dinsdag 29 augustus 2017

''Al twee jaar geen antwoord op bezwaar tegen onderzoek naar doodschieten 4 jongetjes in Gaza''

 Drie Israelische en Palestijnse mensenrechtengroepen hebben maandag in een verklaring de Israelische militaire Advocaat Generaal, en de militaire Procureur Generaal ervan beschuldigd klachten  wegens oorlogsmisdaden jegens Israelische militairen niet afdoende te onderzoeken. De drie zijn Adalah, het centrum voor rechten van de Arabische Minderheid in Israel, en al Mezan uit Gaza evenals het Palestijnse Centrum voor de Mensenrechten. Zij stuurden op 20 augustus een brief waarin ze vroegen om een reactie op het bezwaar dat ze hadden ingediend tegen het sluiten van het onderzoek baar het doden van vier kinderen op het strand van Gaza en op hun verzoek om het materiaal betreffende dit onderzoek te mogen zien.
De grief van de drie heeft te maken met een gebeurtenis tijdens de ''Operatie Protective Edge'' op 16 july 2014. Israel vuurde toen raketten af op een groep voetballende kinderen op het strand bij Gaza. Daarbij werden, voor de ogen van buitenlandse journalisten de jongetjes Ahed (10), Zakaria (10), Mohammed (11) en Ismail (10) uit de familie van vissers al Bakr gedood, terwijl zes anderen gewond raakten, onder wie nog vier andere kinderen uit de familie Bakr.
Adalah en Al Mezan stuurden twee dagen na deze gebeurtenis een brief aan de Israelische minister van Defensie, de militaire Advocaat Generaal, en de militaire Procureur Generaal waarin ze om een onderzoek vroegen. Bijna een jaar later, op 11 juni 2015, maakte het leger bekend dat het onderzoek was afgesloten en dat de zaak was afgedaan. De twee organisaties dienden twee maanden daarna namens de families van de slachtoffers een bezwaar daartegen in. Daarop hebben ze tot  nu toe echter nooit antwoord gekregen. PCHR diende eveneens in augustus 2015 een bezwaar in tegen het stoppen van het onderzoek. Maar ook PCHR kreeg, ondanks het feit dat de organisatie nieuw bewijsmateriaal en meerdere herinneringen stuurde, nooit een reactie.
In hun brief van 20 augustus vragen de drie organisatie nu om een standpunt van de Israelische Procureur Generaal Avichai Mandelblit op het stop zetten van het onderzoek naar de dood van de vier jongetjes.De advocaten Muna Haddad en Tamim Younis stellen in hun brief dat deze zaak model staat voor de onvolledige manier waarop Israel onderzoek doet en Israels onwil om echt dit soort zaken te onderzoeken. Zij wijzen erop dat de verplichting om verdenkingen van oorlogsmisdaden te onderzoeken is vastgelegd in het internationale recht en dat het onderzoek overeen dient te komen met algemeen aanvaarde principes van onafhankelijkheid, snelheid, onpartijdigheid en transparantie. De manier waarop dit onderzoek is uitgevoerd en de onredelijke traagheid bij het antwoorden op de bezwaren van de ouders [van de kinderen] komen neer op ''een grove schending van de internationale maatstaven'', schrijven zij. Volgens de advocaten verleent het oppervlakkige onderzoek de facto immuniteit aan de militairen die bij de gebeurtenis betrokken waren en dreigen het falende onderzoek en de onverdedigbare traagheid het onmogelijk te maken dat de schuldigen voor het doden van de kinderen ooit zullen worden berecht.

1 opmerking:

Franz zei

Jammer, zo weinig. Volgende keer beter.

Belegering Nur Shams duurt voort, grote vernielingen, mogelijk 10 doden en 11 gewonden

                                                          Ma'an News Updated - Israelische troepen hebben hun belegering van het Nur Sha...