zaterdag 5 december 2015

Hypocriet

Hoewel ik helemaal geen tijd heb - dit blog is om studieredenen in ieder geval tot het eind van het jaar gesloten en eigenlijk alleen open voor gastbijdragen terwijl nieuws alleen nog op mij andere blog  The Pessoptimist. te vinden  is - kon ik het niet laten te reageren. Op een wel erg hypocriet stukje. Hieronder dus. 
 
Dayan
Het is tot de Joodse gemeenschap doorgedrongen. Dit jaar herdacht het Platform Stop Racisme en Uitsluiting de Kristallnacht van 1938 met als een van de spreeksters Haneen Zoabi. Een Palestijnse!! Dat moest wel een terroriste zijn!! Een antisemiet!! Dat zeiden sommigen in de Joodse gemeenschap dan ook, sommigen zeiden zelfs nog wel ergere dingen. 
Maar ondertussen was er toch kennelijk wat losgewrikt, waren er vragen gerezen. In het blaadje met de pakkende titel ''Joods nu'' van het landelijke Verbond voor Progressief Jodendom (de nieuwe weidse naam van de Liberaal Joodse Gemeente) moest kennelijk wat worden uitgelegd. Of was het toeval, dat het onderwerp ter sprake kwam in de rubriek ''Op het scherp van de snede"? Hoe dan ook, Hilla Dayan, universitair docent aan de UvA, mocht er iets over schrijven. Ze hield eerst een lange inleiding waarin ze schreef dat het begrijpelijk is, omdat in Nederland zoveel Joden werden weggevoerd en het trauma daarom zo groot is, dat mensen liever de ''Kristallnacht'' herdenken in plaats van ''één van de meer dramatische gebeurtenissen van de shoa zelf, zoals ''de eerste razzia in 1941, of het leeghalen van de Jodenbuurt en het weeshuis waar nu de Stopera staat."

Ze schreef vervolgens dat het ''gezien deze gevoeligheid ten opzichte van het hier en toen, geen verrassing [is] dat sommige leden van de Nederlands Joodse gemeenschap het ongepast vonden dat deze aan de Sjoa gerelateerde gebeurtenis werd herdacht in relatie tot een nu en daar, waarbij daar het huidige Israel is.'' 

