dinsdag 23 juni 2020

Israeli's executeren neef van Saeb Erakat weg naar bruiloft van zijn zuster

Foto Ma'annews
Leden van de Israelische grenspolitie hebben dinsdag weer een jonge Palestijn geëxecuteerd omdat ze dachten dat hij een aanval met een auto wilde plegen. Het was de 28-jarige Ahmad Mustafa Eraqat uit Abu Dis. Hij was op weg naar debruiloft van zijn zuster. 
Volgens de militairen probeerde Eraqat met zijn auto een vrouwelijke agent aan te rijden toen hij met zijn auto het ''container'' checkpoint passeerde dat tussen Abu Dis en Bethlehem ligt. Hij werd neergeschoten en een video-opname laat zien hoe hij naast zijn auto ligt dood te bloeden. Militairen hielden intussen medisch personeel op een afstand.  
De burgemeester van Abu Dis ontkende de beweringen van de politie. Hij verklaarde dat Eraqat op weg was naar Bethlehem, waar hij zijn zuster zou oppikken in een beauty salon.Hij had haar vandaar naar de plek van haar bruiloft zullen brengen. 
Ooggetuigen meldden later volgens Ma'an dat Ahmad met zijn auto de stoeprand had geraakt van het trottoir waarop het ''glazen huis''van de controlerende militairen van het checkpoint staat. Die concludeerden  dat hij een aanval wilde uitvoeren en openden het vuur .
Volgens de Times of Israel was Ahmad Eraqat zowel een neef van de hoge PLO-functionaris Saeb Erakat als van Noura Erakat, een mensenrechtenspecialist en assistent hoogleraar aan de Rutgers Universitiet in New Brunswick. Saeb Erakat zei in een verklaring dat Ahmad op weg was om zijn zus en moeder op te pikken in een beauty salon in Bethlehem om naar de plaats van de bruiloft te gaan. Hijzelf zou overigens volgende maand in het huwelijk treden.

Noura Erakat twitterde dat de politie hem 1,5 uur liet doodbloeden. Dat werd in de Times of Israel door een anonieme politieman ontkend. De politie had hulp willen bieden maar kwam als snel tot de conclusie dat Ahmad dood was, volgens deze man. (Blijft de vraag natuurlijk waarom ze dan de hulpdiensten niet toelieten).
 Overigens wordt in The Times of Israel ook gezegd dat Ahmad snel reed (hij had blijkbaar haast om zijn zuster en moeder op te halen) en een signaal kreeg van een vrouwelijke agent om af te remmen. Bij die manoeuvre raakte hij de stoeprand en zwenkte zijn auto wat af, waarbij de agente  kennelijk licht werd geraakt. Ahmad kwam vervolgens uit zijn auto en werd daarop door de politie doodgeschoten. Standrechtekijk geëxecuteerd,zouden we ook kunnen zeggen. 
 Geval nummero zoveel.van trigger happy Israeli's die eerst schieten en zich daarna pas afvragen wat er eigenlijk aan de hand zou kunnen zijn. Er zal wel een onderzoek komen. Om dezaak in de doofpot te werken,Zoals bij hetjongetje dat driemaanden geleden in zijn gezicht werd geschoten,of de autistische Iyad Hallaq die toen hij op vlucht sloeg,eind mei, werd afgemaakt. Of net als al die tientallen,honderden, andere gevallen, Erzijn heelwat Palestijnse GeorgeFloyds. 

Geen opmerkingen:

Israelische rechters onteigenen opnieuw een Palestijns huis in Silwan ten bate van de kolonisten

Het huis van de familie Samrin (Sumarin) in Silwan (FotoVrede Nu)  Een dag voor de deadline die Bibi Netanyhau zich had gesteld om dele...