woensdag 29 september 2021

''Miljardenkredieten van banken in Nederland voor Israels nederzettingen''

(Wikipedia)

Hoe staat het met de investeringen van Europese bedrijven in bedrijven die geld verdienen aan de Israelische nederzettingen? Niet al te best. De nederzettingen in gebied dat niet tot Israel behoort maar bezet is, zijn illegaal volgens diverse uitspraken van de VN, volgens het Internationale Hof van Justitie (uitspraak van 2004) en worden in strijd met de Conventie van Genève ''bemand'' met Israeli's die daar niet behoren te wonen. In 2020 publiceerde de Verenigde Naties een rapport van 112 instellingen en bedrijven die geld verdienen aan de nederzettingen. Deze bedrijven zijn doordat ze geld verdienen aan de nederzettingen medeplichtig aan een scala aan oorlogsmisdaden en geweldsmisdrijven, dat jaarlijks nog aan aantal en intensiteit toeneemt.

Sinds vandaag is er weer een nieuw rapport van 25 instellingen (waaronder het Nederlandse Rights Forum, Pax en BankTrack) die de handen ineen hebben geslagen en nog een stapje verder zijn gegaan. Zij hebben naar de banden gekeken van Europese instellingen en bedrijven met die ''eerstelijns'' misdadigers. De VN-lijst van 112 is in dit rapport uitgebreid tot 130 instellingen die direct en rechtstreeks (mede)verantwoordelijk zijn voor roof, plundering, vernielingen en huisuitzettingen en de honderden onbestrafte wandaden van kolonisten. 

Bij de Europese instellingen die in deze 130 investeerden gaat het om 672 instellingen. Zij investeerden de laatste drie jaar niet minder dan 219 miljard euro, waarvan 98 miljard in de vorm van  kredietverleningen en 121 miljard als aandelen en obligaties. Bij de kredietverleners zitten niet minder dan drie Nederlandse banken, te weten de ING, de Rabo Bank en ABN Amro. ING staat zelfs bij de top tien van kredietverleners met een bedrag van dik 4,5  miljard. De Rabo is een goede tweede met 1,333 miljard en de ABN AMRO is goed voor 342 miljoen. Pikant, dit laatste, want ABN AMRO is nog eigendom van de Nederlandse staat die dus op deze manier medeplichtig is aan oorlogsmisdaden. Bij de kredietverleners staan weliswaar BNP Paribas (17,3 miljard), Deutsche Bank (12.03) en HSBC (8,721) bovenaan, maar dat is een schrale troost. 

Bij de investeerders zijn nog meer Nederlandse bedrijven: Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP), het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW), Aegon, de NN (Nationale Nederlanden) groep en Van Lanschot-Kempen. In het rapport zijn hun investeringen per in de nederzettingen opererend bedrijf uitgesplitst. 

Daarnaast zijn er in Nederland ook een paar bedrijven die zich in de eerste lijn, dus rechtstreeks, schuldig maken aan het verdienen van geld in en door de nederzettingen. Bijvoorbeeld Bookings.com, dat zijn hoofdkwartier in Amsterdam heeft, en dat reizen regelt en gebruik maakt van  logies en andere faciliteiten in de nederzettingen. Dan Altice Europe (Telecommunicatie), CNH Industrial (landbouw- en constructie werktuigen en voertuigen), Kardan (Investeringen, vastgoed) en de aan Kardan gelieerdeTahal Group International (Infrastructurele projecten onder meer op het gebied van waterbeheer).  

Een aantal pensioenfondsen trok zich de afgelopen tijd terug uit Israelische investeringen. Het ziet er echter naar uit dat het nog wel even gaat duren voordat het ook tot andere financiële instellingen en beleggers (waaronder dus het Nederlandse ABP en het PFZW) doordringt dat investeren in illegale nederzettingen en oorlogsmisdaden op morele gronden onaanvaardbaar is.

Geen opmerkingen:

Netanyahu gaat ten langen leste akkoord met uitstel, maar het is de vraag of dat genoeg is

Netanyahu heeft maandag in de loop van de dag besloten de voortgang van zijn wetgevend proces tijdelijk te stoppen, vermoedelijk tot na het ...