woensdag 2 december 2020

De fout van joodse organisaties: ze vielen uiteindelijk alleen over Baudets antisemitisme

De neergang van Thierry Baudet heeft wat rumoer veroorzaakt in joods-Nederland. Dat hield men hem voor een bondgenoot, een vriend, een medestrijder tegen de de mensen die kritische dingen zeggen over Israel. Dat wás Baudet natuurlijk ook. In zijn nationalistische wereldbeeld was best  plaats voor een ander volk dat te vuur en te zwaard zijn homogeniteit wil bewaren, ook al was het niet boreaal. Dat zich  in zijn strijd niet al te veel gelegen liet liggen aan internationale wetten en bezwaren. Mensenrechten en internatiopnale wetten, daar was Thiery ook niet zo voor.     

Maar ja, toen bleek dat in zijn jeugdbeweging ook antisemitische en nazistische sympathieën de ronde deden. Vervolgens kwam uit - wie had dat nou ooit gedacht - dat Baudet zelf ook niet vies was van  anti-joodse complot-theorieën en antisemitische terminologie. Dat leidde tot zijn val en het CIDI en het NIW deden vervolgen of het ze niet aanging. Beide hadden het Forum aan hun borst gekoesterd. Beide wilden ze - begrijpelijkerwijze - ook niet graag toegeven dat ze het fout hadden gehad. Het NIW schreef stukjes dat je toch maar moet uitkijken want antisemitisme is overal, ter rechterzijde, en ook vooral bij links. Later zei de redactie dat  ze ook de afgelopen jaren ''tientallen'' stukken hadden geschreven om te waarschuwen tegen antisemitisme van rechts. Helaas echter was daar maar eentje kritisch van over Baudet, en dat verscheen heel recent. Baudet had bovendien ruim de gelegenheid gekregen om het weer te ontkrachten

De reactie van het CIDI bestond uit een stuk van directeur Hanna Luden in Trouw, dat jammer genoeg  ongeveer samenviel met Baudets val. Vervolgens verscheen ook een lang betoog dat het CIDI de afgelopen zomer omstandig had geprobeerd zicht te krijgen op de antisemitische toestanden bij de jeugd van Baudet. Helaas was dat niet gelukt. Het Forum zag het niet zo zitten. Het CIDI schreef dit overigens niet zelf. Het stond op Jonet.nl  dat tegenwoordig subsidie krijgt van het Centraal Joods Overleg, het - niet-democratisch gekozen college van  leiders van joods Nederland en nu een soort CJO-orgaan is.

Op Twitter ontstond intussen een soort ruzie naar aanleiding van een stuklje van Hella Rottenberg in de Volkskrant dat ongeveer in  het kort het  bovenstaande weergaf. Telegraaf columniste Nausicaa Marbe en Paul Brill, die lid is van het Stichtingsbestuur van het NIW, verweten Hella dat ze ongefundeerde aantijgingen had gelanceerd. Aantijgingen die ze niet had onderzocht, want (zie hierboven) het NIW en het CIDI hadden er wel degelijk wat aan gedaan. 

Tja, en daar gaan we dan. Massa's mensen hebben jarenlang gewaarschuwd tegen Thierry's ultra rechtse nationalistische denkbeelden die hem minstens heel dicht in de buurt brachten van fascistisch gedachtegoed. Maar die zaken lazen we dus niet bij het CIDI of het NIW. Die zagen een toespraak van Baudet bij de IJzerwake, het aanbieden van een exemplaar van zijn proefschrift aan Jean-Marie Le Pen, een dinertje van vijf uur met de racist Jared Taylor, zijn boreale Uil van Minerva-toespraak en zijn vele  hondenfluitjes, en toespelingen op omvolking of een volk dat zijn zuiverheid en cultuur tegen vreemde smetten moet verdedigen, allemaal door de vingers. Zij misten zijn opvatting van de natie als een organisme dat door vreemde elementen wordt bedreigd. Die vreemde elementen waren moslims en bruine mensen, maar evengoed joden. Het NIW en het CIDI toonden zich hiervoor hartstikke blind.Waarschijnlijk naar het voorbeeld van Netanyahu. die ook vriendjes is met Orban van Hongarije, en dito autocratische en niet erg jodenvriendelijke heersers in Polen, Oostenrijk of BraziIië. Maar dat het CIDI (dat vele regelrechte sympathisanten van Baudet telde) of het het NIW (waarvan een redactielid op hem stemde) dit allemaal niet op waarde wisten te schatten, dat is wat hen écht moet worden aangerekend.

Het CIDI propageert nu als remedie tegen het antisemitisme van jongeren als van Baudets Forum de gebruikelijke lesprogamma's, debatten en reizen naar Auschwitz. Allemaal tot je dienst. Maar wat de het NIW en het CIDI in een jarenlang proces van verrechtsing uit het oog hebben verloren, is dat antisemitisme bestrijden en intussen racisme of islamofobie toelaten, alleen maar totaal kan mislukken. Antisemitisme is een onderdeel van de familie van racisme. Wie Marokkanen, Turken of zwarten  discrimineert, discrimineert even gemakkelijk joden. Dat is een waarheid waar wat mij betreft geen speld tussen te krijgen is. En het wordt tijd dat joods Nederland, dat vroeger een traditie van liberalisme en tolerantie kende, die waarheid weer oppakt.    

2 opmerkingen:

Jaap Hamburger zei

Jij schrijft: "Antisemitisme is een onderdeel van de familie van racisme. Wie Marokkanen, Turken of zwarten discrimineert, discrimineert even gemakkelijk joden. Dat is een waarheid waar wat mij betreft geen speld tussen te krijgen is."

Dit was de strekking van Grunbergs woorden op 4 mei: "Voor mij was het van begin af aan duidelijk: als ze het over Marokkanen hebben, dan hebben ze het over mij."

Abu Pessoptimist zei

Jaap Hamburger,
Zeker, ik ben het voor 100% eens met Grunberg zoals je zult begrijpen, en heb even geaarzeld of ik hem zou citeren. Maar ik zat ook te aarzelen of ik zou melden dat dit precies het motief was van de jaarlijkse Kristallnachtherdenkingen (de eerste, oudste, niet de later door het CJO geoganiseerde) die ik sinds 2010 mede heb georganiseerd: een herdenking en tevens een waarschuwing tegen alle vormen van racisme. Uiteindelijk heb ik zowel dat als Grunberg weggelaten.

Israel opent het vuur op wachtenden op voedsel: ruim 100 doden en 726 gewonden

                                                                      Foto van X Het Israelische leger heeft donderdagmorgen een nieuw en ni...