maandag 7 september 2020

Israelisch hooggerechtshof vindt moord geen moord en ik kap ermee

 
Israel Shomer, de moordenaar die onschuldig is volgens Israelisch ''recht''. Hij is nu commandant van het zuidelijk front.

Dit blog blijven schrijven heeft iets heel vermoeiends. Het is steeds meer van hetzelfde, steeds openlijker en brutaler. En het effect van erover te schrijven neemt af. Dienovereenkomstig af. In het begin kreeg ik veel commentaar als ik weer eens uitlegde dat Palestijnse huizen zogenaamd legaal worden gesloopt omdat ze geen vergunning hebben, maar dat het in feite illegaal is. Omdat die vergunningen nooit worden verleend. Op die manier kan  heel Palestina ''legaal'' worden afgebroken om plaats te maken voor knusse nieuwe Joodse huisjes. Palestina zelf heeft ook geen vergunning, immers. 

Dit geldt eveneens voor het inpikken van land. Land dat dicht tegen de nederzetting aanligt, of land voor het maken van wegen naar de nederzettingen toe, voor uitbreiding van bestaande of nieuwe nederzettingen, of voor ''militair oefentterrein'' of natuurgebied .... ach, het maakt niet uit. Het gaat  door. Als een stoomwals, langzaam maar onverbiddelijk. Net als  het omhakken of afbranden van boomgaarden en akkers, het omploegen van velden,  het inlijven van waterbronnen en zwemplaatsen, het vernielen van waterleidingen of zonnepannelen en natuurlijk de vernielingen aan auto's, huizen en moskeeen. Het was ooit, maar is kennelijk niet meer een reden voor commentaar op mijn blog.

Dan zijn er de verhalen over mishandeling, imtimidatie en het toebrengen van verwondingen.Ooit legde ik mezelf wat grenzen op omdat ik anders wel 24/7 kon blijven bloggen. Geen verwondingen of geweld tenzij de omstandigheden bijzonder zouden zijn. Alleen doden zou ik vermelden. Dat waren er namelijk al een boel. Maar de afgelopen week werden we opgeschrikt door een 'knie op de nek''a la George Floyd bij een 60-jarige die protesteerde bij Tulkarem (die''knie''is overigens volgens mij in Israel uitgevonden en via trainingen naar Amerika ''geexporteerd'').Verder het verhaal van een aantal leden van de Israelische grenspolitie, die Palestijnse mannen aanhielden, compleet verrot sloegen  en ook nog beroofden als ze door grote gaten in het zogenoemde 'Afscheidingshek'' naar hun werk in Israel gingen nadat de grensovergangen wegens de corona-pandemie waren gesloten. De dienaren der wet liepen tegen de lamp omdat iemand het met zijn/haar telefoon had gefilmd. (Grappige bijkomstigheid: uit dit verhaal blijkt ook dat die''Muur'', ook wel Afscheidingshek genoemd, totaal niets heeft betekend voor de beveiliging van Israel tegen aanslagen, waarvoor het volgens het CIDI en alle andere dikke vrienden van Israels regering juist was bedoeld. We wisten dat velen er overheen klommen. Maar nu blijkt dat iedereen ook al jaren gewoon door de gaten heen kon lopen. De Muur heeft dus alleen geholpen om nog eens ruim 10% van de Westoever in te pikken. Daar was hij waarschijnlijk ook voor bedoeld). En tenslotte was er het verhaal dat eenheden van het meest morele leger ter wereld dozen met ''stungranaten'' (granaten die vooral een enorme knal geven maar bij contact wel degelijke gevaarlijk zijn) hadden achtergelaten, even buiten het dorp Qaddum in het noorden van de Westoever. Ze waren een beetje verstopt,  maar wel zo dat ze zouden ontploffen als ze zouden worden aangeraakt. "Ter afschrikking'', zeiden de wakkere soldaten nog. In het dorp wordt namelijk wekelijks gedemonstreerd tegen het feit dat de hoofdweg naar Nablus al jaren is afgesloten, omdat inwoners van naburige nederzettingen het te gevaarlijk vonden als''Arabieren''er gebruik van zouden maken.

