donderdag 10 februari 2011

Censuur op Bar Ilan universiteit: geen promotie voor Menachem Klein

De religieuze Bar Ilan universiteit in Tel Aviv heeft de weg versperd voor twee als 'links' geboekstaafde docenten. 'Senior lector' in de politieke wetenschappen Menachem Klein en docent visuele cultuur en eigentijdse filosofie, Ariella Azoulay, krijgen respectievelijk geen  promotie tot hoogleraar en geen vaste aanstelling plus promotie. In beide gevallen is er geen andere reden denkbaar dan dat dit gebeurt wegens hun kritische opstelling ten opzichte van Israels politiek in de bezette gebieden en tegenover de Palestijnen. Een duidelijke blijk dus van censuur, die de academische wereld in Israel al geruime tijd dreigt tot een benauwend soort monocultuur te verlagen.  
Klein heeft meerdere boeken en talloze artikelen in Engels en Hebreeuws op zijn naam staan. Hij was adviseur van Ehud Barak bij de Camp David besprekingen en uitermate kritisch over de wijze waarop die besprekingen zijn gevoerd.  Hij heeft gastdocentschappen vervuld in Oxford, is als 'senior researcher' verbonden aan het Jerusalem Institute for Israel Studies, mede-ondertekenaar van het 'Geneva Initiative' en is lid van het bestuur van de mensenrechtenorganisatie B'tselem. Hij is een gezien en bekende gastspreker in veel landen waaronder de VS en ook Nederland en onder meer een expert op het gebied van Jeruzalem, waarover hij onder meer het boek Jerusalem, the Contested City (Londen 2001) schreef.
De afgelopen maand weigerde de commissie die over de promoties gaat van Bar Ilan om Klein's promotie tot professor in bespreking te nemen. Het was niet de eerste keer dat Klein zo'n benoeming werd geweigerd. In 2005 gebeurde iets soortgelijks. Klein gaf ditmaal als commentaar dat tegenwoordig 'rechtse en conservatieve elementen de belangrijkste posities in de universiteit bekleden en het kennelijk als hun taak zien het instituut te ontdoen van subversieve en linkse elementen:  
 "Right-wing and conservative forces have taken over key positions in the university. Some of these people believe that it is their duty to cleanse the place of 'subversive' elements, and they are taking all the necessary measures to do just that. Whoever is labeled as a leftist, a liberal, or someone who speaks of 'the other' in the university, suffers from oppression and muzzling. There is no place for such politically motivated intervention in academia,'' zo citeerde Haaretz hem. 

De zaak van Ariella Azoulay is een vergelijkbaar geval. Zij doceert sinds 1999 visuele cultuur en hedendaagse filosofie aan Bar Ilan, maar haar is al eerder een vaste aanstelling geweigerd. Vorige week weigerde een commissie die daarover gaat haar opnieuw promotie en een vaste aanstelling te geven, wat betekent dat er een einde komt aan haar verbintenis met de universiteit. Ook Azoulay is schrijver van diverse boeken en een groot aantal artikelen en ook zij is een bekende verschijning in buitenlandse fora. Zij is echter een omstreden figuur in Israel wegens haar uitgesproken kritiek op het beleid in de bezette gebieden en ook onder meer door het feit dat zij ooit een film maakte over de voormalige Palestijns-Israelische parlementariër Azmi Bishara 'I Also Dwell Among Your Own People'.
Ook Azoulay gaf een reactie: 'Gezien de plaatselijke en internationale erkenning voor mijn werk, mijn verleden dat rijk is aan publicaties, het aantal proefschriften dat ik heb begeleid waarvan er een aantal de speciale kwalificatie 'uitmuntend' kregen, is het onmogelijk een logische verklaring voor de weigering van de universiteit te vinden om mij een vaste aanstelling en promotie te geven, anders dan wegens mijn algemeen bekende politieke standpunten.'  
En Azoulay's collega aan Bar Ilan, professor Yehuda Shenhav, stelde dat weinig mensen betwisten dat Azoulay een van de belangrijkste researchers op het gebied van culturele studies in Israel is op dit moment'. Hij voegde eraan toe dat wat haar overkomt valt 'binnen het kader van meerdere recente gevallen van een vervolging van docenten op politieke gronden'. En hij noemde dit één van de meest crue gevallen waarbij 'academisch talent moet wijken voor sektarische inzichten'. 
Azoulay en Klein zijn niet de eersten die in het academische klimaat in Israel tegen een muur oplopen. De uitweg voor kritische Israelische academici wordt, als deze tendens zich voortzet, het buitenland. Enkelen, zoals Avi Shlaim en Ilan Pappé, zitten daar al, Neve Gordon van de Ben Gurion universiteit in de Negev zei een tijd geleden het te overwegen. Op deze manier wordt de vraag: wie volgt?

Geen opmerkingen: