zaterdag 1 februari 2020

Arabische Liga verwerpt plan Trump

Demonstratie in de Palestijnse stad in Israel, Baqa al-Gharbiya, tegen het plan van Trump om de stad straks bij een Palestijnse staat in te lijven. (Foto Activestills.org)

Een paar dagen geleden lanceerde president Trump zijn ''Vision for Peace' voor Israel en Palestina,  ook wel genoemd ''The deal of the Century''. Zijn persconferentie werd bijgewoond door de ambassadeurs in Washington van de Verenigde Arabische Emiraten, Oman en Bahrain. The Saudi's, en de de Egyptenaren waren er niet bij,. maar wezen het plan in een verklaring niet af. Zij begroetten het - voor de goede verstaander zeer ingehouden - als een middel om de dialoog tussen de Isareli's en Palestijnen eindelijk weer op gang te brengen. Alleen buurland Jordanië veroordeelde het plan in niet mis te verstane woorden.
Sommigen dachten hieruit te moeten concluderen dat de Arabische wereld 'om' was en op instigatie van Trump de Palestijnen zou laten vallen. Dat is echter niet gebeurd. Deze zaterdag was er - op verzoek van de Palestijnen - in Cairo een bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de landen van de Arabische Liga, en daarop werd het plan onomwonden afgewezen. De ministers stelden dat er niet met Trump zal worden samengewerkt, omdat het plan niet tegemoet komt aan de minimum eisen en verwachtingen van de Palestijnen. Israel werd te verstaan gegeven dat het beter niet eenzijdig het plan kan uitvoeren.
De beslisisn g van de Liga is een belangrijke beslissing, omdat Trump met zijn team van chauvinistische joodse aanhangers van de Israelische nederzettingenpolitiek, zoals Kushner, ambassadeur Freedman of  Jason Greenblatt en hoe ze ook verder mogen heten, niet op Arabische steun zal kunnen rekenen. Ook het met veel tamtam gepresenteerde deel van het plan waarin de Palestijnen een spaarpotje met zo'n 50 miljard dollar steun om hun levensomstandigheden te verbeteren werd beloofd, zal waarschijnlijk nooit doorgaan. Het waren immers niet de Amerikanen die voor dat geld zouden zorgen, maar de Arabische Golfstaten die door Trumps team tot mecenas waren benoemd. En het zal die landen moeilijk vallen besluiten van de Liga te trotseren.
Ook een snelle uitvoering van het plan zal niet plaatsvinden. Netanyahu kondigde na de persconferentie met Trump aan dat hij deze zondag zijn kabinet zou vragen om alvast goed te keuren dat de Vallei van de Jordaan wordt geannexeerd. Maar Kushner floot hem een dag later terug met de opmerking dat het Amerika's bedoeling was dat dit pas na de Israelische verkiezingen van 2 maart zal gebeuren.
Intussen zijn ook andere verzetsbewegingen op gang gekomen. De Palestijnse inwoners van de ''Driehoek'', het gedeelte van Galilea in Israel waar 27 steden en dorpen Palestijns zijn, en waar steden als Umm al-Fahm.of Baqaa al Gharbiya volgens de racistische en neo-koloniale gedachtegang van Trumps lakeien van Israel naar een ''staat Palestina'' zouden verhuizen, hielden een massa-demonstratie  tegen deze plannen.    
Elders werd van diverse kanten scherpe kritiek geleverd op deze Vision for Peace waarin alle meest nationalistische Israelische eisen waren geherformuleerd en geen Palestijn was gekend: een plan  voor een staat van losse Bantoestans, zonder Jeruzalem, geïsoleerd van de buitenwereld, nog verder verkleind, en zonder onderlinge samenhang (behalve via tunneltjes en bruggen), met hun 15 joodse enclaves in hun midden, en zonder leger of controle over grenzen, havens of luchthavens, overgeleverd aan Israels als altijd stringente, oncontroleerbare ''veiligheidseisen'. Hopelijk wordt het voorbeeld van de Arabische Liga gevolgd en blijkt deze 'Vision'  uiteindelijk niet meer te zijn geweest dan een op papier uitgeschreven opeenstapeling van Palestijnse nachtmerries.

2 opmerkingen:

Gennadi zei

De bewoners van de Arabische Driehoek kwamen in verzet omdat zij liever onder Israëlische bestuur willen blijven. Dat is alles wat jij moet weten over de toekomstige `staat Palestina`.

Abu Pessoptimist zei

Gennadi,
Dat willen ze inderdaad. Maar het is niet alles wat ik, of jij, moeten weten. Ze willen ook erkenning, namelijk als loyale Palestijnse inwoners van Israel. En ze zijn ook tegen de andere facetten van Trumps (en Netanyhu's) plannen.

Belegering Nur Shams duurt voort, grote vernielingen, mogelijk 10 doden en 11 gewonden

                                                          Ma'an News Updated - Israelische troepen hebben hun belegering van het Nur Sha...