Nu is het toevallig zo dat  het Platform indertijd - in 1992 en destijds onder de naam ''Nederland bekent Kleur''- met de Kristallnachtherdenking begon naar aanleiding van een brandstichting in het Duitse Rostock in een asielzoekerscentrum waarbij een aantal Turkse vluchtelingen omkwam. Om aandacht voor deze griezelige ontwikkeling te vragen, werd de Kristallnachtherdenking geboren. Het werd een samengaan van twee dingen:  een herdenking van iets dat destijds de voorbode bleek te zijn van iets nog veel ernstigers, gekoppeld aan aandacht voor de gebeurtenis in Rostock, die mogelijk een voorbode zou kunnen zijn van meer vreemdelingenhaat. Alle herdenkingen daarna volgden datzelfde patroon. Alltijd gingen ze (ook) over vreemdelingenhaat of racisme. Dat stuitte de Joodse gemeenschap tegen de borst, omdat zij vond dat het alleen over Joden behoorde te gaan.  In 2011 begon de ''officiële'' Joodse gemeenschap daarom met een eigen uitsluitend Joodse herdenking, terwijl wij met de onze doorgingen. En dit jaar besteedden we dus voor het eerst aandacht aan Israelisch racisme jegens de Palestijnen
Dayan had haar hele geleerde inleiding kunnen overslaan als ze even de moeite had genomen zich in de geschiedenis van de herdenkingen te verdiepen, maar misschien is het voor een universitaire docent in zoiets etherisch als ''Vergelijkende Democratie, Sociologie van de Ander en Globale Civil Societies'' niet echt nodig de feiten te kennen voor je met een verhaal komt. Gelukkig noemde ze ''de organisatoren van de Kristallnachtherdenking'' toch ook wel weer ''een goedwillende groep'' die ''alle recht [hebben] om deze op hun manier te herdenken''. Maar, zei ze: "'Het zou volgens mij echter eerlijker zijn geweest  - zeker gelet op de eigen Nederlandse geschiedenis - als zij de herdenking dit jaar hadden gekoppeld aan de vluchtelingencrisis, waarin Europa opnieuw haar deuren sluit voor zij (sic) die op de vlucht zijn geslagen voor het totalitarisme en terrorisme. Tegelijkertijd vind ik dat geen rechtvaardiging voor het onverholen racisme en de islamofobie die volgde op de aanwezigheid van het Knesset-lid Hanin Zoabi die werd uitgenodigd om bij de herdenking te spreken.''
Aldus Hilla. Mooi gezegd. Alleen zou het volgens mij, AbuP., ook ''eerlijker zijn geweest'' als Dayan haar eigen rol niet onvermeld had gelaten. Zoabi werd namelijk niet alleen uitgenodigd door het Platform Stop Racisme en Uitsluiting, maar ook door twee andere organisaties waarmee we contact hadden gezocht om een ''gecombineerde'' uitnodiging mogelijk te maken, zodat Zoabi niet alleen tien minuten zou komen spreken op een Kristallnachtherdenking, maar ook nog andere optredens zou hebben. Laat één van die twee organisaties nou de organisatie van ''linkse Israelische expats'' Gate48 zijn. En laat Hilla Dayan daar nu - héél toevallig -  bestuurslid en mede-oprichtster van zijn, terwijl ze ook nog eens de presentator was van één van die avonden waar Zoabi sprak. Om die reden moet ik hier dan ook even kwijt dat het misschien ''eerlijker'' was geweest als Hilla haar opmerking dat het ''eerlijker zou zijn geweest om de herdenking dit jaar te koppelen aan de vluchtelingencrisis'' had gemaakt tijdens de voorbereidingen waar ze bij betrokken was, en niet nu pas achteraf, zodat het nu net lijkt alsof ze er helemaal niet bij is geweest. Over eerlijkheid gesproken (en alsof de herdenkingen van het Platfor niet ALTIJD ook over vluchtelingen gaan). 
Aan het eind van haar stuk is Dayan wel zo aardig om nog even op te merken dat Palestijnse streven naar ''verwezenlijking van het recht om rechten te hebben'' aandacht verdient en dat het goed zou zijn om ''je aan te sluiten bij de strijd om Israels huidige racistische en fundamenteel onrechtvaardige regime te beëindigen''.  Het feit dat de Palestijnen recht hebben op rechten en die niet krijgen, en dat het racisme in Israel griezelige proporties heeft aangenomen, was ook precies het signaal dat het Platform wilde afgeven met het uitnodigen van Haneen Zoabi. Dayan is behoorlijk hypocriet als ze niet gewoon laat uitkomen dat ze daar achter stond. Maar misschien is haar hypocrisie nog peanuts vergeleken bij de hypocrisie van de Liberale Joden zelf. Die namen wel een stukje op van iemand die zich duidelijk nooit in de achtergronden heeft verdiept en zich lekker op de vlakte houdt, terwijl één van de organisatoren van de Kristallnachtherdenking waar het allemaal om ging (ik zelf dus) nota bene lid is van hun eigen gemeente. Maar misschien vonden ze bij de Liberaal Joodse Gemeente een stukje dat uitging van de feiten wel gewoon veel te confronterend. Zo zijn ze daar helaas wel.

7 opmerkingen:

Jaap Hamburger, Broek in Waterland zei

Misschien MaartenJan - ik speculeer - is deze zelfopgelegde distantie de prijs die Hilla heeft moeten betalen om haar stuk überhaupt in het blad geplaatst te krijgen. Dan heeft zij afwegingen moeten maken, waarvoor wij allen wel eens staan...Ik acht Hilla hoog: te slim en te integer en met een te lange staat van dienst om de kwalifcatie 'huichelachtig' te verdienen. Wat mij betreft in de verste verte niet.

Abu Pessoptimist zei

Jaap hamburger,
Kan zijn, ik ken haar niet zo goed. Ik heb wat jij opmerkt natuurlijk ook bedacht: misschien heeft ze afwegingen gemaakt om überhaupt iets in dat blad te kunnen zeggen. Mijn conclusie: als dat zo is en je dan zo jezelf zo verloochent en bovendien een deftig verhaal houdt dat nergens op slaat omdat het blijkbaar teveel moeite was na te gaan wat de achtergrond van de herdenkingen van het Platform is, dan ben je verkeerd bezig. Dan ben je hypocriet.

Anoniem zei

"Het zou volgens mij echter eerlijker zijn geweest" schrijft Hilla Dayan. Waarom dat woordje 'eerlijker'? Ik zie niet dat ze dát onderbouwd heeft. Ze introduceert de suggestie van 'oneerlijkheid'. Wat een valse vileine draai. Een beetje serieus betoog zou toch uitkomen op een weloverwogen 'beter' of zo.

Nog los van de echte oneerlijkheid die Abu aanwijst.