Tja, en dan de hoofdmoot: het Israelische hooggerechtshof, het onvolprezen hoogste rechtscollege van het land, dat in een eenstemmig oordeel van drie rechters heeft bepaald dat het in de rug doodschieten van een vluchtende 17-jarige jongen geen moord was. Het betrof een verzoek om de zaak te herzien van kolonel (inmiddels generaal) Israel Shomer, die op de vroege morgen van 3 juli 2015 de 17-jarige Mohammed al-Kasba uit het Qalandiyya kamp doodschoot in de buurt van het Qalandiya checkpoint. Er deden aanvankelijk diverse lezingen de ronde over de toedracht. De kolonel stelde zijn lezing een aantal keren bij. De site +972 liet zien hoe dat afliep: hoe de kolonel zich liegend rechtvaardigde en hoe dat door de Israelische Militaire Advocaat Generaal werd geaccepteerd, zodat moord uiteindelijk geen moord was, maar werd afgedaan als een ''professionele fout'' die niet hoefde te worden vervolgd. De kolonel, die commandant was van de Givati Brigade, is intussen bevorderd tot de hoogste officier van het zuidelijke Israelische commando. Tijdens de officiele Israelische Yom Hashoa-herdenking van het afgelopen jaar mocht hij een gebed uitspreken.

Wat die ochtend gebeurde was dat kolonel Shomer kwam aanrijden in een auto met een soldaat. Al Kasba gooide een steen die de voorruit beschadigde. De auto stopte, Shomer en de soldaat stapten uit en Shomer schoot driemaal gericht op al-Kasba, die wegrende maar werd geraakt in de rug en de nek en na korte tijd overleed. Tijdens een verhoor vertelde Shomer dat er auto's schuin op de weg stonden zodat hij had moegten stoppen en dat er drie mannen met stenen in hun handen voor de auto stonden, waardoor hij zich bedreigd voelde. Nadat via de mensenrechtenorganisatie al-Haq een video opdook  waarop niets te zien was van auto's op de weg, stelde Shomer zijn verhaal bij. De drie mannen, die ook niet op de video waren te zien, liet hij echter blijven in zijn verhaal. Dat hij al-Kasba in het bovenlijf had getroffen terwijl hij op de benen mikte, kwam doordat hij rende tijdens het schieten. Daardoor had hij niet gemikt via het vizier van zijn geweer. (Op de video is intussen te zien dat hij even stilstond om aan te leggen en te schieten).

Het hooggerechtshof liet zijn versie overeind. Het was geen moord want de kolonel voelde zich bedreigd door de aanwezigheid van meerdere mannen met stenen, zei een rechter. In het algemeen vonden de rechters dat Shomer de voorschriften betreffende het verrichten van arrestaties en de schietinstructies van het leger had overtreden. Maar hij was daarvoor genoeg gestraft door de legerleiding die zijn bevordering om die reden (''een professionele fout'' ) een tijdje had opgehouden. En de militaire advocaat-generaal had hem terecht niet vervolgd, want het doodschieten van al-Kasba kon niet beoordeeld worden als een misdrijf, vond het hof.

Zo komt een hoge legerleider in Israel weg met leugens en bedrog en laat het Israelische hooggerechtshof eens temeer zien dat misdaden begaan jegens Palestijnen in Israel alleen in heeeeeel  zeldzame gevallen worden bestraft - bijvoorbeeld als een video duidelijk laat zien dat de Israeli met voorbedachten rade mikt op het hoofd van een weerloze gewonde Palestijn, zoals in het geval van Lior Azaria (die daarna overigens nog wegkwam met een strafje van negen maanden, niet voor moord maar voor doodslag). In het geval van Shomer was de video (zie mijn blogpost van destijds) veel minder duidelijk en was de algemene verontwaardiging ook een stuk minder. Moord is voor Israeli' s waarschijnlijk alleen moord als hij wordt gepleegd op Israeli's of blanke toeristen. We hebben de zaak van de 16-jarige yeshiva-leerling (wiens naam niet magworden genoemd omdat hij een Joodse minderjarige is) die de 47-jarige Aisha al-Rabi (moeder van drie kinderen) doodde met een steen van twee kilo die hij door de voorruit  van de auto van de familie gooide toen die met een snelheid van ongeveer 100 km naderde. Zal hij 35 jaar krijgen, zoals de Palestijnse jongen die betrokken was bij een dodelijke steekpartij op een Israeli bij een supermarkt van Rami Levi?  Zeer onwaarschijnlijk. En wat zal  de onbekende (vermoedelijk een kolonist) krijgen die een paar dagen geleden een zwangere vrouw verwondde met een steen door haar voorruit?  Of wordt hij gewoon nooit gevonden? Het is tenslotte geen Palestijn.. 

Ik moet zeggen dat ik het ineens gehad heb na deze drie bizarre verhalen en de hypocriete en immorele uitspraak van de drie rechters. Ook dat laatste is alsmaar meer van hetzelfde. Moorden worden niet onderzocht, niet vervolgd en als dat toch een keer gebeurt nauwelijks bestraft. Drie weken geleden was er nog het voorbeeld van een soldaat die een verkeerde man doodschoot (en een andere het ziekenhuis in) en die daarvoor drie maanden corveedienst kreeg. Israel is intussen een staat die hoe langer hoe meer rooft, op grote schaal moordt, vernielt, bedriegt en zich niets aantrekt van welke internationale wetten of fatsoensnormen dan ook. Het is vier oorlogen begonnen, heeft jarenlang Zuid-Libanon bezet en terroriseert Libanon nog steeds. Het bombardeert regelmatig Syrie en bombardeerde soms andere  landen zoals Irak of Sudan. Het is racistisch en heeft een hooggerechtshof dat de diefstallen, moorden en vernielingen allemaal goed heeft gekeurd en in zalvende bewoordingen zal blijven goedkeuren. Net zoals het marteling, kindermishandeling, intimidatie, het ongefundeerd opsluiten van politieke gevangenen sanctioneert. Of de al 12 jaar durende onwettige en onmenselijke belegering van Gaza en de 53 jaar durende bezetting van de Westoever, met haar volledige onderdrukking van het openbare leven. Israel levert wapens aan dictatoriale regimes zoals de Filippijnen, staat achter de bezetting van de Sahara door Marokko, en steunt rechtse autocratische heersers in Hongarije, Polen, Brazilie of de VS. De Westerse wereld laat het allemaal toe en kan het blijkbaar niet veel schelen. Weinig mensen komen er actief tegen in opstand, in Nederland waarschijnlijk niet meer dan 100. 

De Israelische politiek is perspectiefloos als nooit tevoren met een tegenstander van Netanyahu die zich laat inmaken met boter en suiker en wekelijks terugkerende protestdemonstraties tegen de premier die even ludiek als zinloos zijn. Ik geloof het allemaal wel. In het buitenland zijn er veel mensen die ongeveer dezelfde dingen schrijven als ik, hier in Nederland heb ik weinig weerklank, vrijwel geen invloed, en zijn er vooral veel mensen (Israellobbyisten en conservatieve christenen) die mij uitmaken voor antisemiet. De ironie, dat je door de principes van moraal, redelijkheid, en verdraagzaamheid na te leven die het jodendom altijd heeft hoog gehouden, nu voor anti-Joods wordt uitgemaakt, terwijl rechts en het onverdraagzame nationalistische Israel nu blijkbaar het jodendom symboliseren.  Laten anderen het stokje maar een tijdje overnemen. Ik zal het vanaf de zijlijn gadeslaan en alleen nog ''highlights'' coveren. Ik zal me gaan bezighouden met andere dingen. Ook op dit blog.

18 opmerkingen:

clara legêne zei

Je blog is en blijft voor mij een baken van hoe goede journalistiek moet zijn. Zeer goed geïnformeerd, gedocumenteerd en vooral beargumenteerd. Je wordt en werd antisemiet genoemd, en partijdig. In een vergeefse poging je te diskwalificeren. Maar je deed dag in dag uit wat iedere journalist moet doen: je ijkte je berichtgeving aan het internationaal recht en aan wat we in onze eigen democratische rechtsstaat in het algemeen rechtvaardig en onrechtvaardig vinden.

Je hebt gelijk dat het moedeloos makend is dat er - wat je ook schrijft - nooit iets ten goede verandert voor zowel de burgers van Palestina als die van Israël. Dat het alleen maar slechter en smeriger en gewelddadiger wordt daar. Dat de zachte heelmeesters in de Nederlandse politiek en in de kringen van christendom en joods/Israëlische organisaties steeds stinkender wonden maken. En op die manier willens en wetens in Israël mensen in het zadel van de macht houden, die hier in Nederland grondwettelijk geen schijn van kans zouden maken op die macht.

