vrijdag 7 april 2017

Zestien mensen dakloos in Jeruzalem door graafactiviteiten kolonisten

De gemeente Jeruzalem heeft na inspectie de sluiting van drie huizen in Silwan verordonneerd en de bewoners opdracht gegeven te vertrekken aangezien er gevaar voor instorting bestaat. Drie families, die van Hamed, Abed en Suleiman Oweida, tezamen zestien mensen van wie tien kinderen, hebben nu voorlopig geen huis meer. 
De schade is het gevolg van de activiteit van de kolonistenbeweging Elad, die al sinds 2007 bezig is tunnels te graven onder Silwan (Shiloa op z'n Israelisch), om daar een archeologisch park, ''Stad van David'' te vervaardigen.  De inwoners van Silwan hebben al vaak geklaagd over de overlast en de risico's, en kreeg in 2007 een tijdelijk graafverbod voor elkaar.
Maar sindsdien zijn herhaaldelijk gaten in wegen gevallen en barsten en scheuren in gebouwen geconstateerd. Klachten hebben geen resultaat. Behalve dat in dit geval de politie een bouwkundige commissie alarmeerde die de drie families beval te vertrekken.

Het was niet voor het eerst dat er schade was door het geboor en gegraaf. De foto hierboven van een gat in de weg is uit 2012. Ik schreef er dit stukje over (hier). En ook dat was niet de eerste maal. De gemeente Jeruzalem heeft eerder op alle klachten alleen gereageerd met het dichten van de gaten in het wegdek en de geruststellend mededeling dat het gevaar was geweken. Het wachten is op een daadwerkelijke instorting waarbij doden vallen.

Geen opmerkingen:

Nieuws van de nooit aflatende strijd om grond en zeggenschap op de Westoever

  Twee Palestijnen van de Westoever zijn gisteren overleden als gevolg van schotwonden die waren toegebracht door kolonisten. De twee waren ...