dinsdag 29 september 2015

Wereldbank: Palestijnen zijn voor derde jaar op rij weer wat armer geworden

Behalve projecten van internationale organisaties zijn er nog niet veel herbouwprojecten in Gaza van de grond gekomen. Dit is een herbouwproject van een winkelcentrum in Rafah in het zuiden van Gaza onder auspiciën van de UNDP. (Foto Flash90)

De Wereldbank heeft een rapport uitgebracht over de economische situatie in de door Israel bezette gebieden dat geen enkele aanleiding geeft tot vrolijkheid. Het Bruto Nationaal Product (BNP) per hoofd van de bevolking is dit jaar voor het derde jaar op rij geslonken in plaats van toegenomen. De werkloosheid is hoog, in Gaza zelfs torenhoog. Daar staat het voor de hele bevolking op ongeveer 42% en voor jongeren komt het zelfs boven de 60% uit. Van alle Palestijnen in bezet gebied leeft op dit moment 25% onder de armoedegrens.
Vooral de stagnatie in Gaza is schrijnend. Van de 3.5 miljard dollar die op de donorconferentie in Cairo verleden jaar was toegezegd is slechts 35 % ook werkelijk betaald. Afgezien daarvan is van de bouwmaterialen die nodig zijn voor herbouw van alles wat is vernield, tot nu toe slechts zo'n 6.7% ook op de plek van bestemming aan gekomen, te weten zo'n 1,6 miljoen ton. Als de betalingen van hulp en de Israelische restricties op de import van die materialen blijven zoals ze zijn, zal het jaren gaan duren voordat de enorme taak van herbouw en reparatie van alles wat  vernield is, zal zijn afgerond. (De UNDP, de ontwikkelingsorganisatie van de VN, schatte onlangs zelfs dat het als het op de huidige voet doorgaat 30 jaar zal gaan duren).
Ook op de bezette Westoever is de situatie verre van rooskleurig. Ook zonder de last van Gaza heeft de Palestijns Autoriteit een begrotingstekort van zo'n 350 miljoen dollar. Volgens de Wereldbank kan de PA daar wel wat aan doen door de inning van belastingen te stroomlijnen en wat in de personeelskosten te snoeien. Maar belangrijker is toch dat het midden-en kleinbedrijf, dat de motor zou moeten zijn voor het functioneren en entueel opbloeien van de economie, vrijwel niet functioneert. De reden daarvoor zijn volgens de Wereldbank politieke instabiliteit, die ervoor zorgt dat er nauwelijks meer wordt geïnvesteerd, en de enorme hinderpalen die Israel opwerpt op het gebied van de mobiliteit en de in- en export. Een derde reden waarom het slecht gaat in de bezette gebieden, is volgens de Wereldbank, de mondiale teruggang en crisis in de economie die de bijdragen van donorlanden hebbend doen slinken en soms zelfs nagenoeg opdrogen.
Wat volgens de Wereldbank nodig is, is drie dingen:  1) Een verbetering van de politieke situatie. Het zou helpen als de eenheid van bestuur van de Westoever en Gaza wordt hersteld. Maar zeker zou het ook nodig zijn dat er betere toekomstperspectieven voor de bezette gebieden opdoemen; 2) een verzachting van de restricties die Israel opwerpt op de bewegingsvrijheid en de im- en export, die al jaren de Palestijnse economie op een ernstige manier verhindert van de grond te komen, en 3) een verhoging van de teruggelopen donorbijdragen zonder welke de Palestijnse gebieden in de huidige situatie niet kunnen overleven.

Geen opmerkingen:

Israel opent het vuur op wachtenden op voedsel: ruim 100 doden en 726 gewonden

                                                                      Foto van X Het Israelische leger heeft donderdagmorgen een nieuw en ni...