vrijdag 16 april 2021

VN meldt: geweld Israelische kolonisten jegens Palestijnen neemt flink toe

Ik ben een aantal maanden geleden gestopt met het melding maken van de meeste gevallen van Israelische inbreuken op de mensenrechten - om twee redenen: 1) het zijn er teveel (zodat het melden ervan ook teveel tijd kost) en 2) omdat het niks uitmaakt, want de Nederlandse publieke opinie, c.q. het parlement en de regering, hebben er niet of nauwelijks belangstelling voor. 

Maar om te vookomen dat lezers van dit blog gaan denken dat het geweld is afgenomen, neem ik dit bericht van een paar dagen geleden toch maar weer een keer mee: Het bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN meldt dat het aantal mensenrechtenschendingen door Israelische kolonisten de laatste maanden een opmerkelijke stijging vertoont. In 2020 telde OCHA (het Bureau voor de Coordinatie van Humanitaire Activiteiten) in Palestina niet minder dan 771 incidenten van geweld en vernielingen door kolonisten tegen Palestijnen. Daarbij raakten 133 Palestijnen gewond, werden 9.646 (meest olijf)bomen vernield, en 184 voertuigen beschadigd. Het gebeurde het meest in de omgeving van Hebron, Jeruzalem, Nablus en Ramallah.

Experts van de VN melden nu dat OCHA in de eerste drie maanden van 2021 al meer dan 210 van dergelijke incidenten heeft geregisteerd, zodat de aantallen nog steeds toenemen. Bij dit geweld viel tot nu toe ook een dode. Het vandalisme van de kolonisten wordt in eerste instantie gedreven, aldus de experts, door de begeerte om land af te pakken, maar intimidatie en het terroriseren van Palestijnen is een goede tweede. Het gaat gewoonlijk om het verhinderen van Palestijnen om hun land te betreden of te bewerken, en om hen weg te houden  van bepaalde gebieden. Daarbij wordt vee mishandeld (of gedood), en worden beplante of ingezaaide landbouwgebieden, bomen en huizen beschadigd of vernield. Het dagelijks leven van de Palestijnen wordt zo ondragelijk gemaakt. De achtergrond is de wil om de nederzettingen uit te breiden: als een stuk grond drie jaar lang niet door Palestijnen is gebruikt of gecultiveerd, vervalt het aan de staat, waarna nederzettingen het kunnen claimen. 

 De experts nemen waar dat ook kinderen, ouderen van dagen en zwangere vrouwen  worden aangevallen en bedreigd. Zij wijzen onder meer op het incident op 13 maart bij Hebron, waarbij een familie met acht kinderen werd aangevallen door 10 kolonisten, van wie een aantal bewapend was. De beide ouders werden opgenomen in een ziekenhuis, de kinderen werden getraumatiseerd achtergelaten.       

De experts wijzen er op dat het leger in veel van de gevallen aanwezig of dichtbij is als dit soort dingen gebeurt, maar nagenoeg altijd nalaat tegen de kolonisten op te treden. De experts wijzen er bovendien op dat Yesh Din, een Israelische mensenrechtenorganisatie, documenteerde dat in de periode 2005-2019 de Israelische autoriteiten in 91 procent van de gevallen waarin klachten waren ingediend, het dossier sloten zonder tot vervolging over te gaan. De experts spreken van een ''schandalig aantal gevallen'' waarin  Israel werkeloos blijft tegenover het geweld van de kolonisten. En dat terwijl Israel onder artikel 27 van de Vierde Geneefse Conventie ''de plicht heeft'' de inwoners van de bezette gebieden te beschermen.

De experts. onder wie de VN-rapporteur over de mensenrecnten voor de bezette gebieden Michael Lynk, doen een (zoveelste) beroep op Israel om het geweld tegen te gaan en op de internationale gemeenschap om tussenbeide  te komen. Als ik, AbuP. daarna dan daarover ook iets over mag zeggen: de VN zou een keer gewoon op moeten houden om in dit geval diplomatieke taal te spreken. Het is namelijk al een flink aantal jaren zonneklaar dat het geweld van de kolonisten door de staat Israel wordt getolereerd en zelfs aangemoedigd, met de bedoeling langzaam de gebieden in hun geheel bij Israel te kunnen voegen. De vraag die de VN zou moeten stellen is gewoon deze: hoe lang laat de rest vande wereld dit nog toe? 

Geen opmerkingen:

Israeli's maken nog een vijfde slachtoffer in de buurt van Jenin

Abdallah Abu Hassan Het Israelische leger is vrijdagmorgen de plaats Kafr Dan, ten noordwesten van Jenin, binnengevallen en heeft daar een 1...