zaterdag 27 januari 2024

ICJ: Israel maakt zich waarschijnlijk schuldig aan genocide, z'n bondgenoten zijn dan medeplichtig

 

Je zou een lang en doorwrocht artikel kunnen schrijven over de uitspraak van het Internationale Hof van Justitie (ICJ), maar het kan ook kort. Het is een uitspraak waarbij de vraag van Zuid-Afrika om Israel aan de kaak te stellen als een land dat genocide pleegt is ingewilligd. Het wordt waarschijnlijk (plausible) genoemd dat Israel zich schuldig maakt aan genocide en het ICJ heeft de procedure geopend. Het zal nog even gaan duren voordat Israel daadwerkelijk wordt veroordeeld (mogelijk een aantal jaren) maar intussen wordt Israel in één adem genoemd als het land dat niet alleen apartheid in praktijk brengt, maar dat ook verdachte is in een proces over het bedrijven van genocide,

 Het is duidelijk een zeer belangrijke historische beslissing van het ICJ. En het is volslagen duidelijk dat de massa Israel-gelovigen, en het Westen, dit totaal niet beseffen. Het land dat aan de basis stond van de Conventie over Genocide - dat vanwege de Holocaust het materiaal leverde om de Conventie samen te stellen - zit nu zelf in de beklaagdenbank van het hoogste rechtscollege van deze wereld wegens de mensonterende slachtpartij in Gaza. Dat is niet niks. Hopelijk gaat dit besef een keer doordringen.

Na deze vaststelling kunnen we kijken naar de maatregelen die het ICJ heeft verordonneerd. Dringende maatregelen, want het ICI is bezorgd dat er een ''real and imminent risk [is] that irreparable prejudice will be caused to the rights'' (van van de Palestijnen) voordat het toekomt aan zijn eindoordeel. En dan volgt een serie maatregelen die met grote meerderheid zijn aangenomen: 1) Israel mag - in het kader van de genocide conventie - geen doden of gewonden maken, of situaties creëren die erop zijn gericht de algehele of gedeeltelijke fysieke vernietiging te veroorzaken van de "'groep'' (de Palestijnen), Ook maatregelen die geboortes verhinderen zijn taboe. 2) Het zal militairen die zich aan deze zaken schuldig maken moeten straffen. 3) Het zal  genocidale uitlatingen moeten tegengaan en straffen. 4) Het zal onmiddellijk maatregelen moeten nemen om de levering van humanitaire bijstand en noodzakelijke basisbehoeften mogelijk te maken. 5) Het zal maateregelen moeten nemen om de vernietiging van bewijsmateriaal in het kader van de artikelen II en III van de Conventie tegen Genocide tegen te gaan. 6) Israel zal binnen een maand verslag uitbrengen aan het ICJ over de genomen maatregelen.  

Wat opvalt in de reacties is dat veel waarde wordt gehecht aan het feit dat de vraag van Zuid-Afrika voor een staakt-het-vuren niet werd toegekend. Er zijn legio commentaren (van de NOS bijvoorbeeld en talloze Israel-fans) waarin wordt gezegd dat Israel gewoon kan blijven doorvechten. Het zou alleen maar moeten oppassen geen genocide te plegen. Dat is echter onzin. Het is niet duidelijk hoe Israel kan blijven doorvechten zonder mensen te doden en  lichamelijk schade toe te brengen, of situaties te scheppen waarin de vernietiging van de vernietiging van de groep wordt veroorzaakt. Dat waren nu juist de zaken die aanleiding waren voor de klacht van Zuid-Afrika die volgens het ICJ gerechtvaardigd was en de rechters aanleiding gaf deze maatregelen dringend uit te vaardigen. Vandaar ook dat sommige Palestijnse en andere waarnemers zeggen dat de uitspraak alleen tot zijn recht kan komen als er alsnog een staakt-het-vuren tot stand zou komen. We zullen het moeten afwachten al lijkt de kans klein. Eén reden waarom het ICJ geen staakt-het-vuren afkondigde zou zijn omdat het ICJ niet ook Hamas kan opdragen de wapens neer te leggen. Hamas is namelijk niet betrokken in de zaak die Zuid-Afrika aanbracht en dus geen  partij. Een andere is - misschien - dat het Hof geen veto van de VN in  de Veiligheidsraad wil uitlokken. Maar het is overduidelijk dat het Hof wel degelijk aanstuurt op het staken van de strijd. 

Er is verder een dimensie die veel mensen over het hoofd zien: namelijk dat het Hof ook heeft gezegd dat alle orders en voorlopige maatregelen die het heeft opgelegd ook voor andere partijen die de  Genocide Conventie hebben ondertekend, een bindend effect heeft. Daarmee staan landen die achter Israel blijven staan hulp of wapens leveren, met name de VS, Groot-Brittannië, Nederland, en Duitsland mede met één been in de beklaagdenbank. Dat lijkt nog niet tot deze landen te zijn doorgedrongen. Tenslotte zegt het ICJ ook nog dat alle partijen in het conflict gehouden zijn de internationale humanitaire wetten te respecteren en dat het in dat kader vindt dat Hamas en andere groepen hun gijzelaars zouden moeten laten gaan. 

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Weer bedankt Maarten-Jan. Ik ga dit zeker plaatsen bij Op1 en Nieuwsuur en waar ik maar kan.
De NS en Met Het Oog hebben me al eens geblokkeerd.

Groet,
Corrie

Arvo zei

De beste samenvatting van deze kwestie, dank!

Israel opent het vuur op wachtenden op voedsel: ruim 100 doden en 726 gewonden

                                                                      Foto van X Het Israelische leger heeft donderdagmorgen een nieuw en ni...