donderdag 10 september 2015

Israel verbiedt groepen die de Aqsa-moskee willen beschermen tegen Joodse religieuze nationalisten


Een bijna dagelijks voorkomend tafereel: spanning op de Haram al-Sharif/Tempelberg als Joden er willen komen bidden. De foto is van oktober 2014 maar er is sindsdien niets veranderd.

De Israelische minister van Defensie Moshe Ya’alon heeft dinsdag groepen moslims buiten de wet verklaard die waren opgezet om de Haram al-Sharif/Tempelberg te beschermen tegen de vrijwel dagelijkse bezoeken van groepen Joodse religieuze nationalisten, die op de Tempelberg komen bidden met de bedoeling er een Joodse claim op te leggen.
Het gaat om de organisaties Mourabitoun en Mourabitat (de mannelijke en vrouwelijk vorm in het Arabisch voor ''getrouwen of eventueel ook strijders) groeperingen van een enkele tientallen mannen, respectievelijk vrouwen die in actie komen bij bezoeken van joodse extremisten. De groepen worden volgens Israel geleid door de Islamitische Beweging, Noordelijke afdeling, een aan de Moslim Broederschap verwante organisatie. De ''getrouwen'' kregen voor hun diensten volgens Israel per maand zo'n 3.000 tot 4.000 shekel betaald (tussen de 600 en 800 euro).
Ya'alon zei voor het besluit het groene licht te hebben gekregen van de procureur generaal. Het besluit is gebaseerd op noodverordeningen die kennelijk nog steeds gelden in het door Israel in 1967 veroverde en geannexeerde Oost-Jeruzalem. Lidmaatschap van de Mourabitoun/mourabitat is nu strafbaar, evenals het organiseren of betalen ervan. De Israelische veiligheidsdienst Shin Bet en de politie hadden al in januari het kantoor gesloten van de Islamitische Beweging in Jeruzalem, van waaruit de Mourabitoun-groeperingen werden geleid. Voorafgaande aan het verbod hanteerde Israel al drie weken lang een scherp anti-toelatingsbeleid voor moslims die de Haram al-Sharif wilden bezoeken. Een aantal van zo'n 45 vrouwen staat op een zwarte lijst, die ervoor zorgt dat ze helemaal niet meer naar de Aqqsa moskee mogen en mannen moeten hun identiteitskaarten afgeven en mogen 's ochtends niet langer dan een uur naar de moskee.
Sheikh Azzam al-Khatib, het hoofd van de Islamitische Waqf, de instelling die de Aqsa-moskee beheert, leverde scherpe kritiek op het besluit van Ya'alon en noemde het "totaal onacceptabel". "De bezettingsmacht heeft geen enkel recht om tussenbeide te komen in zaken betreffende de Aqsa-moskee," aldus Al-Khatib in een verklaring. "Iedere moslim die de Aqsa moskee binnengaat en daar bidt is een beschermer van de moskee. Niemand heeft het recht om moslims ervan te weerhouden hun heilige plaats binnen te gaan en er te bidden."
Palestijnse bronnen zijn ervan overtuigd dat de Israelische restricties zijn uitgevaardigd om de dagelijkse bezoeken van tientallen Israelische kolonisten mogelijk te maken die er komen bidden onder het toeziend oog van politie en de Israelische veiligheidsdienst. De Palestijnen zijn al tijdenlang bang dat de ontwikkeling gaat in de richting van een ''Hebronisering'' van de heilige plaatsen in Jeruzalem. In Hebron is de Ibrahimi moskee, de heiligste plek voor moslims na de Aqsa-moskee, al sinds de jaren '80 gedeeltelijk in bezit genomen door de kolonisten in die stad. Op Joodse feestdagen en andere hoogtijdagen wordt de moskee ook al jaren domweg gesloten voor islamitische gelovigen die dan maar op straat moeten bidden. Zo is de moskee nu met het oog op de komende Joodse feestdagen (Nieuwjaar, Grote Verzoendag, Loofhuttenfeest en Simchat Torah) op zes dagen in de maand september volledig verboden terrein voor moslims, namelijk op 14, 15, 17, 23, 29 en 30 september. Israel geeft wat dit betreft een tamelijk curieuze uitleg aan het begrip ''vrijheid van godsdienst voor alle geloven'' dat het land zegt hoog in het vaandel te hebben.