Ik heb altijd goed begrepen waarom je doorging met documenteren en aanklagen en kan goed begrijpen waarom je ermee stopt. Het is goed te weten dat jouw monument voor alle slachtoffers er is en ik zal het nog vaak blijven raadplegen. Omdat ik van jouw informatie altijd aan kon.

Anoniem zei

Ik begrijp de moedeloosheid zeer goed. Het lijkt alsof het Westen er collectief een andere moraal op na houdt van zodra het over Israel en de bezette Palestijnse gebieden gaat. Alsof alles op zijn kop staat. De meeste mensen weten wel beter, begrijpen heel goed dat stelen stelen is en niet "betwisten". Maar van zodra het over politici en media gaat gelden er andere regels en kan dat niet meer worden gezegd zonder in de zak van antisemitisme te worden gestoken. Opiniemakers worden dan geacht zich publiekelijk te verontschuldigen. Voor extreem-rechts is Israel zowaar een voorbeeld geworden van hoe het kan: In een "Wetsterse" etnische Staat succesvol van Moslims afkomen want Palestijnen worden zonder omhaal geframed als niets meer dan dat. Toch wil ik je vragen niet op te geven, je bent voor mij e.a. een degelijke Nederlandstalige bron van informatie. Ik reageer nooit maar lees je blog wel regelmatig. email: xxxxxxxx dat is mijn naam maar ik wil liever anoniem blijven. Inderdaad.

Anoniem zei

Ik ben het helemaal met Clara eens. Wat jammer, maar ik begrijp je wel. Het is zo om moedeloos van te worden. Ik sla jouw informatie altijd op een stikkie en plaats het bijna altijd op mijn Facebook. Ook plaats ik jouw informatie vaak op fb van de media (kranten, tv en radio), politici, kerkmensen zodat ik er anderen buiten mijn fb.vrienden ook van op de hoogte stel. Ik vraag dan wel eens aan vrienden of ze ook willen reageren, maar doen het niet, op een paar uitzonderingen na. Dan denk ik ook : ik stop er mee. Ik zit bijna iedere dag uren op fb te reageren. Dan denken ze ook dat ik maar een eenling ben. Ik zal ergens anders mijn informatie vandaan moeten halen. In ieder geval bedankt voor al jou. Geniet van je vrije tijd samen met je lief.
Corrie van der Hart

Abu Pessoptimist zei

Clara en anoniem.
Ditmaal wel reacties en dan ook meteen reacties die me doen biozen. Ook op twitter trouwens een paar. Ik realiseer me nu meer dan gewoonlijk dat ik voor sommigen op zijn minst een informatiebron ben die ze niet willen missen en mogelijk soms zelfs meer dan dat. Ik dank jullie heel hartelijk voor deze woorden. Ik kon er even niet meer tegen en dit helpt. Ik zal mede dankzij wat jullie schrijven mijn best doen een manier te vinden om op een iets andere manier door te gaan.

Jeroen S. van den Heuvel zei

Ik ben 5 jaar geleden gestopt wegens "antisemitisme" mijnerzijds. Respect voor mensen die het toch volhouden langer dan ik.

Anoniem zei

Aanpappen met extremistische christenen en adhesie betuigen aan rechts nationalistische, racistische, dictatoriale regimes die Israël vlaggen zwaaiers, die vrienden van de oorlogzuchtige verenigde staten, de Trump-Kushner bewonderaars, die beweren over 'n geweten te beschikken maar vootdurend hen die de terreurstaat Israël bekritiseren om haar koloniale nederzettingenbeleid haar mensenrechtenschendingen en haar lak aan internationaal recht, beschuldigen van antisemitisme of filosemitisme, dat om het hardst schreeuwen, terwijl de slappe lafhartige media, als ze hen al geen strobreed in de weg leggen, ze voor het voetlicht hun laster mogen uitten in de misplaatste overtuiging dat clubs als het cidi de stem van alle joden in Nederland zouden vertegenwoordigen alsof christenen voor Israël voor alle christenen en voor Palestijnse christenen zouden spreken. Dan krijg je dus dat die racistische clubs met hun superioriteits-beginselen er blij worden van dat een kritische joodse blogger uitgeschakeld is en ze zich daarin verheugen. En dat zou volgens hen dan niet alleen geen antisemitisme zijn maar zouden joden in Israël er veiliger door worden.Het genormaliseer van onrechtvaardigheid, de stupiditeit en de ad hominem aanvallen, ik zou er ook onpasselijk van worden.

