zondag 2 april 2017

Vrede Nu: 'Terughoudendheid'' van Israel bij uitbreiding nederzettingen is klinkklare onzin

Vrede Nu: Kaart van de nederzetting Maale Adumim. Voor een verklaring van de betekenis ervan: lees de tekst hieronder.
De Israelische NGO ''Vrede Nu'' is met een verklaring gekomen waarin de politiek van de regering Netanyahu om ''terughoudendheid'' te gaan betrachten bij komende uitbreidingsplannen van de nederzettingen, volstrekte nonsens wordt genoemd die is bedoel om de wereld voor de gek te houden.
De regering Netanyahu maakte deze nieuwe terughoudendheid vrijdag bekend. Zij deed dat tegelijk met de bekendmaking dat er voor het eerst sinds het uitvaardigen van de Oslo Verklaring van 1993 weer een nieuwe nederzetting zal worden gebouwd. Tevens werden tenders uitgebracht voor de bouw van 1.992 nieuwe wooneenheden in de nederzettingen Alfei Menashe (698 woningen), Beit Illit (612) en Beit Arieh (630 wooneenheden), en werd 977 dunam (97,7 hectare) Palestijns land tot ''staatsland'' verklaard (d.w.z. genaast). Op die manier kunnen met terugwerkende kracht de ''illegale outposts'' Palgei Maim en Givat Haroëh bij de nederzetting Eli worden ''gelegaliseerd'' evenals de oupost Adei Ad ten oosten van de nieuw te vestigen nederzetting bij Shilo. 

De nieuw te vestigen nederzetting was door premier Netanyahu al eerder beloofd aan de bewoners van de nederzetting Amona, die een tijdje geleden na jaren van juridisch procederen werd ontruimd. Hij zal Emek Shilo gaan heten en komt op een strategisch gelegen heuveltop op een zodanig manier dat de Westoever van de ''groene lijn'' tot aan de Jordaanoever door een reeks aaneengesloten nederzettingen wordt afgesloten, volgens Vrede Nu.
De EU, Frankrijk, Duitsland en Groot Brittannïe hebben de stichting van de nieuwe nederzetting, alsmede de tenders en de onteigeningen, afgekeurd. Zij gaven echter geen commentaar op de ''nieuwe terughoudendheid'' bij verdere uitbreidingsplannen van de nederzettingen. Plannen die Israel  bekendmaakte na overleg met de regering Trump, die te kennen had gegeven dat zij het op prijs zou stellen als Israel het kalm aan zou doen met verdere uitbreidingsplannen.
Volgens de krant Haaretz ziet de nieuwe terughoudendheid er als volgt uit: 1) Ten eerste zullen de uitbreidingen zo mogelijk alleen plaatsvinden binnen de al bebouwde gebieden in de nederzettingen. 2) Ten tweede zal, als de eerste voorwaarden onhaalbaar is, gebouwd worden op gebied dat grenst aan het al bebouwde gebied. 3) Ten derde, als de voorwaarden 1) en 2) beide niet haalbaar blijken te zijn, dan zal worden gebouwd in een gebied dat zo dicht mogelijk ligt bij het al bebouwde gebied. 4) En ten vierde zal worden voorkomen dat nieuwe illegale outposts worden gebouwd.
Vrede Nu geeft hier als commentaar op dat wie zich goed rekenschap geeft wat hier staat, tot de conclusie moet komen dat er volstrekt geen enkele terughoudendheid in acht zal worden genomen. De regels geven namelijk aan dat in feite overal gebouwd mag worden, binnen, naast en en buiten de nederzetting. Een tweede punt dat Vrede Nu maakt is dat de ''politiek van bouwen binnen de nederzettingen'' in de praktijk al altijd de manier is geweest om de internationale kritiek af te weren, en tegelijkertijd de nederzettingen ongebreideld verder uit te breiden. En dat op een manier die door Vrede Nu als volgt werd uitgelegd:
Leg je hand op een stuk papier, neem een pen en omcirkel je hand. Dat is ''het bebouwde deel'' van de nederzetting. Trek een andere lijn van je vingers aar je duim. Dat stelt land voor waarvan de kolonisten zullen beweren dat het eigenlijk al deel uitmaakt van het bebouwde deel al staat er nog niets. Trek een cikel rond de afbeelding van je hand, waarbij je een paar centimeter ruimte laat tussen de cirkellijn en de hand. Dit geeft het ''veiligheidshek'' weer dat om de nederzetting heen staat. De kolonisten zullen aanvoeren dat dit eigenlijk juridisch al deel uitmaakt van de nederzetting, want het gebied is de facto onder controle van de nederzetting. Trek nog een lijn, verder buiten de cirkel om de hand. Dit is de ''gemeentegrens'' van de nederzetting. Hiervan zullen de kolonisten aanvoeren dat het legaal en en officieel ook del uitmaakt van de nederzetting, zelfs al is daar nog helemaal niets gebouwd.
Het is dit gepraat over lijnen en hun betekenis waarin de Amerikanen verstrikt raken als ze denken dat ze de uitbreiding kunnen beteugelen En het is dit quasi legale geklets waarmee de wereld al heel lang voor het lapje wordt gehouden. Als illustratie daarvoor levert Vrede Nu twee kaarten bij het verhaal, van de nederzettingen Maale Adumim en Eli, waarop te zien is hoe het werkt: aan de diverse lijnen is duidelijk het verschil te zien tussen ''bebouwd gedeelte'', het gedeelte dat achter het ''veiligheidshek'' zit en tenslotte de ''gemeentegrens.
Wie het na deze uitleg en het zien van de plattegronden allemaal nog steeds niet gelooft, moet maar kijken naar de reactie van de kolonisten zelf op de ''nieuwe terughoudendheid'' bij het bouwen. De Yesha Raad, de overkoepelende raad van alle nederzettingen in ''Yehuda en Shomron'' toonde zich heel tevreden na het ontvouwen van de regeringspolitiek. Volgens dit orgaan zal de nieuwe richtlijn ''waarborgen dat uitbreiding mogelijk blijft binnen alle nederzettingen in Judea een Samaria''.
 
Vrede Nu: Kaart van de nederzetting Eli

Geen opmerkingen:

Israel heeft weinig moeite met 300+ projectielen, vier doden, 60 gewonden op de Westoever

Honderden probeerden zondag weer naar het noorden te gaan....(foto Ma'an News)  Iran stuurde zondagavond meer dan  300 drones, geladen m...