donderdag 3 september 2015

UNCTAD: Gaza dreigt binnen vijf jaar onbewoonbaar te worden

A Palestinian woman inspects the damage of her destroyed house during a 12-hour cease-fire in Gaza City's Shijaiyah neighborhood, Saturday, July 26, 2014. Gaza residents used a 12-hour humanitarian cease-fire on Saturday to stock up on supplies and survey the devastation from nearly three weeks of fighting, as they braced for a resumption of Israel's war on Hamas amid stalled efforts to secure a longer truce. (AP Photo/Khalil Hamra)
De Gaza-strook dreigt binnen vijf jaar onbewoonbaar te worden als de huidige trend zich voortzet. Dat meldt de organisatie Voor handel en Ontwikkeling van de VN, UNCTAD, in een rapport dat deze week verscheen. Acht jaar van economische blokkade, en drie oorlogen in de afgelopen zes jaar hebben de toch al eerder verzwakte infrastructuur totaal vernield zonder dat er tijd was voor wederopbouw en economisch herstel. Gaza is daardoor de capaciteit kwijtgeraakt om te exporteren of zelfs maar voor de eigen markt te produceren. Er is niet alleen geen sprake meer van ontwikkeling, maar van een tegengestelde beweging, een proces waarbij ontwikkeling ongedaan wordt gemaakt. 
Het werkloosheidspercentage in Gaza is in 2014 opgelopen tot 44% in 2014, het hoogste niveau ooit. Het probleem is vooral uiterst nijpend onder jonge vrouwen uit de gemeenschappen van Palestijnse vluchtelingen. Meer dan acht van de tien jonge vrouwen uit deze categorie kunnen geen baan vinden. In het algemeen is de economische situatie van de inwoners van Gaza veel slechter dan 20 jaar geleden. Het inkomen per hoofd van de bevolking is sinds 1994 30% gedaald.

Niet minder dan 72% van de bevolking is nu afhankelijk van voedsel distributie door de VN, omdat zij ''food insecure'' zijn, niet in staat zijn om te zorgen voor een minimum aan basis- voedingsbehoeften voor henzelf en hun families. Het totaal aantal Palestijnen dat voor hun voedsel volledig afhankelijk is van voedseldistributie door organisaties van de Verenigde Naties, is toegenomen van 72,000 in het jaar 2000 tot 868,000 in mei 2015. Dit aantal komt overeen met de halve bevolking van de Gaza-strook. 
Het UNCTAD rapport beschrijft daarnaast de ernstige crises waarin de elektriciteits- en drinkwatervoorzieningen zich bevinden en de vernietiging van vrijwel alle vitale infrastructurele voorzieningen tijdens de laatste Israelische invasie van juli en augustus 2014.  Ook voor de laatste invasie was Gaza al niet in staat om meer dan 40% van de benodigde elektriciteit te leveren. Wat de oplossing mede tegenhoudt is dat  de Palestijnse Autoriteit geen toestemming krijgt om het gasveld te ontwikkelen en te exploiteren dat in 1990 voor de kust van Gaza is ontdekt.  Wat de watervoorziening betreft, wijst het rapport er nog eens op dat de 1,8 miljoen inwoners afhankelijk zijn van de aquifers onder de Strook zelf, waarvan 95% zodanig is vervuild dat het eigenlijk ongeschikt is voor consumptie.    
UNCTAD becijfert de verliezen van de drie Israelische invasies tussen 2008 en 2014 op drie maal het totale BNP (Bruto Nationaal Product), van de Strook, waarbij de economische kosten van het verlies aan mensenlevens nog niet is inbegrepen. Het totale verlies kan echter nog nog veel hoger uitkomen, als indirecte verliezen  - bijvoorbeeld de economische verliezen als gevolg van het wegvallen van vernielde productie-capaciteiten worden meegerekend, aldus UNCTAD. 

Wat de woonsituatie betreft stelt het UNCTAD-rapport, dat 500.000 mensen zijn ontheemd, meer dan 20.000 huizen verloren zijn gegaan, evenals 148 scholen, 15 ziekenhuizen en 45 centra voor eerste lijns gezondheidszorg. Veder 
Verder zijn 247 fabrieken en 300 commerciële centra geheel of gedeeltelijk vernield.  De landbouw-sector leed verliezen ter waarde van 550 miljoen dollar.
Het rapport stelt dat de economische blokkade, die sinds 2007 geldt,  ook vóór de drie Israelische invasies tot hoge werkeloosheid en verlies van productie hadden geleid. Export uit Gaza vond vrijwel niet meer plaats, importen bestonden slechts uit een klein aantal basisbehoeften en geldverkeer was aan sterke beperkingen onderhevig. Het rapport waarschuwt dat bijdragen van donoren nodig blijven maar onvoldoende zullen zijn om economisch herstel en herbouw mogelijk te maken. Alleen een einde aan de blokkade zou de negatieve ontwikkelingsspiraal kunnen keren.

3 opmerkingen:

Marjan zei

Misschien geen oorlog meer voeren zodat je geld spaart voor ontwikkeling?

Marjan

inke zei

Misschien geen kinderen krijgen, dan gaan ze ook niet dood door Israëlische mega bombardementen? Jezus, wat een stomme reactie.

Abu Pessoptimist zei

Marjan,
U mag me vertellen wat Hamas anders had moeten doen. Ik geloof niet dat ze ooit een reële keus hebben gehad, anders zichzelf opheffen. Maar dat stond - terecht - niet op menu. Het is niet aan Israel om te bepalen op wie de Palestijnen stemmen.

Israel hervat zijn moorddadige aanvallen op Gaza, nu alweer tenminste 32 doden

Archieffoto. Persbureau Wafa  Israel heeft vanmorgen om 7 uur zijn heilloze wraakactie tegen Gaza hervat. Volgens een communiqué  van het Is...