 Naschrift: De NRC meldt vandaag (pag. 12): ''Israel verbiedt activisme moslims op Tempelberg''. Dat is inderdaad de manier waarop de Israelische pers (waaronder de krant Haaretz) het brengt. Maar dat correspondent Derk Walters van de NRC dat zomaar overneemt, inclusief de foutieve transcriptie van de namen van de verboden groeperingen (Morabiton en Morabitat) is geen beste beurt. Ze zouden met busladingen worden aangevoerd en vooral de vrouwen zouden lastig zijn door steeds hard ''Allahu akbar'' naar Joodse bezoekers te roepen, zegt Walters. De verboden groepen, zo citeert hij minister Ya'alon, veroorzaken ''spanningen en brengen toeristen, gelovigen en bezoekers aan deTempelberg in gevaar''.
Ach ja, het is maar hoe je het bekijkt. Wie veroorzaakt er eigenlijk overlast, wie brengt wie in gevaar? 
Walters meldt ook dat Israel nadat het Oost-Jeruzalem in '67 had veroverd ''om religieuze spanningen te voorkomen de autoriteit over de heilige plaatsen over heeft gedragen aan een islamitische liefdadigheidsinstelling, de Waqf''. Nu kunnen correspondenten natuurlijk niet alles weten, maar sommige dingen kun je wel opzoeken. Islamitische religieuze instellingen vallen ALTIJD onder de Waqf. En Awqaf (meervoud van Waqf) zijn geen islamitische liefdadigheidsinstellingen, maar een stichtingsvorm die in alle islamitische landen voor het beheer van religieuze plaatsen wordt gehanteerd. Ministeries van Religieuze zaken heten ook altijd en overal ministeries van Waqf.
Het beheer van de Waqf in Jeruzalem over de heilige plaatsen is waarschijnlijk ongeveer even oud als de twee moskeeën die op de Haram al-Sharif werden gebouwd, wat wil zeggen daterend van het eind van de zevende eeuw (onze jaartelling). Israel heeft in 1967 dit beheer van de Waqf dus niet overgedragen maar intact gelaten. Het was een van de weinige Palestijnse en moslim-instellingen die na de bezetting niet werd ontbonden en dat gebeurde inderdaad om geen religieuze spanningen op te wekken. Maar er zijn de laatste tijd heel wat Israeli's die daar heel andere gedachten over koesteren en dat luid en duidelijk laten blijken. Haaretz en andere Israelische media dekken dat toe en nemen de officiële Israelische versie over, waarin de moslims de schuld van de spanningen krijgen. Dat Walters dat klakkeloos overneemt is slechte journalistiek en geen beste beurt voor een krant die graag voor een kwaliteitskrant doorgaat, zoals de NRC.   

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Leo zei:

Beste Abu,

Toch een paar kanttekeningen bij bovenstaand verhaal:

In 610 veroverden de Sassaniden Jeruzalem. De Iraniërs gaven de Joden de controle over de stad en zij gingen zelfs weer over tot het brengen van dieroffers. Kort voor de Byzantijnen het gebied heroverden droegen de Sassaniden de stad over aan de christelijke bevolking, die het joodse heiligendom dat op de Tempelberg gebouwd was weer omverhaalde.

Omar veroverde de stad in 630 en de moslims kregen zeggenschap over de stad. Hij gaf de opdracht om een houten moskee te bouwen op de zuidoostelijke hoek van de Tempelberg. Pas ruim vijftig jaar later, in 681, werd de Rotskoepel gebouwd door Abd al-Malik. De koepel ervan werd pas in 1920 bedekt met goud.

In 715 werd door Kalief al-Walid I de houten moskee van Omar vervangen en werd de Al-Aqsamoskee (Nederlands: De verste moskee) gebouwd.

De islamitische term Haram al-Sharif (Nederlands: Het edele heiligdom) refereert aan het hele gebied rondom de Rotskoepel en kwam in gebruik in de periode van de Mamelukken en de Ottomanen. De moskee en de Rotskoepel zijn verschillende keren tijdens aardbevingen beschadigd of vernield. De huidige versies stammen uit de eerste helft van de 11e eeuw. Door de aanwezigheid van de Rotskoepel en de al-Aqsamoskee beschouwen moslims Jeruzalem als de meest heilige stad na Mekka en Medina.

Na het succesvolle verloop van de Eerste Kruistocht en de verovering van Jeruzalem vestigde de Orde van Tempeliers zich aan het begin van de 11e eeuw op de Tempelberg. De Tempeliers breidden het gebied uit en zetten er nieuwe gebouwen op. De al-Aqsamoskee werd de Salomonstempel en de Rotskoepel werd tot kerk gewijd. Vrijwel meteen noemde de groep zich de Tempelorde. Van hun verblijf op de Tempelberg is nu niets meer terug te vinden, want toen de moslimleider Saladin in 1187 Jeruzalem heroverde, verwijderde hij elk spoor van hun aanwezigheid.

Een islamitisch Waqf heeft sinds de moslim verovering van het Koninkrijk van Jeruzalem in 1187 doorlopend de Tempelberg beheerd.

Gewoon een kwestie van even opzoeken zoals je zelf ook aangeeft.

Met vriendelijke groeten, Leo

Abu Pessoptimist zei

Leo,
Interessant, maar de vraag is hoe relevant dit is voor wat ik hier boven beschreef. Inderdaad is het beheer door de waqf natuurlijk onderbroken in de periode dat de de Kruisridders Jeruzalem in bezit hadden. Dat verandert weinig aan mijn opmerking dat het beheer van de waqf vrijwel vanaf het begin van het enstaan van de moskeeën heeft bestaan. Overigens stamt de Rostkoepelmoskee uit het jaar 691. Het is één van de meest gave overgeleverde exemplaren van Omayyadische bouwkunst. De Aqsa-moskee heeft in de loop der tijd meer geleden van aardbevingen en diverse bezettingen en is in bouwkundig opzicht daarom minder authentiek

Nieuws van de nooit aflatende strijd om grond en zeggenschap op de Westoever

  Twee Palestijnen van de Westoever zijn gisteren overleden als gevolg van schotwonden die waren toegebracht door kolonisten. De twee waren ...