meldt ook niets, want die kan er niet heen.  Ondertussen wordt er nu gemeld dat er toch nog zes aanhoudingen van kolonisten zijn verricht. Die zullen vermoedelijk snel weer vrijkomen. Mogelijk zal het ook moeilijk zijn hun schuld aan te tonen bij gebrek aan bewijs. Sowieso kunnen de niet meer verwachten dan wat lichte strafjes. De Palestijnen kunnen trouwens ook fluiten naar schadeloosstellingen. Dat is al jaren geleden zo vastgelegd in de wet.
Maar verder is ook Israel in de war. Een klein aantal Israeli's maakte zich de afgelopen twee dagen behoorlijk boos, want het was duidelijk dat er wat stond te gebeuren nadat twee kolonisten in Huwwara waren doodgeschoten. Sterker nog, het leger was op de hoogte van het feit dat de kolonisten hun aanval aan het voorbereiden waren. Het leger zegt dat het de toegangswegen tot Huwwwara had afgezet.  Maar ja, de kolonisten kwamen vanaf omgingende heuvel. En vervolgens raakte ''het leger de controle kwijt''. Zei het leger. Maar bijvoorbeeld de mensenrechtenorganisatie B'tselem twitterde dat dit rondweg kletskoek was en dat het leger de kolonisten hun gang liet gaan en geen poot uitsstak. Dit was een gewoon politiek  van de overheid, aldus B'tselem. De kolonisten zijn de sterke arm van de overheid die de Palestijnen het leven zo zuur maken dat ze weg trekken. Dus het was prima wat er gebeurde. En Orly Noy in Magazine 972 ging een stapje verder: zij schreef dat opTikTok flimjes te zien waren waarop kololisten lekkere hapjes uitdeelden aan soldaten die naar de vuurmassa's stonde te kijken en dat de soldaten die hapjes dankbaar accepteerden. 
Maar zoals gezegd, dat was een kleine minderheid. Want de ministers Ben Gvir en Smotrich hadden die middag nog boodschappen ''geliked'' op Facebook waarin werd gezegd dat Huwwara volledig diende te worden vernietigd (later op de avond veranderde dat in oproepen ''om niet zelf het recht ter hand te nemen" maar dat  was toen wel een beetje laat). En een partijgenoot van Smotrich, ene Fogel, gaf de volgende dag een interview aan de radio waarin hij de pogrom volop prees, want dit was de manier om af te rekenen met die Arabische terroristen.
Intussen schijnt de progromin Israel als geheel weinig indruk te hebben gemaakt. Behalve een enkeling die nasputtert dat het Sabra en Chatla in de herhaling was (waarmee de moordpartijin Beiroet van 1982 werd bedoeld) of zelfs iemand die twitterde dat het deed denken aan de manier waarop rond 1948 zo'n 750.000 Palestijnen het land waren uitgegooid. bleef het stil. In Israel heeft nu een andere verwarring toegeslagen. Met een zee van blauwwitte Israelische vlaggen hebben menigten zich op wegen en spoorwegen gestort die worden afgesloten. Scholen en bedrijven zijn gesloten en duizenden marcheren door de steden op een dag waarop het openbare leven ''wordt onwricht'' om te voorkomen dat Israel een ''dictatuur'' wordt, zo wordt gezegd. Het gaat nog steeds over de nieuwe aanpak van de regering-Netanyahu waarbij het hooggerechtshof tandeloos wordt gemaakt. 
Ik wens ze alle succes van de wereld. Maar het lijkt te toch niet onverstandig om de woorden van de columnist B.Michael toe te voegen: Bibi is niet het probleem, zei hij. En als er gevochten wordt, zo citeer ik hem in mijn eigen woorden, vecht dan ook de bezetting aan. Want als we de bezetting ditmaal niet stoppen, dan gaan de bezetting domweg door met zijn criminele systeem totdat we met zijn allen  de afgrond in zijn  gewerkt.

Geen opmerkingen:

''Israel comitted war crimes and crimes against humanitarian law in Gaza''

  Israeli authorities are responsible for war crimes and crimes against humanity committed during the military operations and attacks on Gaz...