zaterdag 6 juli 2024

Een bestand lijkt iets dichterbij, maar de moordmachine gaat intussen gewoon verder

Zoeken naar vermisten. (Maan)

 Er schijnt enige beweging te zitten in de onderhandelingen over een staakt-het-vuren in Gaza. Uit Qatar waar onderhandeld wordt sijpelen berichten binnen dat de delegatie van Hamas zich wat soepeler heeft opgesteld ten aanzien van punten die tot nu toe een toenadering bemoeilijkten. Zo zou Hamas de eis hebben laten vallen dat Israel zich bij het begin vastlegt op een terugtrekking. Dit punt zou later in de onderhandelingen ter sprake kunnen komen, nadat eerst was gesproken over de uitruil van Israelische en Palestijnse gijzelaars en over een bestand. In ieder geval liet het bureau van Netanyahu weten, nadat de chef van de Mossad, David Barnea, uit Qatar was teruggekeerd, dat volgende week de Israelische delegatie naar Qatar kan terugkeren. Er zou echter nog drie tot vijf weken onderhandelen nodig zijn om te komen tot een akkoord.

Israel gaat intussen verder met bombarderen en beschieten. Het dodental van de afgelopen 48 uur bedraagt 87, en van de afgelopen 24 uur is dat 29. Het totaal is nu ruim boven de 38.000 met 38.098 waarbij moet worden bedacht dat er nog altijd zon 10.000 mensen zijn die niet zijn geteld omdat ze onder het puin liggen of niet bereikt konden worden, dan wel provisorisch zijn begraven. Onder  de doden bevinden zich - opnieuw - journalisten. Sa'adi Madoukh en Ahmed Sukkar in Gaza-stad en bij een bombardement in Nuseirat waarbij tien personen werden gedood, Amjad Jahjouh en zijn vrouw, Wafa Abu Dabaan, eveneens journaliste, en hun kind. Het aantal dode journalisten staat op 158, meer dan in  welk ander conflict. 

Het bergen van lichamen

Ook politieagenten zijn nog steeds een geliefd doelwit van de Israelische moordmachine. Bij een aanval op een politie-auto werden in de Saudische wijk ten westen van Rafah werden er zes gedood, en een zevende bij een aanval op een auto in de wijk Shaboura van Rafah. In Gaza-stad werd op een politie-auto geschoten. Ook UNRWA opslagplaatsen bleven geliefd. Bij één zo'n aanval werd een UNRWA-employee gedood, ondanks het feit dat hij zijn vest droeg dat hem als zodanig kenmerkte. Ok Hams liet zich intussen net onbetuigd. De Qassem-brigades verspreidden video's waarop aanvallen op Israelische APC's te zien waren en maakte bekend dat hij een aanval in Shuja'iyya gewonden en mogelijk doden waren gevallen. Ocha, het bureau van de VN dat de humanitaire activiteiten coördineert, meldde intussen dat de aantallen mensen die opnieuw zijn opgejaagd uit Khan Younes en Noord-Gaza de situatie van de vluchtelingen nog heeft verergerd. In Shuja'iyyha zitten nog steeds mense opgesloten zonder eten op drinkwater. Elders wordt een beroep op zeewater gedaan om te wassen en zelfs om te drinken. 

Kolonisten staken tientallen dunams met olijfbomenaanplant aan

Op de Westoever was het nieuws dat Ashraf Hani Abdullah (20) uit het Nur Shams kamp bij Tulkarem overleed aan de gevolgen van een schotwond die hij een week geleden opliep. In Beit Ur Tahta ten westen van Ramallah werd Ahmed Mohammed Suleiman (22) dood binnengebracht in het Palestijnse Medische Complex in Ramallah. Hij was neergeschoten toen militairen die de plaats waren binnengevallen het vuur openden op een groepje jongeren. In Nablus werden zes mensen bij een inval van het Israelischeleger gewond waarvan drie door kogels. In Qusra (bij Nablus) braken zaterdagavond onlusten uit bij een inval van het leger. In Turmusaya ten noordwesten van Ramallah staken kolonisten tientallen dunam aangeplant met olijfbomen in brand. In Bethlehem werden verschillende in- en uitgangen van de stad door het leger versperd. In de nacht van vrijdag op zaterdag werden  Vijftien mensen werden in diverse plaatsen opgepakt. Het aantal arrestanten is sinds 7 oktober opgelopen tot boven de 9.500.

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Sigrid Kaag schijnt naar Gaza verhuisd te zijn.
Netanyahu heeft nog niet zoveel tot niets van haar aangetrokken.

Anoniem zei

'Arrestanten' dat zijn in feite gijzelaars waarbij Israël de gijzelnemer is, dat was al zo sinds administratieve detentie de dagelijkse praktijk uitmaakte en de gevangenissen zaten al vol maar hoeveel leefruimte verdienen Palestijnen in Israël.. right.

Hamas en Fatah sluiten met 12 andere fracties een akkoord over een interim-regering

 Veertien Palestijnse groeperingen hebben in Beijing een akkoord gesloten dat mikt op het vestigen van een gezamenlijke regering die na aflo...