dinsdag 22 september 2015

Gemeenteraad geeft 30 straten in Arabisch Oost-Jeruzalem nieuwe Hebreeuwse namen

A child walks past the newly-named Umm Kulthum street in East Jerusalem, October 24, 2012 (photo credit: AP/Bernat Armangue)
Nog niet alle straten in Oost-Jeruzalem hebben nu Hebreeuwse namen.

De gemeenteraad van Jeruzalem heeft zondagavond 30 straten in Arabisch Oost-Jeruzalem nieuwe Hebreeuwse namen gegeven. Dat gebeurde tegen de achtergrond van de rond het Joodse Nieuwjaar stevig opgelopen spanningen rond de Aqsa-moskee. De maatregel riep dan ook meteen woedende reacties op van Palestijnse inwoners van Jeruzalem en van parlementsleden van de Arabische ''Verenigde Lijst'' in de Knesset.  Rechtse politici waren daarentegen opgetogen.  De beslissing ging overigens ook in tegen een aanbeveling van de vroegere rechter in het Hooggerechtshof, Jacov Turkel, die die had gezegd dat het beter was te wachten tot er minder spanning heerste.
De naamsveranderingen betreffen de wijken Silwan, Sheikh Jarrah, At-Tur, Ras al-Amud en de buurt bij de Bab al-Amoud (Damascus Poort). Het gaat daarbij onder meer om Bijbelse of Talmudische referenties naar vroegere Joodse relaties tot de betreffende plek. Ook verwijzen namen naar Joodse monumenten.
Vooral controversieel zullen de namen in Silwan zijn, die verwijzen naar de daar door een rechts-religieuze organisatie, tot woede van de ingezetenen uit de grond gestampte, ''Stad van David (Ir David in het Hebreeuws). Zo wordt één straat “Ma’alot Ir David” (Trappen van de Stad van David) genoemd en een andere “Shir haMa’alot,” (Lied van de trappen). Op de Olijfberg krijgen verscheidene straten namen die verwijzen naar bijbelse Joodse aanwezigheid, en in de wijk Sheikh Jarrah, krijgen twee straten name die verwijzen naar graven van Joodse wijzen, die bedevaartsoorden zijn: “Nahalat Shimon” en “Nahalat Yitzhak.”
De fractieleider van de (Arabische) Verenigde Lijst in de Knesset, Ayman Odeh, noemde de beslissing van de Jeruzalemse gemeenteraad een ''smerige poging om de Palestijnse identiteit van de de inwoners van Oost-Jeruzalem uit te wissen''.
Ahmad Tibi, eveneens van de Verenigde Lijst, zei dat “iemand besloten heeft olie op het vuur van de spanningen in Jeruzalem te gooien, dit is een daad van pyromanen''. Hij voegde eraan toe dat de beslissing deel uitmaakte van ''de steeds verder voortschrijdende maatregelen om Al-Quds (=Jeruzalem) te verjoodsen en de geschiedenis te vervalsen''.

Geen opmerkingen:

Netanyahu gaat ten langen leste akkoord met uitstel, maar het is de vraag of dat genoeg is

Netanyahu heeft maandag in de loop van de dag besloten de voortgang van zijn wetgevend proces tijdelijk te stoppen, vermoedelijk tot na het ...