zondag 21 oktober 2012

Israel gaat militaire academie bouwen op de Olijfberg in bezet Oost-Jeruzalem

http://i1160.photobucket.com/albums/q482/TJ_Pix1/IDFCollege.jpg
En weer is er nieuws over Israelische uitbreidingsplannen in bezet gebied. Hagit Ofran van Vrede u meldt u op haar blog dat de afgelopen dagen zijn posters verschenen waarop de plannen staan voor de bouw van een militaire academie op de Olijfberg, in Oost-Jeruzalem (plan nr .51870). Dit plan werd in eerste aanleg  door de Regionale Planningcommissie in behandeling genomenop 2 juli 2012. Dat de plannen nu worden aangeplakt, betekent dat het publiek 60 dagen de tijd heeft verzet aan te tekenen. Daarna zal de Commissie voor Regionale Planning eventueel ingebrachte bezwaren bekijken en wanneer de bezwaren niet zwaarwegend zijn, de plannen definitief goedkeuren.
Tekening van het project

De academie zal hogere officieren van leger en geheime dienst gaan trainen. Het gebouw komt pal naast de nederzetting Orot, die tot dusver de enige Joodse nederzetting op het bezette gedeelte van de Olijfberg was. Ook zal het nieuwe gebouw grenzen aan het Lutherse Vitoria Augusta Hospitaal. Het gebouw gaat acht verdiepingen tellen, waarvan er vijf zogezegd 'in de helling' worden gebouwd.
Het spreekt vanzelf dat het oprichten van 'ausgerechnet' een militaire academie in bezet gebied, en dan nog op een gebied als de Olijfberg die in zowel jodendom, christendom als islam een bijzondere betekenis heeft, een gevoelige aangelegenheid is. Maar de Regionale Planningcommissie, die onder het ministerie van Binnenlandse Zaken ressorteert en een afspiegeling is van de politieke verhoudingen in de huidige Israelische regering, vindt het blijkbaar niet nodig daar rekening mee te houden.    

Geen opmerkingen:

''Israel comitted war crimes and crimes against humanitarian law in Gaza''

  Israeli authorities are responsible for war crimes and crimes against humanity committed during the military operations and attacks on Gaz...