In dit filmpje van Visualising Palestine zien we een vergelijking met Nederland. Het dichtst bevolkte land in de EU. Het maakt duidelijk hoe groot Gaza feitelijk is, niet veel groter dan Texel, verblijven daar meer dan 2 miljoen mensen waarvan meer dan de helft kinderen die op en -ingesloten, collectief de figuurlijke duimschroeven krijgen aangedraaid.
Elke dag een tandje meer, want wanneer je denkt dat erger niet meer kan vergis je je steeds. Elektriciteit is er vaak niet, water ondrinkbaar, de zee vaak te smerig, mensen zijn ondervoed, de economie ligt op z'n gat, de werkeloosheid is schrikbarend hoog evenals de zelfmoordcijfers. Kinderen zien geen toekomst, hebben alleen nog angstdromen.En dat al dertien jaar lang en dan heb ik het hier alleen nog over Gaza.

Gaza overleeft omdat het deels aan een infuus van humanitaire hulp ligt en zelfs die is niet toereikend, ziekenhuisen kampen met tekorten en sinds Covid-19 zijn intrede deed, stapelen de problemen zich op en doemen horror scenario's op volgens internationale hulporganisaties die de alarmbellen al zo vaak hebben laten rinkelen dat niemand ze meer schijnt te horen of alleen als achtergrondruis omdat journalisten hun werk niet doen. In zo'n dichtbevolkt gebied en onder deze omstandigheden kan het makkelijk uit de hand lopen met dat virus. Hoort het bij het opruimen van de Palestijnen? Is dat een verboden vraag? Hoe luidt de definitie van etnisch zuiveren? Als een klok?

Ze mocht Gaza binnen om bijv. een ziek familielid te bezoeken vervolgens krijg ze geen toestemming om terug te keren naar huis. Vertel mij dat het uitzonderingen zijn het gebrek aan veiligheid, geborgenheid, gezondheid, de treiterijen en de terreur, om onder erbarmelijke omstandigheden iets van het leven te maken in de wetenschap dat je er voor wie dit met je deed niet werkelijk toe doet. En wij, de internationale gemeenschap, onze regeringen ook niet werkelijk, omdat ze de oorzaak niet wegnemen, alleen maar roepen dat je het de mensen niet aan mag doen maar er geen consequenties aan verbinden, internationaal recht, de Geneefse conventie, dus houden ze de patiënt maar zo'n beetje half in leven. Zodat het lijkt of ze om ze geven. De Apartheidsstaat zal het een rotzorg zijn zolang ze over het sterkste leger de rijkste bondgenoten in de regio de Amerikaanse steun en die van evangelische christen die speculeren op de dag des oordeels waarbij hen een plek in de hemel wacht, beschikken en Europa aan de riem van de VS ligt..
https://twitter.com/OmarSShakir/status/1299989899312082945

kees van oosten zei

Beste Abu Pessoptimist,

ik las jouw stukken over de nazi's van het midden oosten altijd met instemming en waardering. Dank daarvoor.

Kees van Oosten
Utrecht

Daniella van den Akker zei

Hoi Abu, ik ben ook iemand die al jaren niet meer reageert maar wel regelmatig je blog opent inderdaad als een soort baken zoals boven al werd gezegd. Ik heb er veel bewobdering voor dat je al die jaren de gedrevenheid hebt gehad het onrecht te benoemen. Ik heb veel van je geleerd. Hartelijk bedankt voor je artikelen. Hartelijke groet, Daniella

Jaap Bosma zei

Beste Maarten,

Zoals je je blog beschrijft klopt helemaal. Als iemand jouw blog een weekje volgt, dan moet die persoon al onder de indruk zijn van het onrecht. En dan te bedenken dat dat week in, week uit, jaar in, jaar uit zo door gaat!
Je blog vormt nu een waardevol archief met Israëlische wandaden.
Bedankt, en succes met het vervolg!

