dinsdag 17 november 2020

Leiding Britse Labourpartij maakt schorsing Corbyn ongedaan

De vroegere leider van de Britse Labourparty, Jeremy Corbyn, is weer toegelaten als lid van de partij. Corbyn was drie weken geleden geschorst nadat hij kritiek had geleverd op een rapport van de Britse Commissie Voor Gelijkheid en Mensenrechten (EHRC) over klachten van antisemitisme in Labour.

Corbyn zei bij die gelegenheid dat de mate waarin in de partij antisemitisme voorkwam was overdreven door Labour's vijanden en de media. Hij noemde dat pijnlijk voor de joodse gemeenschap en zei te hopen dat dit nooit meer zou voorkomen. 

Corbyn werd daarop door zijn opvolger Sir Keir Starmer geschorst. De nieuwe partijleider had ook anderen uit de omgeving van Corbyn weggewerkt. Hij was naar eigen zeggen ''vastbesloten Labour een veilige plaats voor joden maken''. Corbyn's schorsing werd echter dinsdag ongedaan gemaakt door de Nationale Executieve Commissie, het Labourbestuur. 

Corbyn toonde zich verheugd door de beslissing en zei dat de nadruk nu weer moest worden verlegd naar de strijd tegen de regering van Boris Johnson. Starmer en de Board of Deputies, de officiële leiding van de Brits-joodse gemeenschap betreurden de beslissing. De Board of Deputies noemde het een stap terug.      

Het drie weken geleden verschenen EHRC- rapport leverde onder meer kritiek op het feit dat er in Labour weinig was gedaan om antisemitisme aan te pakken en dat Corbyn in een tweetal gevallen ook zelf tussenbeide was gekomen wat op politiek inmenging duidde. De argumenten hier tegen waren dat Corbyn krachtig was tegengewerkt door de top van zijn eigen partij (iets wat het EHRC-rapport onvermeld liet maar kort daarvoor door een intern Labour-raport was bevestigd). Corbyn had met het ingrijpen juist geprobeerde wat vaart in zaken te brengen. Het EHRC-rapport liet ook na om te schetsen hoe ersntig de situatie was met betrekking tot antisemitisme binnen Labour.

Geen opmerkingen:

Zeven doden en drie gewonden bij aanval op synagoge in Oost-Jeruzalem

Bij een aanval op de bezoekers van een synagoge in bezet, oostelijk Jeruzalem zijn vrijdagavond zeven mensen doodgeschoten, terwijl er tenmi...