zondag 3 september 2023

Succesje voor Smotrich: Israel gaat land voor nederzettingen oncontroleerbaar toewijzen

 Mevo'ot Jericho (Wikimedia commons) 

 De Israelische regering heeft haar beleid gewijzigd voor het toewijzen van grond aan nederzettingen en ''outposts'' in de bezette gebieden. De laatste jaren ging dat gewoonlijk overzichtelijk in fasen en vaak vergezeld van tenders. Maar vorige week besloot de regering land toe te wijzen aan de nederzettingen Mevo'ot Jericho en Amichai, via de "Nederzettingen Divisie'' van de Zionistische Wereld Organisatie (World Zionist Organization WZO). Het betekende dat die toewijzing geheel buiten het zicht van de publieke opinie plaatsvond. En wat erger is: de regering maakte tegelijkertijd duidelijk dat zij van plan is het proces in het vervolg op deze manier te willen vergemakkelijken. Het houdt een nieuwe stap in op weg naar annexatie van (op zijn minst een deel) van de bezette gebieden. 

De Settlement Division werd kort na de Zesdaags oorlog van 1967 opgezet met als doel het toewijzen van land voor de stichting van nederzettingen en outposts. Het was een onderdeel van de WZO maar  werd door de Israelische regering gerund als een non governmental organization (NGO) wat maakte dat er eigenlijk geen controle op was. In de loop der jaren werd de Settlements Division ongeveer een half miljoen dunam (50.000 ha) toegewezen die werden gebruikt om nederzettingen of outposts op te vestigen. Ook werd daarbij wel land toegewezen dat helemaal niet door de Settlements Division werd beheerd maar gewoon privé grond was, wat nog iets duidelijker neerkwam op diefstal dan bij de andere toewijzingen. (Vrede Nu heeft in 2021 een verzoek bij het hooggerechtshof ingediend om inzage in dat proces te krijgen maar dat is nog in behandeling).

De laatste jaren was intussen een andere werkwijze gekozen waarbij alleen beperkte, duidelijk omschreven toewijzingen werden gedaan. De huidige omschakeling betekent dat de Settlements Division, die valt onder de zeggenschap van  minister Struk van Nederzettingen en Nationale Zaken (een partijgenoot van Bezalel Smotrich) de gang van zaken geheel ondoorzichtig kan maken. In het geval van Mevo'ot Jericho en Amichai kreeg de Bewaarder van Regerings- en Achtergelaten  Bezittingen de opdracht grond aan de Settlements Division over te dragen, die het vervolgens over draagt aan de nederzettingen. Zonder inmenging van commissies, zonder tenders en totaal  ongecontroleerd. Dat is precies zoals minister Smotrich het zich voorstelt. Hij diende al in 2018 een wetsvoorstel in om het proces op deze manier te wijzigen en krijgt nu zijn zin.  Tezamen met een budget van 700 miljoen shekel (ruim 170 miljoen euro) speciaal voor de nederzettingen en de ongeveer 50 outposts dat half augustus werd goedgekeurd door het kabinet, hebben Smotrich (en Struk die hier ook een fors deel van mag uitgeven) de wind flink mee. Smotrich heeft er nooit onduidelijkheid over laten bestaan dat hij de Westoever liefst geheel wil annexeren en Struk denkt er niet echt anders over. Ze kunnen nu lekker hun gang gaan. Jammer alleen voor de Palestijnen.   

Geen opmerkingen:

''Israel comitted war crimes and crimes against humanitarian law in Gaza''

  Israeli authorities are responsible for war crimes and crimes against humanity committed during the military operations and attacks on Gaz...