zaterdag 31 december 2022

Verenigde Naties vraagt Internationaal Gerechtshof om opinie over Israels bezetting

Wikipedia.

 De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft vrijdagavond een advies gevraagd aan het Internationaal Gerechtshof in Den Haag over de Israelische bezetting van de Palestijnse gebieden. De AV wil een adviserende opinie  over de juridische gevolgen van de Israelische ''bezetting, de nederzettingen en de annexatie....waaronder maatregelen die verandering van de bevolkingssamenstelling, het karakter en de status van de heilige stad Jeruzalem  beogen en daarmee samenhangende discriminerende wetgeving en maatregelen''. 

De VN-resolutie vraagt bovendien het Hof een advies te geven over ''hoe deze maatregelen de legale status van de bezettting beïnvloedt en wat de juridische consequenties ervan zijn voor alle landen en voor de Verenigde Naties''

De aanvraag kreeg de steun van 87 landen, waaronder de Arabische en Islamitische wereld. Ook de landen die de zogenoemde "Abraham-Akkoorden'' ondertekenden, Bahrein, de Verenigde Arabische Emiraten, Marokko en Sudan stemden vóór. Tegen waren 26 landen waaronder Israel, de VS en een aantal landen van de Europese Unie, zoals het Verenigd Koninkrijk, Italië, Duitsland, Oostenrijk, Tsjechië, Hongarije en Roemenië. Verder onthielden zich 52 landen van stemming, waaronder - natuurlijk - Nederland. Daarentegen waren België, Luxemburg, Polen, Portugal en Malta vóór. Ook China en Rusland stemden vóór.

De Israelische ambassadeur bij de VN, Gilad Erdan, viel de resolutie aan voor de stemming. ''Geen enkel internationaal lichaam kan bepalen dat Israel zijn eigen land bezet houdt en dat onze aanwezigheid in Jeruzalem of in Judea en Samaria illegaal is,"zei hij. De Palestijnen juichten vanzelfsprekend de beslissing toe. 

In 2004 gaf het Internationaal Gerechtshof eveneens een adviserende opinie. Toen veroordeelde het de bouw van de ''Muur'', of het Afscheidingshek, omdat die voor het grootste deel is gebouwd in bezet gebied en niet zoals zou moeten op de ''Groene  Lijn''. Staten werden geadviseerd om niet mee te werken aan de nieuwe situatie en die niet te erkennen. Verwacht wordt dat het mogelijk een aantal jaren gaat duren voordat het Hof de nieuwe opinie bekend zal maken.

Geen opmerkingen:

Belegering Nur Shams duurt voort, grote vernielingen, mogelijk 10 doden en 11 gewonden

                                                          Ma'an News Updated - Israelische troepen hebben hun belegering van het Nur Sha...