Michael zei

Dat wijf Zoabi is een antisemiet want zij was op de boot Mavi Marmara samen met het terroristisch uitschot. Bovendien durfde dat stuk drek de IDF'ers uit te maken voor moordenaars.
Jammer dat zij niet dood is, maar dat kan nog komen zeg ik maar. Ik zal er voor bidden en dat dit pijnlijk verloopt :-)

Abu Pessoptimist zei

Michael,
Zo nu en dan is het wel illustratief reacties als de uwe te plaatsen, om te laten zien wat voor voor soort fascisten er rondlopen.Wat de ''IDF" en moordenaars aangaat, ik heb Haneen Zoabi onder meer horen verwijzen naar Gaza, waar het Israelisch leger in de zomer van 2014 2.251 mensen heeft gedood van wie 7 op de 10 burgers, en 551 van hen kinderen. Ik kan me niet herinneren dat Zoabi de soldaten expliet moordenaars noemde. Maar ze zijn het natuurlijk wel. Hoe zou u mensen noemen die zoiets doen? Bijvoorbeeld als het Europeanen waren die ze doodden, of Joden?

Michael zei

@Maarten-Jan

Jouw Arabieren in de Gazastrook kregen en krijgen wat zij verdienen met hun uitgelokte oorlogen en terreur net als de moordenaars en terroristen elders in Israël met hun aanvallen met messen. Dat zijn de consequenties. Terroristen hebben geen rechten, behalve om te sterven. Ik mag dus aannemen dat je de moorden overal in de wereld begaan door moslims goedkeurt, aangezien je voortdurend in zak en as zit als islamitische terroristen (het zijn altijd moslims) in Israël gedood worden.

Of ik het erg vind als moordaanslagen à la Parijs, San Bernardino hier gepleegd worden? Ja, als het onschuldige burgers betreft, maar niet als het moslims of socialisten betreft. Ik zal geen traan om hen laten aangezien zij krijgen wat zij in huis hebben gehaald. Letterlijk worden de ISIS-bendes hier door landverraders als Rutte met de fanfare binnengehaald of door een psychopaat als Merkel, die het geestelijke niveau heeft van Obama, een van de weerzinwekkendste figuren uit de Amerikaanse geschiedenis. Mocht je dus menen dat ik zal treuren om de dood van een links politicus of links volk dat zich achter de Europese politici schaart moet ik je hevig teleurstellen. Volk dat voor een multicultureel Europa pleit (is het niet (de zoveelste leugen van links) want uiteindelijk wordt het islamitisch en die zwijnenstal is niet bepaald een cultuur te noemen, ook al niet omdat ieder andere cultuur niet getolereerd wordt) zijn landverraders, verraders van de westelijke civilisatie. Worden figuren als Mogherini of Junker slachtoffer laat mij dit volslagen koud. Dus je denkt toch niet dat ik ook maar een moment sympathie heb voor Israëlische joden met de mentaliteit van iemand als Hamburger of de kliek van Meretz (favoriet bij de door mij gehate PvdA). Voor kruipers voor moslims, terroristen en moordenaars heb ik alleen minachting. Maar helaas zijn deze figuren dusdanig gestoord dat zij altijd de schuld aan een ander zullen toeschrijven of dat zij niet sterk genoeg kruipen voor hun geliefde koppensnellers zoals linkse politici in Zweden.
Dat jij voor dat uitschot opkomt dat hier in Europa hun slachtingen voortzet tegen Christenen in asielzoekerscentra pleit niet voor je.

Abu Pessoptimist zei

Michael,
Dit was de laatste reactie van u die ik plaatste. Ik zou kunnen proberen u uit te leggen dat wat u terroristen noemt Westerse creaties zijn: de Palestijnen doordat ze verdreven zijn, en bezet worden en gediscrimineerd, de mensen van ISIS, nadat wij (het Westen) honderdduizenden mensen hebben gedood in Irak, er chaos hebben gecreëerd en nadat we op de verkeerde paarden zijn gaan wedden in Syrië. Dat laat onverlet dat ik bepaald geen aanhanger van ISIS ben, maar dat is onbelangrijk, want tegen uw redeneringen is toch geen enkel kruid gewassen. De PVV is waarschijnlijk nog te links voor u, net als de Likud. Laat me raden: Kahane Chai?

Grapperhaus benoemt antisemitismebestrijder. Hem wacht een mijnenveld

Minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie heeft de knoop doorgehakt en ook voor Nederland een ''Coördinator Antisemitismebestr...