maandag 5 augustus 2013

Nieuw Israelisch wetsvoorstel dreigt Palestijnse partijen uit het parlement te gaan weren


Leden van de Knesset, het Israelische parlement, houden vanaf het spreekgestoelte een stil protest tegen de wet die de kiesdrempel van twee naar vier procent dreigt op te trekken, iets dat tot gevolg kan hebben dat alle Palestijnse partijen (maar ook kleine religieuze partijtjes) bij volgende verkiezingen uit het parlement verdwijnen.
 Van boven naar beneden en van links naar rechts:  de Knessetleden Barakeh (Hadash); Tibi (Ra'am Ta'al, met zijn rug naar naar de zaal), Hanin Zoabi (Balad); Gal-On (Meretz); Zahalka (Balad, met tape over zijn mond), Gafni (Verenigd Tora Jodendom),  Tamar Zandberg (Meretz); Michaeli (Arbeid); Horowitz (Meretz).

Dit nieuws had ik bijna gemist, maar neem ik alsnog over van de kritische, linkse site +972.  Het Israelische parlement heeft op de laatste dag voor het zomerreces dat eind juli inging, een amendement  op de Basiswet aangenomen, waardoor de kiesdrempel bij parlementsverkiezingen van twee naar vier procent wordt opgetrokken. Ook maakt het amendement het moeilijker om een regering te laten vallen. (De Basiswet is het stelsel van wetten dat in Israel de grondwet min of meer vervangt).
De wet werd alleen in eerste lezing aanvaard. Dat betekent dat hij na het zomerreces in commissies wordt behandeld en dan waarschijnlijk in tweede en derde lezing definitief zal worden aangenomen. Het voorstel is vooral een bedreiging voor de Palestijnse partijtjes Balad en Raam-Ta’al, en de enige gemengd Joodse-Arabische partij (de communistische Hadash). Zij zullen als de wet wordt aangenomen alledrie uit de Knesset verdwijnen.
Daarnaast maakt de wet het moeilijker een regering naar huis te sturen. Bepaald wordt namelijk dat een regering pas valt als binnen drie weken een nieuwe coalitie is gevormd. Zoniet, dan blijft zij gewoon aan. ook het onvermogen van een regering om een begroting samen te stellen zal niet meer - zoals nu - automatisch leiden tot nieuwe verkiezingen.
Het wetsvoorstel was een gezamenlijk initiatief van de (door sommigen als gematigd aangemerkte) Yesh Atid-partij van Yair Lapid, samen met het ultra-rechtse Israel Beiteinu van Avigdor Lieberman. In het eerste deel van de stemming werd het voorstel aangenomen met 63 tegen 49 stemmen. Adi Koll, een lid van Lapids partij onthield zich in dit eerste deel, waarop zij door Lapid onder handen werd genomen en van een paar taken in de Knesset werd ontheven. In het tweede deel van de stemming stemde ze daarom vóór, zodat dit gedeelte met 64 tegen 49 stemmen werd aangenomen. Ook  minister Tzipi Livni (Tenua) stemde vóór met haar uit de Arbeidspartij afkomstige 'gematigde' medepartijleden, Amram Mitzna en Amir Peretz. De stemming werd zelfs speciaal aangehouden tot het moment dat Livni, die terugkeerde van de 'vredesonderhandelingen' in Washington, kon meestemmen.
Het enige lid van Likud dat tegen het voorstel stemde was Rueben Rivlin, de vroegere voorzitter van de Knesset. Hij verklaarde om principiële redenen tegen het voorstel te stemmen, omdat het dreigde de stem van de Arabische minderheid monddood te maken. Opmerkelijk was het optreden van het Knessetlid Yisrael Eichner van het partijtje Verenigd Tora Jodendom, die zich keerde tegen de 'vervolging van de ultra-orthodoxie en de Arabieren' en die aan het eind van zijn speech in (krom) Arabisch tegen de Arabische partijen zei: we staan achter jullie in de strijd voor democratie.

1 opmerking:

Franklin Ryckaert zei

De "enige democratie in het Midden Oosten" wordt steeds ondemocratischer.
Niet bepaald een "licht voor de volkeren" dus.

Shana Tova,

Wie het viert wens ik een goed joods Nieuwjaar 5781 toe met veel inhoud  // I wish everyone who celebrates it a good and meaningful Jewish N...