vrijdag 5 juli 2024

Israel: 5.295 nieuwe huizen goedgekeurd en drie 'buitenplaatsen' gelegaliseerd

Kedem Arava

Israel heeft donderdag 5.295 nieuwe huizen in tientallen nederzettingen op de Westoever goedgekeurd.  Tegelijk daarmee werden ook weer drie nieuwe buitenposten gelegaliseerd en opgewaardeerd tot nederzetting. Het ging om Mahane Gadi, Givat Hanan (ook wel Susya-oost genoemd) en Kedem Arava. De beslissing werd - voor het eerst - genomen door het door minister Smotrich opgerichte 'Nederzettingenbestuur' dat op 1 juli de plaats heeft ingenomen van het militaire Burgerbestuur. De juridisch adviseur van de Hoge Planning Commissie was een burger en niet zoals vroeger een militair. Verder waren leden van het Nederzettingenbestuur aanwezig, onder wie Hillel Roth die door Smotrich benoemd is tot Burger-Vice-hoofd van het nederzettingenbestuur, de man die feitelijk de macht heeft,  en één van zijn juridische adviseurs.

Onder de diverse uitbreidingsplannen bevond zich ook een plan voor Gvaot dat nu nog wordt beschouwd een buitenwijk van de nederzetting Alon Shvut te zijn, ook al bedraagt de afstand tot de nederzetting ruim drie kilometer. Het oorspronkelijke plan was om daar 1.006 nieuwe huizen te bouwen maar de Hoge Planning Commissie keurde voorlopig alleen 250 nieuwe huizen goed. Ondertussen werkt het ministerie van Huisvesting aan plannen om van Gvaot een stad met tienduizenden inwoners te maken. De lijst waar de aantallen nieuw te bouwen huizen zullen verrijzen is na te lezen op de site van Vrede  Nu 

Een dag eerder besloot de bewaarder van de eigendommen van de staat in het Burgerbestuur om 12.700 dunam (1.270 hectare) in de Jordaanvallei tot staatsland te verklaren. Deze verklaring komt bovenop een verklaring van 2.640 dunam (264 ha) tussen Ma'ale Adumim en Keidar op 22 februari, een verklaring van 8.000 (800 ha) grenzend aan het huidige terrein op 20 maart, en een verklaring van 170 dunam bij het Herodion (nabij Bethlehem). De hoeveelheid die dit jaar tot staatsland is verklaard is de grootste sinds de Oslo-Akkoorden. Sinds begin 2024 is een hoeveelheid van 27.300 dunam (2.730 ha) aan grond van de Westoever tot staatsland gemaakt. 

Geen opmerkingen:

Hamas en Fatah sluiten met 12 andere fracties een akkoord over een interim-regering

 Veertien Palestijnse groeperingen hebben in Beijing een akkoord gesloten dat mikt op het vestigen van een gezamenlijke regering die na aflo...