dinsdag 26 maart 2024

Israel breekt met UNRWA en velt daarmee een doodvonnis voor Noord-Gaza

 
Israel heeft maandag de samenwerking met UNRWA opgezegd. Op dezelfde dag had de chef van UNRWA, Lazzarini, ook gemeld dat er al twee maanden geen voedseltransporten van UNRWA waren doorgelaten en dat kort daarvoor tot twee keer toe verzoeken om tracks door te laten waren geweigerd. Nu is duidelijk dat Israel helemaal niets van UNRWA meer door zal laten naar Noord-Gaza. Dat staat gelijk aan een doodvonnis voor diegenen die nog in Noord-Gaza verblijven. De 250.000 - 3000.000 mensen daar zijn nu voornamelijk aangewezen de enkele truck die nog vanuit Zuid-Gaza naar het noorden komt en op droppings vanuit de lucht. Die zijn volstrekt onvoldoende.

Maandag verdronken bij zo'n dropping 12 mensen die probeerden zwemmend pakketten die in zee terecht waren gekomen binnen te halen. Zes mensen werden onder de voet gelopen en gedood in de drukte die rondom een dropping ontstond. Eerder deze maand werden ook vijf mensen gedood door pakketten waarvan de parachutes niet waren open gegaan. Maandag werd bovendien een kolonne wachtenden in Shu'afiyeh voor de verandering niet beschoten door scherpschutters of tanks, maar door vliegtuigen met rakette onder vuur genomen. Er vielen veel slachtoffers maar het was niet duidelijk hoeveel doden en hoeveel gewonden precies. De hulporganisatie Euro Med. becijferde onlangs dat er bij aanvallen op mensen die op voedsel wachtten tenminste 560 doden zijn gevallen. 

Maandag werden in de buurt van het Shifa ziekenhuis ook nog eens 30 mensen gedood bij het bombardement op een huis. De hoeveelheid voedsel die maandag en dinsdag en Gaza binnenkwam was bovendien in het algemeen weer minimaal, nadat het twee dagen wat beter was geweest.

Maandagavond werd ook voor het eerst een resolutie van de VN-Veiligheidsraad aangenomen voor een staakt-het-vuren. Dat kon omdat Amerika, dat al drie keer een bestand heeft geveto'd, zich van stemming onthield. Het is een staakt-het-vuren dat alleen voor Ramadan geldt, dat is nog twee weken. In die tijd moet ook zoveel mogelijk voedsel worden doorgelaten, en ook werd een oproep gedaan de gijzelaars los te laten. Stemmen binnen de VN zeiden dat twee weken niet voldoende is om de voedseltekorten aan te vullen, maar dat maakt eigenlijk niet veel uit, want Israel gaat zich er niet aan houden. Netanyahu schrapte uit boosheid dat de VS de resolutie had laten passeren, ook de delegatie die naar de VS zou reizen om te overleggen over een aanval op Rafah. Israel wil die persé doorzetten.

De speciale VN-rapporteur voor de bezette gebieden, Francesca Albanese, heeft intussen haar rapport ingediend bij de VN-Veiligheidsraad. Zij komt tot de conclusie dat er voldoende gronden zijn om te concluderen dat Israel genocide bedrijft doordat het drie van de vijf zaken bedrijft die zijn gedefinieerd als genocide: het doden van Palestijnen, hen ernstige fysieke of mentale schade toebrengt en hen welbewust blootstelt aan situaties die erop berekend zijn hun fysieke vernietiging te bewerkstelligen. Zij zegt dat de genocide de verergering is van een proces van zeventig jaar  settler kolonialisme waarbij de Palestijnen als groep worden verstikt, en waarbij hun land en bronnen van bestaan worden overgenomen.  Bovendien houdt Israel zich niet aan de zaken die het Internationale Hof hen in januari oplegde. Zij beveelt een totale wapenboycot aan. De Nakba moet worden gestopt. Israel dat haar geen visum gaf toen zij in oktober verklaarde dat de aanval van Hamas niet was ingegeven door antisemitisme maar het gevolg was van de jarenlange bezetting, verwerpt haar rapport met kracht  

Duitsland zegde een bedrag va 45 miljoen euro toe aan UNRWA. Lazzarini zei dat nu tot eind mei kan worden doorgewerkt. Er werden in de afgelopen 24 uur 81 mensen gedood, onder wie ook bewoners van tenten in het gebied van Mawasi in het uiterste zuiden van de Strip. UNRWA verloor de 171ste van zijn werkers, en de Rode Halve Maan becijferde dat zij 364 mensen heeft verloren. Het totaal aantal doden wordt aangegeven als 32.414. Israel verloor de afgelopen dagen weer een man, het verliescijfer is 252. 

Geen opmerkingen:

VN-commissie: Israel leverde geen bewijs dat UNRWA-personeel deelnam aan aanval

Bij de Columbia universiteit in New York vond een protest plaats -zie onder (Foto van X)                       Israel heeft geen enkel bewi...