maandag 16 november 2020

Carel Brendel kopieert met zijn beschuldigingen tegen GroenLinks zoals gewoonlijk islamofobische flauwekul

 Het is lang geleden dat ik schreef over de discriminatie van moslims en de kritiek op alles wat moslim is, die door de bedrijvers ervan het liefst als ''islamkritiek'' wordt betiteld, en door anderen gewoon als islamofobie. Mensen als wijlen Hans Jansen, Blonde Geert Wilders, Hirsi Ali om er een paar te noemen. Of het circus in Amerika waar Wilders zich zo bij thuis voelt: Pamela Geller, David Horowitz, Daniel Pipes, Richard Spencer en hun satellieten. Mensen die van elke moslim verwachten dat hij/zij eigenlijk een vermomde moslimbroeder, jihadist of salafist is, die achter elke islamitische organisatie een samenzwering vermoeden en die eigenlijk niet in staat zijn om moslims als gewone mensen te zien. Omdat de islam nu eenmaal zoiets is als ''een totalitaire ideologie, zoals communisme of fascisme'',  om met de cum laude in Leiden gepromoveerde doctor David Suurland te spreken, die ik ook wel eens in een blog heb genoemd. 

Wat ik nooit eerder heb gedaan, maar waar het wel de hoogste tijd voor is, is het een keer te hebben over Carel Brendel. Brendel was sportjournalist bij Het Parool toen ik daar vanaf 1980 ook een paar jaar werkte.  Later was hij in dienst van zulke zo verschillende media als Vrij Nederland, de Amersfoortse Courant of het Algemeen Dagblad. Na zijn pensionering stortte hij zich op de studie van de islam en zijn uitwassen. En dat hebben we geweten, want Brendel zag veel uitwassen. Wat heet: hij zag eigenlijk  alléén maar uitwassen. Hij schreef twee anti-islamitische boeken en begon een blog waarop hij alles wat naar islamitische activiteit zweemde aanbracht als griezelig, eng en subversief.

In mei van dit jaar was dat Yassin Elforkani, de imam van de Blauwe moskee in Amsterdam West, die in 2019 een paar woorden sprak ter herdenking van de in de rechtszaal overleden Egyptische ex-president Mohammed Morsi. Morsi was een Moslimbroeder en Elforkani noemde hem in zijn herdenking in één adem met de oprichter van de Moslim Broederschap, Hassan al-Banna, die net als Morse een ''martelaar' voor het geloof was, aangezien beiden zijn vermoord. Beiden waren ook mannen die zich in dienst hadden gesteld van al-d'awa, de oproep tot het volgen van de ware islam, aldus Elforkani. Voor een onbevooroordeelde toehoorder was dat niet onlogisch, Morse werd in een  bepaalde traditie geplaatst. Maar voor Brendel was het een bewijs  dat de 'Blauwe moskee'' een netwerk herbergt van Nederlandse Moslimbroeders. Hij had dat immers al vaker geschreven. En hadden de Nederlandse deskundige Ron Sandee en diens Amerikaans-Italiaanse collega Lorenzo Vidino, dat niet ook onlangs bevestigd?       

 Ander voorbeeld: de Europese Palestijnse Conferentie in 2017 in Rotterdam. Brendel schreef uitgebreid dat het een ''Hamas-conferentie'' was. De organisatoren zouden allemaal zo'n beetje Hamas in Europa vertegenwoordigen.Tijdens de conferentie zelf bleek helemaal niets te wijzen in de richting van Hamas. Maar dat verhinderde Brendel niet een hele reeks namen te geven van mensen die bij de organisatie waren betrokken en die volgens de Israeli's (in de meeste gevallen), dan wel de Duitse Verfassungsschutz (de Duitse AIVD) of andere niet nader genoemde bronnen. banden hadden met Hamas. Of in dit soort gevallen de Israeli's de meest geloofwaardige bron zijn lijkt mij heel erg de vraag en  ook de Verfassungsschutz bleek er nog wel eens naast te zitten. Zo werd later tenminste één van de door Brendel genoemde mensen, Majed al-Zeer, door een Britse rechtbank van de lijst van terroristen gehaald en schadeloos gesteld. Maar Brendels alarmerende verhalen hadden toen al hun werk gedaan. Ze waren breed verspreid. Met name door de blijkbaar nog immer foute Telegraaf, maar ook door in dit opzicht goedgelovige andere kranten. Het gevolg was dat veel mensen die wel waren verwacht, zich niet op de Conferentie durfden te vertonen. 

Ditmaal is opnieuw iets soortegelijks aan de hand. Nu blijkt GroenLinks de onvergefelijke fout te hebben gemaakt - volgens Brendel dan - om de jonge moslima Kauthar Bouchallikht op een verkiesbare plaats te plaatsen op de lijst voor de verkiezingen van de Tweede Kamer. En wat blijkt, Kauthar is (ook) vice-voorzitter van de islamitische jongerenorganisatie FEMISO, het Forum of European Moslim Youth and Student Organisations. En FEMISO is aangesloten bij de Federation of Islamic Organisations in Europe (FIOE) die tegenwoordig Council of European Moslims (CEM) heet. En die is, u snapt al waar dit heengaat, de ''koepelorganisatie van de Europese Moslimsbroeders''. Hoe Brendel dat weet?? Dat staat in een rapport van ene Steve Merley van de zogenaamde NEFA Foundation. En hoe is het daarin gekomen? Onder meer omdat de Italiaans-Amerikaanse onderzoeker Lorenzo Vidino in een boek heeft geschreven dat FEMISO de jonge garde en hoop voor de toekomst is van de Europese Moslimbroeders. En wie zijn Merley en Vidino? Merley is een oud-analist van de NEFA (Nine Eleven Founding Answers)  Foundation. Zijn achtergrond is redelijk vaag. Hij geeft een blaadje uit, The Glonal Moslim Brortherhood Daily Watch, waarin veel feiten worden genoemd (als dat de Council of European Moslims de Moslim Broederschap vertegenwoordigt bijvoorbeeld) zonder dat dit nader wordt toegelicht. Overigens heeft Merley sinds kort een nieuwe website die op dezelfde wijze tewerk gaat en die heet Global Influence Operations Report.

