dinsdag 25 februari 2020

En Israel bouwde lustig voort... in de bezette gebieden wel te verstaan

Vliegveld Atarot, over een tijdje een nieuwe nederzetting. (Foto Vrede Nu) 

Het is tijd om weer eens aandacht te besteden aan Israel bouwplannen.  Kort na de lancering van Trumps plan voor annexatie, en vlak voor de Israelische verkiezingen van 2 maart (die weer op een overwinning van de Likud dreigen uit te lopen), kwam Israel deze week met zijn eigen plannen. Bouwplannen in bezet gebied wel te verstaan, samen goed voor ruim 15.000 woningen. Die over een aantal jaren bevolkt zullen zijn door minimaal 60.000 nieuwe kolonisten.
De plannen behelzen: 1) Een plan voor een nieuwe nederzetting, Atarot geheten,  bij Jeruzalem, op de plek van de vroegere luchthaven Atarot in Qalandia, met 9.000 woningen; 2) de bouw van de nederzetting bij Jeruzalem (wijk in Greater Jerusalem) Givat Hamatos (2.610 nieuwe woningen), plus uitbreiding van de bestaande wijk/nederzetting Har Homa met 2.200 woningen; en 3) de verwachte goedkeuring van 12 plannen in een reeks nederzettingen voor tenminste 1.100 nieuwe huizen en een aantal nieuwigheden, zoals een nieuw industriëel park.
Verschillende landen hebben al veroordelingen uitgesproken, waaronder ook de EU. Zoals dat al zo'n 50 jaar gebruikelijk is blijft het echter daarbij. Israel kan zijn gang gaan.
Het is moeilijk te zeggen welk plan het meeste schade zal toebrengen. De plannen voor de nederzetting Atarot, of  voor Givat Hamatos. Beide zijn bedoeld om Jeruzalem verder hermetisch te omsluiten met joodse nederzettingen en eventuele Palestijnse uitbreidingen volledig te dwarsbomen. Atarot komt op een plaats in het hart van wat eigenlijk het gebied zou moeten zijn voor verdere stedelijke ontwikkelingen van Arabisch Oost-Jeruzalem, zoals Qalandia en Shu'afat met zijn grote aantallen Palestijnen, en aangenzende, indertijd bij Jeruzalem getrokken en genannexeerde dorpen en stadjes  al-Aqab en ar-Ram.
De bouw vindt plaats op wat grotendeels staatsland is, immers er lag eerste een luchthaven. Een deel zal echter plaatsvinden op Palestijnse privé grond. Ook zal een onbekend aantal Palestijnse huizen moeten worden afgebroken, die daar zonder bouwvergunning (die wordt immers toch nooit verleend) intussen zijn gebouwd. Het zal echter nog wel even duren voordat er sprake is van de nieuwe nederzetting Atarot. Vrede Nu onthulde de eerste plannen in 2015, en berichtte toen dat er 2 miljoen was uitgetrokken voor de planning ervan. Daarna bleef het lang stil. Nu komt het plan ineens weer bovendrijven. De hele planningsprocedure zal echter nog minimaal maanden en mogelijk jaren in beslag nemen.

Givat Hamatos
Het plan voor Givat Hamatos en voor Har Homa werd op 20 februari bekendgemaakt door premier Netanyahu. Inmiddels is de eerste tender (biedmogelijkheid voor bouwmaatschappijen om het plan te mogen uitvoeren) uitgeschreven voor ruim 1.000 huizen. De termijn loopt tot 22 juni.
Givat Hamatos zal dus binnen kort tijd vorm krijgen. De nederzetting sluit Jeruzalem richting het gebied van Bethlehem volledig af en maakt ontwikkeling van Palestijnse gebieden in die richting onmogelijk. Hetzelfde geldt voor de verdere bouwplannen in het aangrenzende Har Homa. Beide tezamen zorgen dat de ontwikkeling van Arabische wijken als Beit Safafa in Oost-Jeruzalem wordt afgegrensd.
De 12 plannen voor uitbreiding van de nederzettingen komen donderdag 27 februari aan de orde in de Hogere Autoriteit voor Planning van het militaire bestuur van de Westoever. Zij zullen daar waarschijnlijk worden goedgekeurd. Het gaat deels om legalisatie van woningen die al illegaal, dus zonder goedkeuring, zijn gebouwd. Een deel ervan, enkele honderden, staan in de nederzetting El, tenoorden van Jeruzalem en Ramallah. Het hooggerechtshof verwees bezwaren van de Israelische NGO's Bimkom en Yesh Din tegen deze huizen onlangs naar de prullenmand. Ook worden nog eens 620 nieuwe woningen in Eli goedgekeurd.
De plannen bevatten daarnaast enkele nieuwigheden. Zoals de stichting van het industriële park Sha'ar Hashomron (Poort van Shomron) ten oosten van Salfit en ten zuiden van Qalqilya. In feite is dit park ook een nieuwe nederzetting.
Verder is voorzien in de aanleg van een parkeerplaats en hotelcapaciteit voor 120 kamers in de Jordaanvallei. Ook dit mag worden beschouwd als een nieuwe nederzetting.
In de plannen voor Givat Hamatos en Har Homa is verder ook een plan voorzien voor, jawel, 805 huizen voor Palestijnen. Hte betreft huzien in de wijk Beit Safafa. Mogelijk zijn dit de ''1.000 huizen voor Palestijnen'' waar Netanyahu het eerder over heeft gehad. Dit plan is overigens veel ouder. Al in 2013 werden er bezwaren tegen gemaakt. Sindsdien werd er niet echt meer iets van gehoord. Maar mogelijk wordt ook dit nu goedgekeurd. Het gaat vrijwel uitsluitend om de bouw van huizen op privé grond van Palestijnen.

Geen opmerkingen:

Israel opent het vuur op wachtenden op voedsel: ruim 100 doden en 726 gewonden

                                                                      Foto van X Het Israelische leger heeft donderdagmorgen een nieuw en ni...