donderdag 25 mei 2023

Israel wil onder meer het zwaaien met de Palestijnse vlag gaan verbieden

 Samia (B'tselem)
 Israel maakt zich op voor een serie wetsvoorstellen die de greep op de Westoever moeten verstevigen, de ''nationale'' activiteiten van (Palestijnse) studenten aan banden moeten leggen en de buitenlandse giften aan Israelische Non Governmental Organizations (NGO's) nog verder moeten gaan bemoeilijken. De bedoeling is dat zij zondag door de ministerraad zullen worden behandeld.

Dat gebeurt terwijl de organisatie die actie voert tegen het doorvoeren van de juridische hervormingsplannen van het kabinet zich beraadt over verdere acties. En intussen gaat de verdere inbezitname van Palestijns land ongehinderd verder. Op twitter circuleerde een opname van een bulldozer die bezig was een ringweg aan te leggen rond de vrijwel geluidloos weer bewoonbaar gemaakte illegale nederzetting Homesh (op in beslag genomen land van de plaats Burqa). En verder was er de treurige evacuatie van rond de 200 bewoners van het plaatsje Samia  (bij Ramalla) die dezer dagen de aftocht bliezen nadat hun leven jarenlang onleefbaar was gemaakt door optreden van het leger en (door de staat gesteunde) kolonisten, plus restricties om te bouwen.  Alleen het schooltje -  dat van de rechterlijke macht mocht worden gesloopt - stond er nog net iets langer...

De wetsvoorstellen behelzen een door Likud-lid Danny Danon ingediend voorstel  om de minister van Binnenlandse Zaken het recht te geven gebieden van Nationaal Belang aan te wijzen op de Westoever.  Tot nu toe had alleen de minister van Defensie die bevoegdheid. De wet is bedoeld als een uitbreiding van de wet op Nationale Parken, natuurreservaten, Nationale gebieden en gebieden voor herdenkingen. Maar verder is de bedoeling het strafbaar te maken  (voor Israeli's en Palestijnen) om schade toe te brengen aan deze terreinen. In een toelichting wordt gezegd dat het volk van Israel na 2.000 jaar is teruggekeerd naar zijn land en ''Judea en Samaria eveneens heeft bevrijd''. En het land van Judea en Samaria ''is vol van erfgoed-gebieden die van groot nationaal en historisch belang zijn''.

Een ander wetsvoorstel van het lid van Otzma Yehudith Limor Son Har-Melekh wil dat het steunen van terreur'' wordt gedefinieerd als het verlenen van steun aan gewapende strijd of aan het steunen van een terrreur-organisatie die het op Israel heeft gemunt, of het zwaaien met de vlag van een vijandige natie, een ''terreur-groep, of het zwaaien met de Palestijnse vlag''. Een student die dit doet wordt voor 30 dagen geschorst en als hij het nog eens doet voor altijd. Universiteiten worden er op aangesproken dat zij dienen te verhinderen dat groepen die dit doen aan de universiteit worden gevormd. 

Nog een derde wetsvoorstel wil het doen van giften uit het buitenland aan NGO's in Israel zo goed als gaan verhinderen. In het verleden is dit al behoorlijk moeilijk gemaakt door wetten die het verplicht stelden hun giften te publiceren terwijl functionarissen van de betreffende NGO's (als bijvoorbeeld B'tselem) bij optreden in het openbaar kenbaar moeten maken dat zij (deels) betaald werden door het buitenland. Het wetsvoorstel is al bij voorbaat heftig bekritiseerd door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.   

Geen opmerkingen:

Israel opent het vuur op wachtenden op voedsel: ruim 100 doden en 726 gewonden

                                                                      Foto van X Het Israelische leger heeft donderdagmorgen een nieuw en ni...