Merley ontleent veel aan de ander, Vidino, die rechten heeft gestudeerd in Italie en aan de Amerikaanse Tuft universiteit is gepromoveerd in de Internationale Betrekkingen.Vidino heeft een baan aan de George Washington university. Hij leidt daar een een onderzoeksgroep die zich bezighoudt nmet terrorisme. De Georgetown University, ook in de VS, heeft ook een studiegroep, maar die gaat over islamofobie. En deze groep die ''Bridge Initiative'' heet, staat onder leiding van de oude rot John L. Esposito, een hoogleraar in de religiewetenschappen, internationale Betrekkingen en Studie van de Islam. Deze groep publiceerde een factsheet over Vidino dat behoorlijk vernietigend is. Het meldt dat Vidino in 2010 een boek schreef ''The New Muslim Brotherhood and the West'' waarin hij een document uit 1982 aanhaalde dat volgens hem aangaf dat de Broederschap uit is op de wereldheerschappij. Tevens citeerde hij uit het boek ''La conquête de l'Occident'' van de Fransman Sylvain Besson, waarbij hij diens denkbeelden over complotten zonder meer overnam als waar. Vidino meent dat islamitische organisaties in Europa 'formeel' niet met de Broederschap zijn verbonden, maar ze zijn wel door haar beïnvloed. In een rapport voor een Zwitserse organisatie merkte hij op - zonder bewijs aan te dragen -  dat Europese organisaties volgens Israel en Arabische regimes geld zouden inzamelen om elders terroristische daden te laten plegen. Elders schreef hij dat geweldloos extremisme eigenlijk net zo gevaarlijk is als gewelddadig extremisme,. Veel islamistische groepen in Europa die door de Moslim Broederschap zijn beïnvloed zouden ''de basiswaarden van de democratie verwerpen''. 

In een interview uit 2005 met het blad FrontPage van David Horowitz (één van de financiers van Geert Wilders) bleek hij achter de ''great replacement theory'' (de omvolkingstheorie) te staan, die in praktijk zou worden gebracht door de grote hoeveelheid moslims in Europa. In een artikel  met de titel ''The Muslim Brotherhood's Conquest of Europe'' dat hij hetzelfde jaar schreef voor de Middle East Quarterly'' van Daniel Pipes, een andere vriend van blonde Geert, beweerde hij dat de meeste islamitische organisaties in Duitsland ijveren voor de invoering van de sharia. In dezelfde tijd was hij ook verbonden aan een onderzoeksproject van de uitermate onbetrouwbare en in complotten gelovende Amerikaanse researcher Steve Emerson. Vidino, die dit jaar een nieuw boek schreef, ''The Closed Circle'', is niettemin redelijk invloedrijk in de VS, Duitsland Oostenrijk. 

En in Nederland dus ook. Hier wordt hij nagevolgd door Carel Brendel, die dezelfde methodes hanteert als Vidino en Merley, die van elkaar of van weer anderen overschrijven. Dat doet Brendel dus ook, heel trouw. Ook hanteert hij net als zij het principe dat als Pietje gezien is met Jantje er ook wel iets aan de hand zal zijn met Pietje. Of als Klaasje een achter-achterneef  heeft die laatst met Jantje heeft geluncht, dat dan Klaasje ook niet echt kan deugen.  En dat als er sprake is van een sliertje rook, dat hoe dan ook moet wijzen op het bestaan van een brand die wel eens zou kunnen ontaarden in iets heel erg gevaarlijks. Het is een methode en het slaat aan, omdat moslims bij grote groepen mensen nu eenmaal altijd verdacht zullen zijn als onbetrouwbaar, potentieel gevaarlijk en gekant tegen onze democratische en/of joods-christelijke waarden. Brendel geeft overlast met dit fatsoensrakkerige gezeur. Hij brengt mensen in lastige situaties (Kauthar Bouchallikht, Elforkani) en hij zaait moslimhaat. Sommigen noemen hem een onderzoeksjournalist. Alsof het methodisch overschrijven van ongefundeerde beschuldigingen en het herhalen van steeds dezelfde verdachtmakingen en laster iets met  onderzoeken te maken zou kunnen hebben.Op die manier de onderzoeksjournalist uithangen kan elke boerelul. Brendel is gewoon een irritante maar helaas ook gevaarlijke roddeltante. Het wordt tijd dat hij ook eens een tijdje op zijn huid wordt gezeten. Om net zo uitgesponnen en pedant als hij dat zelf doet te beschrijven waar hij al die onzin vandaan haalt.

Geen opmerkingen:

Zeven doden en drie gewonden bij aanval op synagoge in Oost-Jeruzalem

Bij een aanval op de bezoekers van een synagoge in bezet, oostelijk Jeruzalem zijn vrijdagavond zeven mensen doodgeschoten, terwijl er tenmi...