maandag 19 augustus 2013

Joods Agentschap in de VS bereidt monsterplan voor om Israel te promoten

Het Joods Agentschap voor Israel is bezig met voorbereidingen voor een plan voor een pro-Israelische monstercampagne voor Amerikanen die alles wat er op dat  gebied is vertoond ver achter zich zal laten. Als et allemaal doorgaat wordt het een project dat 300 miljoen dollar per jaar gaat kosten. 
Dat is, zo schrijft de Joodse krant The Forward drie keer het huidige budget van Taglit (Birthright, een programma dat gratis Israel/reizen voor Joodse jongeren verzorgt), of meer dan drie keer het budget van Hillel (zionistische studentenactiviteit en propaganda) en 150 keer het budget van Israel Action Network, een groep die in 2010 werd opgezet om de groeiden kritiek op Israel op campussen het hoofd te bieden met Israel-welgevallige berichtgeving.
Een derde van de 300 miljoen zou moeten worden opgebracht door de Israelische regering, de rest zou moeten komen uit contributies van zionistische organisaties in de VS en van rijke donoren. (Rijke donoren zijn geen onbekend fenomeen in de VS. Een organisatie als Taglit-Birthright draait vrijwel volledig op giften van mensen als de speelhol-magnaat Sheldon Adelson) . 

Volgens het plan zouden de gelden moeten worden verdeeld over diverse projecten. Een deel zou worden besteed aan Birthright en andere trips naar Israel voor Joden om de band met Israel te versterken. Een ander deel zou worden gebruikt om de immigratie van jonge, goed opgeleide Joden naar Israel te promoten. Verder zouden fondsen gaan naar Israelische instituten buiten Israel, en programma´s om Joden in de VS te trainen in het verbreiden van kennis over Israel op een manier die de huidige regering in Jeruzalem het liefst ziet. En tenslotte zou een deel van het geld gaan naar pro-Israel programma´s op universiteits campussen.
Het plan wordt in de wandeling ´Het Initiatief van het Bureau van de Premier´genoemd, maar dat is enigszins voorbarig, want Israels premier Netanyahu heeft het plan nog niet officieel goedgekeurd of voorgelegd aan het kabinet. Wel wordt, zo blijkt uit een verklaring van het Bureau van de premier, ´de haalbaarheid ervan onderzocht´. Volgens Misha Galperin, de leider van de campagne voor fondsenwerving van het Joods Agentschap in de VS, heeft Netanyahu aan Natan Sharansky, de voorzitter van het Joods Agenstschap, gevraagd om de haalbaarheid van het plan te onderzoeken. Galperin zie te hopen dat het plan in 2014 van start kan gaan.
Het Het Joods Agentschap was voor 1948 de voorloper van de Israelische regering. Tegenwoordig is het vooral een organisatie die immigratie (aliyah) van Joden promoot, Hebreeuwse les en verspreiding van cultuur verzorgt en in de meest brede zin aan Israel-promotie doet.

Geen opmerkingen:

Israelische rechters onteigenen opnieuw een Palestijns huis in Silwan ten bate van de kolonisten

Het huis van de familie Samrin (Sumarin) in Silwan (FotoVrede Nu)  Een dag voor de deadline die Bibi Netanyhau zich had gesteld om dele...