zondag 6 februari 2011

Plea bargain in zaak tegen klokkenluider Anat Kamm

Haaretz bericht dat de rechtbank in Tel Aviv een zogenaamde plea bargain heeft geaccepteerd in de zaak tegen Anat Kamm, de 23-jarige journaliste die als secretaresse in het hoofdkwartier van generaal-majoor Yair Naveh belastende documenten achterhield en doorspeelde aan Haaretz.
Kamm zal onder de plea bargain niet worden vervolgd wegens het in bezit houden van documenten met de bedoeling de staatsveiligheid te schaden. Daarop staat een maximumstraf van levenslang, die zij dus nu ontloopt. In plaats daarvan bekent ze schuld in het onrechtmatig in bezit hebben van documenten en het doorspelen daarvan aan derden. Het maximum daarvoor is 15 jaar.
De zaak tegen Kamm, medewerker van de website Walla, speelt al sinds eind 2009. Kamm werd toen aangehouden wegens het in bezit hebben van ongeveer 2000 documenten die ze in haar diensttijd had verzameld toen ze secretaresse was van generaal Naveh, toen de commandant van Israels centrale sector (waaronder ook de Westoever valt). Ze speelde ze door aan Uri Blau, een verslaggever van Haaretz, die een deel ervan openbaar maakte.
Tot de documenten behoorden onder andere bewijzen dat Naveh zogenoemde 'targeted killings' van Palestijnen liet uitvoeren zonder dat daarbij de restricties van het Israelische hooggerechtshof in acht werden genomen. Het hof had namelijk bepaald dat zulke door de staat uitgevoerde moorden alleen mochten plaatsvinden als sprake was van een persoon die 'een tikkende tijdbom' was, die niet zonder meer kon worden gearresteerd, en als er geen burgers in de buurt waren die van de targeted killing mede het slachtoffer zouden kunnen worden.

De zaak tegen Kamm loopt al sinds eind 2009. Zij heeft sinds die tijd huisarrest. Haar zaak viel aanvankelijk onder een zogenoemde 'gag-order'  die publicaties ervan verbood. Blogger Richard Silverstein in Seattle (blog Tikun Olam) bracht de zaak echter in maart 2009 naar buiten. Toen werd ook duidelijk dat Anat Kamm de documenten had achtergehouden met de bedoeling te onthullen dat het Israelische opperbevel oorlogsmisdaden begaat.
In Israel maakt dat echter erg weinig indruk. Zelfs het hooggerechtshof zelf blijkt er niet echt van geschrokken dat het militaire opperbevel zijn uitspraken negeert. De groepering Yesh Gvul (= Er is een grens) had op grond van de onthullingen van Blau en Kamm in Haaretz een verzoek ingediend om de benoeming tegen te houden van generaal Naveh tot plaatsvervangend stafchef van het Israelische leger. Maar, zoals blogger Silverstein (alweer hij) op zijn blog meldt, heeft opperrechter  Edna Arbel dat beroep verworpen. Naveh werd wel op de vingers getikt. In haar uitspraak zei rechter Arbel dat
 He should remember that his nomination to a public role, let alone a very high level role, conveys on his not just rights, but obligations which continue even after his role is completed.  One of those obligations is to serve as an example to society and to soldiers serving under his command in honoring the rule of law in general and the decisions of the court in particular.
The statements of the respondent are problematic not only because they encourage defiance of the rulings of the court and lack of faith by society in the judicial system and the principle of the rule of law which obligates every citizen.
   Anders gezegd: Naveh had zich in zijn hoge functie ervan bewust moeten zijn dat hij een voorbeeldfunctie vervulde. En het is 'problematisch' dat hij door zijn houding het negeren van uitspraken van het hof aanmoedigde en ook het gebrek aan ontzag voor het wettelijke systeem in de gehele samenleving. Maar geen diskwalificatie dus voor zijn functie, op grond van het feit dat hij duidelijke uitspraken van het hof aan zijn laars had gelapt die het doodschieten van ongewapende personen verbood als zij ongewapend waren en dus ook gearresteerd hadden kunnen worden.
 En dat is dan alweer een flinke smet op het blazoen van het Israelische rechtssysteem. Als zelfs het hooggerechtshof het niet meer belangrijk vindt dat hoge Israelische militairen hun achterste afvegen met rechterlijke uitspraken van nota bene dit hoogste rechtscollege zelf, en er geen werk van maakt dat de militairen in strijd met zijn uitspraken, naar hartelust iedereen doodschieten die zij daarvoor in aanmerking vinden komen, tja, dan ziet het er voor klokkenluiders als Anat Kamm niet best  uit.   

Geen opmerkingen: