dinsdag 6 augustus 2013

Plan voor dienstplicht voor christelijke Palestijnen in Israel zaait verdeeldheid

 De Israelische premier Benjamin Netanyahu heeft maandag een plan aangekondigd om christelijke Palestijnen dienst te laten doen in het leger of vervangende burgerdienst te laten doen, schrijft de krant Haaretz. Netanyahu maakte bekend dat een gezamenlijk lichaam van de regering en christelijke voorstanders van de dienstplicht plannen zal gaan uitwerken om christenen meer bij het leger en de burgerdienst te betrekken. Onder meer zou de wet op de dienstplicht aangepast moeten worden om die ook van toepassing te verklaren op christenen en zouden er maatregelen overwogen moeten worden christelijke voorstanders van de dienstplicht en christenen die in dienst gaan te beschermen tegen bedreigingen.
Netayahu maakte de plannen bekend na een bijeenkomst met een aantal christenen, onder wie vader Gabriel Naddaf van de Grieks Orthodoxe gemeente in Nazareth, plus Naji Obeid, het hoofd van de Grieks Orthodoxe raad in de buitenwijk Yafia van Nazareth en Shadi Halul, een reserve luitenant en hoofd van een groepje voorstanders van de dienstplicht voor christenen. Volgens Haaretz is het aantal christenen dat dienst neemt het laatste jaar toegenomen van 35 naar 100 nu, terwijl zo'n 500 christenen op dit moment vervangende burgerdienst zouden doen. 
Het nieuwe initiatief dreigt grote spanningen op te roepen in de christelijke Palestijnse gelederen. De burgemeester van Nazareth en Palestijnse leden van het parlement uitten een jaar geleden scherpe kritiek op een bijeenkomst in Opper-Nazareth, waarop voor christenen reclame werd gemaakt om dienst te nemen in wat in Palestijnse kring gewoonlijk het 'Israelische Bezettingsleger' wordt genoemd. De Grieks-orthodoxe raad gaf toen een verklaring uit waarin werd gezegd dat 'Arabische christenen geen medewerking zullen verlenen aan daden die erop gericht zijn verdeling te zaaien in de Palestijns-Arabische gemeenschap in Israel'.
Netanyahu's bekendmaking riep  nu soortgelijke reacties op. Bassel Ghattas, een christelijk parlementslid uit Nazareth van de partij Balad, stuurde een brief naar patriarch Theophilos III van Jeruzalem, waarin hij vooral de acties van Vader Naddaf veroordeelde om 'jongeren op te roepen dienst te nemen in het leger dat hun eigen volk onderdrukt'. Volges Ghattas probeert Naddaf 'jongeren van hun nationale identiteit te beroven en de christelijke gemeenschap te verdelen'. Volgens Ghattas is de orthodox christelijke gemeenschap een gemeenschap van 'ware patriotten' en hij noemde een aantal historische Palestijnse leiders op die eruit voort zijn gekomen, zoals George Habash en Nayef Hawatmeh. Ghattas riep de patriarch op priester Naddaf uit zijn ambt te zetten.     

8 opmerkingen:

Unknown zei

De vraag is waarom Naddaf vind dat Palestijnse christenen dienst moeten doen in het leger?

Overigens, een getal van 100 is nog niet echt spectaculair.

Anoniem zei

He Martin,

Begrijp ik het goed dat "islamitische" palestijnen niet in het leger mogen.


Gert

Abu Pessoptimist zei

Dat is inderdaad de vraag, Jennifer. Identificatie met het bijbelse Israel?
En ja, Gert, het gaat om christelijke Palestijnen, niet de islamitische. Christelijke Palestijnen werden vanouds door Israel als meer Israel-vriendelijk gezien. Niet altijd terecht. Maar dat is wel de reden dat de bevolking van een stad als Nazareth niet is verjaagd.

Trees zei

Ik wil hier graag iets op aanvullen. In principe kan iedereen met een Israëlisch paspoort het leger in gaan.
Voor de Joodse bevolking is het verplicht (mannen en vrouwen) en voor de Druzen gemeenschap is het verplicht. Bedoeinen gaan in het leger meestal om een goeie "baan" te hebben, want het leger geeft je veel voordelen. een goed salaris, pensioen, allerlei voordelen als je een huis wil kopen etc. Ook veel christen Palestijnen met een Israëlisch paspoort gaan het leger in. Iedere keer als ik in de bus van Sakhnin naar Jerusalem zit, zit die bus vol met Palestijnse soldaten uit de christelijke dorpjes in Galilea ( Kafr Yassif, Ibilin etc.)Ook moslim Palestijnen met een Israëlisch paspoort kunnen dienst nemen als ze willen, en dat gebeurt af en toe ook, maar tot nu toe waren dat individuele keuzes en geen verplichte dienst. Wat is er nu aan de hand. De Israëlische regering wilde een paar jaar geleden een wet aannemen om de "niet Joodse" bevolking ( de Arabisch-palestijnse) een soort van vervangende dienstplicht te laten doen, want men begreep dat het moeilijk is voor ze om tegen hun eigen broeders en zusters te vechten ( jawel) maar tegelijkertijd hebben ze toch ook plichten naar hun land toe, dus vervangende dienstplicht. Werken in de gezondheidszorg, of iets anders doen voor de gemeenschap. Hier is heel veel protest tegen geweest, binnen de Palestijns-Arabische gemeenschap, daar men dit ziet als erkenning van de staat Israel en medeplichtigheid aan de bezetting. Om kort te zijn, dit heeft weinig opgeleverd en heel weinig Palestijnse jongeren hebben dit gedaan. De jongeren organisatie Baladna ( Palestijnse organisatie uit Haifa) hebben hier heel aktief campagnes tegen gevoerd. Nu gat de Israëlische staat proberen om de christen Palestijnen verplicht dienst te laten nemen, daar de Christelijke gemeenschap toch altijd iets makkelijker is naar de Israëlische staat. In ieder geval enkele leiders. Maar gelukkig zijn er ook christelijke leiders zoals bisschop Ramzi Hakim en bisschop Atalla Hanna die heel erg tegen zijn. Het is min of meer een poging van Israel om de Palestijnse bevolking binnen hun grenzen medeplichtig te maken aan de bezetting. Dus zoals ik al zei, iedereen kan het leger in gaan, moslim, christen, Bedoein, maar tot nu toe waren dat individuele keuzes. En de Druzen gaan verplicht. Hierbij wil ik nog opmerken dat ook binnen het leger er discriminatie is. er zijn speciale pelotons ( of hoe heet dat) die alleen bestaan uit Bedoeinen, of Druzen en zij zijn vaak het kannonnenvoer en degenen die de vieze klussen moeten uitvoeren. gelukkig komt er ook binnen deze gemeenschappen zoals de Druzen gemeenschap en de Bedoeinen gemeenschap meer weerstand tegen het leger. Hopelijk geeft dit wat meer duidelijkheid.

Abu Pessoptimist zei

Dank, Trees, voor de aanvulling. Wat mij zelf in dit verhaal over de poging dienstplicht in te voeren voor christenen het meest trof, is de manier waarop onderscheid wordt gemaakt. Israel heeft zijn politiek, niet alleen 'binnenlands' maar in het hele Midden-Oosten, heel vaak gebaseerd op het maken van onderscheid tussen groepen en op verdeel en heers (denk aan de steun voor Koerden in Irak, of de alliantie met de Maronieten in Libanon tijdens de invasie van 1982). Het is kortzichtig,immoreel en op de lange duur ook contraproductief.

Anoniem zei

Bedant voor jullie uitleg Martin en Trees,

gert

Sonja zei

@Trees "In principe kan iedereen met een Israëlisch paspoort het leger in gaan."

Nou, het gaat verder dan dat. Bijvoorbeeld (zionistische) Amerikanen gaan ook wel het Israëlische leger in om een tijdje te 'dienen'. Of ze daarvoor speciaal een (tijdelijk) paspoort krijgen - best mogelijk. Maar daarna gaan ze weer terug.
Ook heeft het IDF allerlei 'vrijwilligersprojecten', waar met name buitenlandse christenen aan meedoen.

Abu Pessoptimist zei

Klopt, Sonja. Ik zou je ook namen kunnen noemen van Nederlanders die dienst nemen in het Israelische leger (en vreemd genoeg soms Nederlands staatsburger blijven, al is dat tegen de NL-grondwet).

Israel's doden een ongewapende autistische man en een huisvader die zijn familie wilde ophalen

Iyad Hallaq Updated. De Israeli's hebben in de afgelopen 24 uur twee Palestijnse dertigers doodgeschoten. Eén van hen was een autist...