dinsdag 29 november 2022

Al-Haq doet aangifte van smaad en laster tegen het CIDI


De Palestijnse mensenrechtenorganisatie al-Haq heeft maandag aangifte gedaan van smaad en laster tegen het Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI). Het gaat daarbij met name om een drietal artikelen op CIDI's website in mei en juni van dit jaar, geschreven door een auteur die zich verschuilt achter de aanduiding ''J.F.", waarin een groot aantal onjuiste aantijgingen tegen al-Haq staan. 

 Zo wordt er gezegd dat al-Haq, op de lijst van aan terreur gelinkte organisaties staat en op diverse lijsten van terroristische organisaties voorkomt. Al-Haq zou bovendien aan fondsenwerving doen voor het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP) zonder dat CIDI daarvoor het minste bewijs levert. Het zijn opmerkingen die doen denken aan de door Israel geuite beschuldiging in oktober 2021 waarbij al-Haq en vijf andere Palestijnse organisaties ''terroristisch'' werden verklaard, beschuldigingen die door negen Europese landen als ongegrond van de hand zijn gewezen.

Een ander punt betreft de claim dat de EU haar betalingen aan al-Haq had gestopt nadat ''de duidelijke banden'' van al-Haq en de PFLP aan  het licht kwamen. In feite was sprake geweest van een korte, tijdelijke stopzetting na Israels beschuldiging, die in juni alweer was opgeheven. Verder meldt het CIDI dat diverse creditcardmaatschappijen, te weten Visa, American Express en Mastercard, hun samenwerking met al-Haq in 2018 zouden hebben opgezegd omdat er sprake zou zijn van banden met het PFLP. Deze bewering is echter totale nonsens. 

Verdere schokkende desinformatie was dat ''commandant van het PFLP Shawan Jabarin'' al-Haq heeft opgericht. Shawan Jabarin is weliswaar de huidige directeur van al-Haq, maar hij is niet de stichter, terwijl de opmerking dat hij ''commandant'' van het PFLP zou zijn geweest niets anders is dan smerige  laster. En tenslotte mag niet onvermeld blijven dat het CIDI de serie artikelen illustreerde met griezelfoto's van gewapende groepen die door de EU op de zwarte lijst zijn geplaatst in een duideljjk poging om al-Haq zwart te maken.    

Al-Haq is - vokomen terecht - van mening dat het CIDI met deze artikelen erop uit was al-Haq schade te berokkenen en de naam van de organisatie te bekladden. Er bleek bij onderzoek van de site van het CIDI nog veel meer mis te zijn, maar uiteindelijk heeft al-Haq zich op deze drie artikelen geconcentreerd. Het in mensenrechten gespecialiseerde advocatenkantoor Prakken d'Oliveira heeft de klacht aan het Openbaar Ministerie opgesteld. Het heeft tevens in een brief aan CIDI-directeur Hanna Luden rectificatie binnen zeven dagen geëist, waarna als er geen gevolg aan wordt gegeven verdere stappen zullen volgen. 

De stap van al-Haq is een toe te juichen beslissing. Het CIDI is een volstrekt afkeurenswaardige organisatie die Israel bij alles altijd de hand boven het hoofd houdt, hoeveel Palestijen er ook worden gedood, en hoeveel land er ook wordt ingepikt, terwijl alles wat Palestijns is altijd in discrediet wordt gebracht, vaak op een smerige manier. Het werd hoog tijd dat een belanghebbende er een keer paal en perk aan probeert te stellen. . 

Geen opmerkingen:

Een aanslag in Jeruzalem en tien Palestijnse doden sinds dinsdag

Aanslag in  Jeruzalem. (Wafa) Twee Palestijnse schutters hebben donderdagmorgen in Jeruzalem bij een aanslag drie mensen doodgeschoten en ze...