vrijdag 28 mei 2021

Israel zet arrestaties Palestijnen voort, tot nu toe zo'n 2.000 mensen opgepakt

Het Hoge Follow-up Comité tijdens de persconferentei. Links Mohammed Barakeh, met baret Hassan Jabareen van de organisatie Adalah. (Foto Oren Ziv)

De Israelische politie-actie waarbij intussen ongeveer 2.000 mensen, vooral Israelische Palestijnen, zijn opgepakt, zal met nog met een week worden verlengd, zo meldt de krant Haaretz. Volgens politiecommissaris Yaakov Shabtai zit de politie nog middenin de ''Operatie Law and Order''  We zullen de komende week de operatie voortzetten om mensen die de wet hebben overtreden op te pakken en illegale vuurwapens in beslag te nemen'', aldus de politiecommissaris. 

De aankondiging van Shabtai kwam na een zitting van de speciale zitting van de commissie voor zaken betreffende de Arabische Gemeenschap van het Israelische parlement. Daarbij werd duidelijk dat in de afgelopen maand intussen 1.892 mensen zijn gearresteerd in verband met de ''protesten, rellen en gewelddadige aanvallen''. Opvallend genoeg, maar niet onverwacht, zijn van de 1.892 arrestanten slechts 183 mensen joods. Dat is een kleinen 10% De rest is Palestijns, 343 van hen waren minderjarig. 

 Politiecommandant Yigal Ezra meldde de commissie dat er tot deze week zondag , 1,590 arrestaties waren verricht van wie 1,093 weer waren vrijgelaten. De afgelopen week werden nog eens 302 mensen opgepakt, van wie 13 joden en 52 minderjarigen. Ongeveer de helft van de minderjarigen is weer in vrijheid gesteld. Galit Shoham van het Openbaar Ministerie meldde dat de aanklagers 348 zaken in behandeling hadden genomen, 263 mensen zijn aangeklaagd en 170 zijn in staat van beschuldiging gesteld. Dertien van hen zijn joden. 

De grootscheepse operatie, waaraan eenheden van de politie, van de grenspolitie en reserve eenheden van het leger deelnemen, plus de Shabak, de binnenlandse veiligheidsdienst, is gestuit op scherpe  kritiek van Israelische Palestijnse leiders. Het Hoge Follow-up Comité van de Arabische gemeenschap gaf dinsdag een persconferentie waarin het politieoptreden werd vergeleken met dat van oktober 2000, waarbij 13 Palestijnen werden gedood en honderden gewond tijdens heftig politieoptreden tegen demonstraties waarin sympathie werd geuit met de Tweede Intifada. Mohammed Barakeh, de leider van het Comité, herinnerde eraan dat het onderzoek van de ''Or commissie'' die die gebeurtenissen in  2003 onderzocht, tot de conclusie kwam dat de politie de Palestijnen als ''vijanden had behandeld''. Er is sindsdien niets veranderd aldus Barakeh. Volgens het Comité is het doel van het politie-optreden  het straffen van het Palestijnse publiek omdat ze het lef hebben gehad te protesteren tegen Israels onderdrukkingspolitiek in Sheikh Jarrah, de Aqsa-moskee en in Gaza. Barakeh beschreef de politiecampagne als een ''campagne van intimidatie en terreur om de repressie en onderdrukking te rechtvaardigen''.  

Wat binnen de Palestijnse gemeenschap te horen is, is dat de rellen uitgroeiden tot wat ik niet aarzel rassenrellen te noemen, nadat de politie was begonnen met heftig op te treden tegen protesten in Lydda en in Sheikh Jarrah. Daarbij was de politie bijgevallen door groepen kolonisten en andere rechtse joden,  die zonder dat daar tegen werd opgetreden, waren begonnen om samen met de politie  Palestijnen aan te vallen.  Wat bovendien bij het huidige politieoptreden buitengewoon opvallend is, is de soepelheid waarmee wordt opgetreden tegen joodse overtreders. Bij een aanval van joodse relschoppers op een Palestijnse chauffeur in Bat Yam was het via video-beelden mogelijk zo'n 20 mensen te achterhalen. De politie arresteerde er echter slechts vier. In Lydda werden de kolonisten die  Musa Hassuna, een vader van drie kinderen, doodschoten (wat tot groostscheepse rellen leidde) wel opgepakt, maar vervolgens op borgtocht vrijgelaten. Als het hier was gegaan om Palestijnen die een jood hadden doodgeschoten was zoiets volstrekt ondenkbaar geweest.

 Tenslotte is er in de Arabische gemeenschap ook woede om de opmerking van de politie dat naar ''illegale wapens'' wordt gezocht. Het is al heel lang een verwijt van de Palestijnen aan de Israelische politie dat er weinig tot niets wordt gedaan om de misdaad in de Palestijnse dorpen en steden tegen te gaan. Moorden worden er zelden opgelost. Het is pas als ze ons willen intimideren dat ze wat  aan het vuurwapenbezit gaan doen, zo wordt gezegd.  

Geen opmerkingen:

Belegering Nur Shams duurt voort, grote vernielingen, mogelijk 10 doden en 11 gewonden

                                                          Ma'an News Updated - Israelische troepen hebben hun belegering van het Nur Sha...