Wim Lankamp zei

Beste Maarten
Ook ik volg je blog met veel waardering, als een der lichtpuntjes want het moet steeds gesignaleerd worden.
Dank daarvoor!
Hartelijke groet
Wim Lankamp
http://palestinawerkgroep-abvakabo.blogspot.com/

wimlankamp@gmail.com

Unknown zei

Beste Maarten, dat je het überhaupt zo lang hebt volgehouden is iets waar ik een diepe buiging voor maak! Ik lees je stukken vaak, niet altijd, omdat ik er zo treurig en gedeprimeerd van word en dan ben ik
alleen nog maar een lezer... Je hebt gelijk om er even afstand van te nemen, tijd in te ruimen voor andere( hopelijk eukere) zaken. Ik blijf je volgen, dank en groet, Hannah Sanders

heleenwitte@gmail.com zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Anoniem zei

Je bent een zeer gewaardeerd baken, blijf doorgaan als het kan!

Dick W. Stol zei

IK heb Uw artikelen altijd met grote belangstelling gelezen. Ik vond het verrijkend. Helaas wordt het Joodse leed massaal uitgebuit en durven weinigen zich kritisch te uiten. U was een I.F. Stone van deze tijd. IK zal uw column missen. Warme groet, Dick Stol PS. U kunt zich altijd nog bedenken!

Anoniem zei

Anoniem zei...
Sorry,
Ik wilde nog een mededeling kwijt. U staat in deze "zaak" niet alleen. Ook in ons land zijn er een aantal mensen die zich werkelijk zorgen maken over wat daar gebeurd en hoe de blik van een groot deel van de Joodse Gemeenschap door met name het CIDI verduisterd wordt. Ik heb zelf eveneens geprobeerd zo af en toe iets over deze treurige zaak op papier te zetten helaas ben ik geen schrijver van origine.(Verax: dickstol.blogspot.com ) Echter een man als Stan van Houcke steekt ook zijn mening over het Joods gebeuren niet onder stoelen of banken. Ook in Israel zelf zijn er zeer kritische meevoelende auteurs wat denkt U van Gideon Levy. Het is mijn stellige overtuiging dat er een uur van de waarheid komt. M.v.g. Dick Stol

15 september 2020 om 18:18

Abu Pessoptimist zei

Allemaal,
Als je stopt hoor je blijkbaar pas of en hoe je wordt gewaardeerd. Ik ben jullie allemaal op mijn beurt heel erkentelijk voor die reacties.
Natuurlijk stop ik niet helemaal. Ik geloof niet dat ik dat zou kunnen. Maar ik heb wel een time out nodig en tijd om na te denken over ''hoe verder''. Het moet een beetje anders, maar ik weet nog niet precies hoe. Ik laat wel weer van me horen.

Abu Pessoptimist zei

Belevenissen in Palestina en Israel zei
voel met je mee, je moeheid is herkenbaar.tegen de klippen op. heb enorm veel respect voor inhoud en toon van je blogs. het is nu de tijd voor anderen om het stokje over te nemen. Dat mag. we zijn niet alleen. Kathinka Minzinga

Abu Pessoptimist zei

heleenwitte zei...
Beste Maarten-Jan,

Bedankt voor al die jaren berichtgeving over Israël/Palestina. Heel begrijpelijk dat je er ontmoedigt van raakt, zeker als je ziet hoe de situatie daar alleen maar slechter wordt.
Achteraf bedenk ik dat ik ook wel wat vaker had kunnen reageren op je artikelen. En misschien, als je toch weer verder gaat met schrijven, wat ik natuurlijk van harte hoop, kunnen we ook bedenken of en hoe jouw artikelen een groter publiek kunnen bereiken. Het is doodzonde als al die informatie en kennis verloren gaat. Je bent voor mij een onschatbare bron van kennis. Daarnaast heb ik, ondanks alle ellende, vaak ook moeten lachen om je ironische manier van beschrijven van situaties.

Ik hoop dat het je helpt om even afstand te nemen en wat rustiger aan te doen. Zit je trouwens nog steeds in Egypte?
Hartelijke groeten Heleen

(Deze reactie was gepost op 13 september, maar is door mij (AbuP.) opnieuw gepost omdat er een kleine wijziging nodig was. Dat geeft me meteen de gelegenheid om de groeten terug te doen en Heleen te antwoorden dat ik op 3 oktober terugvlieg naar Nederland).

Tien doden bij luchtaanvallen ''door onbekenden'' in grensgebied Irak-Syrië

 Zeven  mensen zijn gedood en een zestal vrachtauto's is vernield in het Albu Kamal gebied aan de oostelijke grens van Syrië met Irak. D...