zaterdag 28 maart 2020

Israel breekt Palestijnse kliniek tegen corona af

(Foto's B'tselem)

Israel neemt - laten we het aardig zeggen - wel een heel eigenaardige houding aan tegenover de pogingen van de Palestijnse Autoriteit om verbreiding van het corona virus op de Westoever tegen te gaan. Functionarissen van het Burgerbestuur, de belachelijke naam voor het Israelische militaire bestuur van de bezette Westoever, hebben donderdag met behulp van twee met hijskranen uitgeruste trucks in de plaatsje Khirbet Ibzig in het noorden van de Jordaanvallei een hoeveelheid tentpalen, vlonders, en tentdoek in beslag genomen,zo meldt de mensenrechtenorganisatie B'tselem. Het in beslag genomen materiaal was bedoeld voor  het opzetten van acht tenten, te weten twee voor een veldkliniek, vier voor tijdelijke behuizing van uit hun huis geëvacueerde personen en twee voor tijdelijke moskeeën. Ook een generator, zakken zand en cement werden meegenomen, evenals een metalen schuur die al twee jaar op die plek stond.
Dit alles blijkbaar om de Palestijnse Autoriteit, die gezien de Israelische beperkingen op de invoer en het vervoer van materialen toch al een moeizame strijd tegen de corona-dreiging voert, het tegengaan van het virus verder te bemoeilijken. Wat het Israelische optreden extra wreed maakt, is dat de inbeslagname was gericht tegen een van de kwetsbaarste gemeenschappen in de Jordaanvallei die al decennia het leven zuur wordt gemaakt met Israelische pogingen hen te verdrijven.
Israel is volgens het internationaal recht verplicht om voor het welzijn van de bezette bevolking van de Westoever zorg te dragen. De inbeslagname is in dat licht nogal cynisch te neomen. Maar het is waarschijnlijk nog niks vergeleken met de houding die Israel aanneemt tegenover de Gazastrook, waar intussen ook corona is geconstateerd en waar dankzij de 13 jaar oude draconische Israelische belegering gebrek is aan alles, vooral op medisch gebied. En met name ook voor de speciale maskers, bescheremende kleding en ventilators die de aanpak van de corona infecties vraagt. Alshet virus zich in de syrook verspreid, zal dat in dit dichtbevolkte gebied zonder mankeren een grote humanitaire ramp worden.Isareldoet echter alsof het geen enkele verantwoordelijkheid voor de situatie draagt.
Behalve de vernieling van de kliniek in aanbouw was het trouwens ook elders weer prijs met de vernielingen. In Ein al-Duyuk al-Tahta, een dorp bij Jericho, werden donderdag ook drie seizoenshuisjes van boeren, wonend in Jeruzalem, gesloopt.
De vernielingen in Ein al-Duyuk al-Tahta

Geen opmerkingen:

Israelisch leger schiet weer drie Palestijnen dood - en advocaat Hammouri wordt uitgezet

Na'm Zubeidi (links) en Mohammed Sa'di Het Israelische leger is donderdagmorgen de plaats Jenin op deWestoever binnengedrongen en he...