vrijdag 28 april 2017

Voltallige Amerikaanse Senaat eist in brief dat VN ''anti Israel agenda laat varen''

VN secretaris generaal Guterres
De Amerikaanse Senaat heeft vrijdag een brief gestuurd aan secretaris generaal Antonio Guterres van de Verenigde Naties, waarin hem gevraagd wordt actie te ondernemen tegen de "anti-Israelische agenda" van de VN. 
De brief is opgesteld door de senatoren Marco Rubio (Rep.-Florida) en Christopher A. Coons (Dem.-Delaware) en werd donderdag door alle 100 leden van de Senaat ondertekend. 
“We roepen u op om er met woord en daad voor te zorgen dat Israel niet slechter of beter behandeld wordt dan enig ander goed bekend staand lid van de VN, '' aldus de brief. De “voortdurende aanvallen op Israel” in de VN werden in de brief “onacceptabel” genoemd. ''Hoewel we als Republikeinen en Democraten in veel zake van mening verschillen, zijn we verenigd in onze wens dat de VN zijn behandeling van Israel verbetert.''

De brief prees Guterres voor het feit dat hij onlangs een wetenschappelijk rapport van de  VN Commissie voor Economische en Sociale Zaken van Westelijk Azië (ESCWA), waarin het systeem in Israel werd gekenmerkt als ''Apartheid'' van tafel had laten vegen en de voorzitter van de ESCWA, die ook onder secretaris generaal van de VN was, aan de kant had gezet. Ook werd Guterres geprezen omdat hij het ontkennen van Israels bestaansrecht een ''moderne vorm van antisemitisme'' had genoemd.
Maar vervolgens vroeg de brief de secretaris generaal om concrete stappen.
Daaronder was het hervormen of opheffen van commissies '''die geen andere doel hebben dan Israel aan te vallen'' en de manier te veranderen waarop UNESCO, de culturele poot van de VN, de Joodse band en de band van Israel met Jeruzalem benadert. Ook vroegen de Senatoren om een hervorming van UNRWA, de VN organisatie voor de Palestijnse vluchtelingen die volgens de Senaat ''haar rol bij het in stand houden van anti Israelische vooroordelen en activiteiten probeert te verbloemen''; en om het beëindigen van de ''oneerlijke en onevenwichtige'' kijk van de Raad voor de Mensenrechten (UNHRC) van de VN op Israel.
De Senatoren tekenden daarbij aan dat de VS, als een van de oprichters van de VN en het land dat de grootste bijdrage eraan levert een taak heeft om op hervorming aan te dringen. ''Als gekozen vertegenwoordigers van het Amerikaanse volk vatten we onze taak serieus op om een streng toezicht uit te oefenen op de manier waarop de VS bij de VN taken is betrokken'', schreven de Senatoren, zonder overigens meteen rechtstreeks te dreigen met het terugdraaien van de Amerikaanse bijdrage.   
De brief van de Senaat komt niet helemaal uit de lucht vallen. Hte is in feite een verdere onderstreping van het veranderende ''klimaat'' in Washington. President Trump zei al in februari, bij het bezoek van de Israelische premier  Netanyahu aan Washington dat hij het verdedigen van Israel als een centraal punt van zijn buitenlandse politiek ziet en dat hij een einde wilde maken aan ''eenzijdige acties'' tegen Israel in de VN. Zijn VN ambassadeur Niki Haley zei in maart op de jaarlijkse conferentie van de Joodse lobby AIPAC dat ''de stad nu een nieuwe sheriff  heeft'' en dat de tijd van het ''Israel bashen'' voorbij was. En de Israelische minister van Defensie Vicky Lieberman stelde in maart in Washington de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Tillerson voor om uit de  UNHRC te stappen en te stoppen met betalen aan UNRWA.
De Senaat haakt hier nu bij deze zaken aan. Wellicht dat er hier en daar binnen de VN organisatie wel commissies of organen te vinden zijn de het een beetje kalmer aan zouden kunnen doen met hun uitspraken  over Israel. Maar de algehele tendens is toch dat de VN, wil zij niet het risico lopen dat de Amerikaanse financiële bijdragen flink beknot zullen worden, de Palestijnen aan hun lot moet overlaten, zijn eigen (Veilighiedsraads)uitspraken over Israel uit het verleden in de la moet terugdoen, en de mensrechtenschendingen en schendingen van het internationale recht door Israel maar beter ongenoemd kan laten.  

1 opmerking:

Mark r zei

Een 100% stemming is meer iets voor noord Korea, ook zo'n nep democratie, een enge gedachte bij de zwaar bewapenste natie.

Nieuws van de nooit aflatende strijd om grond en zeggenschap op de Westoever

  Twee Palestijnen van de Westoever zijn gisteren overleden als gevolg van schotwonden die waren toegebracht door kolonisten. De twee waren ...