vrijdag 28 juni 2024

Smotrich legaliseert vijf buitenposten als inleiding op de plannen voor annexatie

 Het Israelische 'veiligheidskabinet'' heeft ingestemd met het ''legaliseren'' van vijf nieuwe buitenposten, oftewel nederzettingen die volgens de Israelisch wet illegaal waren opgericht. (Volgens de Israelische wet zijn ze nu legaal, volgens de internationale wetten nog steeds hartstikke illegaal). De vijf zijn Evyatar in het noorden, en Sde Efraim en Givat Assaf in het midden, plus Heletz en Adorayim in het zuiden van de Westoever. Verder kondigde minsister Smotrich ook aan dat het kabinet akkoord ging met de publicatie van tenders voor duizenden nieuwe woningen in bezet gebied. Het derde dat hij aankondigde was strafmaatregelen voor leden van de Palestijnse Autoriteit in verband met uitspraken en activiteiten die tegen Israel waren gericht. Zij houden onder meer beperkingen in op hun bewegingsvrijheid en het intrekken van exit visa en de overdracht van de zeggenschap over een natuurgebied in de woestijn van Judea. 

Betsalel Smotrich
Hij kondigde overigens ook aan dat hij het inhouding van de belasting van de Palestijnse Autoriteit, die hij moet overdragen, weer ongedaan maakt. In mei had hij aangekondigd dat hij de bedragen zou inhouden als straf voor het feit dat de hoofdaanklager bij het Internationaal Strafhof had gevraagd om arrestatiebevelen voor Netanyahu en de minister van Defensie, Gallant. De reden dat hij het besluit weer intrekt is dat militaire kringen hadden gewaarschuwd dat de PA zou kunnen instorten. Het gaat om 65% van het budget van de Palestijnse Autoriteit.

 Er kwam geen bevestiging van Netanyahu of van de regering, maar de kolonisten waren desalniettemin verheugd. Smotrich's bekendmaking werd gezien als een bewijs dat op 1 juli zijn ''schaduwregering van annexatie'' van start gaat. Ik had eerder al kort genoemd dat Smotrich op 9 juni een vergadering hield met kolonisten, waarop hij aankondigde dat hij een volledig nieuw systeem heeft opgetuigd binnen het ministerie van Defensie, die de taken van de ''Burgerregering'' (het militaire bestuur van de Westoever) gaat overnemen. Dit heet de ''Nederzettingenregering''. Op 29 mei heeft hij zijn vertrouweling Hillel Roth, een vroegere penningmeester van de Regionale Raad van Samaria, benoemd tot ''Burger Vice-Hoofd'' van de Burgerregering. Dat is een truc. Want Hillel Roth is alleen in naam ondergeschikt aan de commandant van de Burgerregering. In feite wordt hij de baas van de ''Nederzettingenregering'' en krijgt hij de macht om te beschikken over land, nederzettingen, afbraak van huizen en bouwplannen, en de aanleg van wegen. Alle macht van de Burgerregering gaat over naar deze nieuwe nederzettingenregering en de oude Burgerregering houdt allen zeggenschap over zaken betreffende civiele zaken van Palestijnen.

Het is een duivels plan van Smotrich die tijdens de vergadering met zijn vrienden van de nederzettingenclubs op 9 juni vertelde dat er eerst werd gedacht aan een overheveling van de macht van het ministerie van Defensie. Maar ''dan zouden de mensen hebben gezegd dat we bezig waren aan een annexatie. En daarom hebben we niet de wettelijke status van het land veranderd. De militaire commandant is nog steeds de baas''. En wat betreft Netanyahu, ''die staat volledig achter ons''.

Zoals gezegd, op 1 juli gaat de nieuwe schaduwregering van start.  Er worden dan bijvoorbeeld plannen gelanceerd voor nog eens legalisatie van 63 nederzettingen. Op de vergadering op 9 juni - op de illegale nederzetting Shaharit Farm ten zuiden van Qalqilya - maakte de eveneens aanwezig minister Strook bekend dat voor die overige op legalisatie wachtende nederzettingen een budget aanwezig was van 85 miljoen shekel (ruim 21 miljoen euro) dat via het Ministerie van Nederzettingen wordt uitgekeerd aan de nederzettingenorganisatie van de Zionistische Wereld Organisatie. Ook zijn er plannen om ongeveer 15.000 dunam (1.500 ha) tot staatsland te verklaren. Een tevreden Smotrich verklaarde: ''We kwamen hier om het land te bezetten, het te bebouwen en te verhinderen dat het werd gedeeld of dat er, God verhoede het,  een Palestijnse staat werd opgericht. En de manier om dat te verhinderen is het ontwikkelen van de nederzettingen.'' 

1 opmerking:

Anoniem zei

Ik zag het ook op Al Jazeera. Heb er niet over gehoord of gelezen bij de Nederlandse omroepen. Om woest over te worden. Ik heb het op mijn mobieltje opgenomen. Dan ga ik dit op fb van die omroepen plaatsen. Voor zover ik nog mag. Bij met het Oog hebben ze me al geblokkeerd Daar zijn ze nog zo voor Israel. Max van Weezel waart daar nog rond door mentor Chris Keine vermoed ik. Als je toch een beetje gevoel in je lijf hebt moet je toch wel beseffen dat het niet oke'is wat daar allemaal gebeurt. Ze kijken bij de omroepen oo naar Al Jazeera.

Corrie

Hamas en Fatah sluiten met 12 andere fracties een akkoord over een interim-regering

 Veertien Palestijnse groeperingen hebben in Beijing een akkoord gesloten dat mikt op het vestigen van een gezamenlijke regering die na aflo...