woensdag 7 december 2022

De school-tent in Masafer Yatta is alweer gesloopt

Herinnert iemand zich Masafer Yatta en hoe daar pas een schooltje met 23 leerlingen uit diverse dorpen met de grond gelijk werd gemaakt? En hoe de vertegenwoordigers van de Europese Unie verontwaardigd spraken van ''het recht van leerlingen op het krijgen van onderwijs''? En dat het schooltje werd vernield ''precies een dag'' nadat de Europese vertegenwoordigers er een bezoek aan brachten?

Nou, het schooltje werd opnieuw opgezet, ditmaal in een tent. Hier is te zien dat de leerlingen iets te vieren hadden. Maar intussen hebben de wakkere Israelische bezetters enkele dagen later ook de tent alweer afgebroken. De kinderen staan weer lelijk in de kou. Ditmaal ontbrak ook de heldhaftige taal van de Europese Unie of haar vertegenwoordigers. Israel is daar trouwens nooit erg van onder de indruk. 

Zo verdween opnieuw - en geluidloos - een belangrijk element dat de overleving van Masafer Yatta garandeerde. Hoe een gemeenschap die al bestond sinds de voor-vorige eeuw na een - volstrekt illegale - uitspraak van het Israelische hooggerechtshof stukje bij beetje wordt geëlimineerd. 
 

Geen opmerkingen:

Netanyahu gaat ten langen leste akkoord met uitstel, maar het is de vraag of dat genoeg is

Netanyahu heeft maandag in de loop van de dag besloten de voortgang van zijn wetgevend proces tijdelijk te stoppen, vermoedelijk tot na het ...