dinsdag 27 april 2021

Human Right Watch in rapport: Israel is schuldig aan apartheid en vervolging


De mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) heeft dinsdag een rapport van 213 pagina's gepubliceerd waarin het Israel beschuldigt van Apartheid. Het volgt daarmee het voorbeeld van andere organisaties die dit al langer geleden betoogden. HRW voegt er echter nog een andere zware inbreuk op het internationale recht aan toe: die van Vervolging.

HRW hanteert bij deze beschuldigingen de criteria van de VN-Conventie tegen Apartheid van 1973 en de criteria van het Statuut van Rome van het Internationale Strafhof. Apartheid wordt daarin beschreven als ''het bedrijven van inhumane daden'' met de bedoeling om de ene raciale (of etnische) groep te laten domineren over de andere.  Vervolging wordt in het Statuut van Rome beschreven als “het in strijd met het internationale recht opzettelijk en in ernstige mate onthouden van fundamentele rechten van een groep of collectiviteit, op grond van ''raciale, nationale, en etnische gronden''.  

In het rapport, ''A Threshold Crossed, Israeli Authorities and the Crimes of Apartheid and Persecution''  stelt HRW dat veel landen waar  Israel goede betrekkingen mee onderhoudt, de ''vredesoptie'' steunen en dat die landen mensenrechtenschendingen en incidenten gewoonlijk zien als iets wat inherent is aan een bezetting maar dat die situatie bij een vrede zal worden opgelost. HRW merkt daarbij op dat die schending van de mensenrechten een situatie is die nu al 54 jaar duurt en dat het dus een keer tijd wordt dat die landen hun houding veranderen en hun verantwoording nemen. HRW geeft zelf het voorbeeld getuige de titel van het rapport: Over de Drempel. Dat er veel mis was werd al langer betoogd, en veel organisaties aarzelden nog om het beestje bij de naam te noemen. Maar volgens HRW is Israel de drempel (threshold) dus intussen wel degelijk gepasseerd.

Het is uiteraard ondoenlijk om een rapport van 213 pagina's samen te vatten.  Het is een lange en gedetailleerde opsomming van ongelijkheden, tussen de 6,8 miljoen joden en 6,8 Palestijnen die leven tussen de Middellandse Zee en de rivier de Jordaan, en van discriminatie en vervolging die op veel plaatsen al is beschreven (waaronder op mijn blog). Alles wordt genoemd vanaf de Palestijnse burgers van Israel (19% van de bevolking) die al hun land kwijtraakten (ook veel privé bezit), en nu nog de beschikking hebben over 3% van de grond. Die bovendien lang niet dezelfde rechten bezitten in een land waar de ''natiestaatwet'' intussen heeft vastgesteld dat het uitsluitend van de joden is en bedoeld voor ''joodse vestiging''. 

Het rapport gaat verder via de 5,7 miljoen Palestijnse vluchtelingen die 73 jaar na dato nog steeds door Israel buiten de grenzen worden gehouden. Vervolgens wordt over Gaza onder meer gezegd dat Israel het - in strijd met de Oslo-akkoorden (waarin het wordt beschouwd als tot één territoriale geheel met de Westoever) -  daarvan strikt gescheiden houdt en dat als gevolg van Israels hermetische blokkade (die Israels verantwoordelijkheid als bezetter accentueert) nu zo'n  80% van de bevolking er afhankelijk is van humanitaire hulp. Het rapport noemt verder de minstens 2000 burgerslachtoffers die Israel er in vier veldtochten en vaak opzettelijk maakte. Over de Westoever zegt HRW dat één derde van de grond - deels ook privé bezit van Palestijnen - is geconfiskeerd en dat grote delen van het land (door de Muur, nederzettingen en checkpoints) ontoegankelijk zijn voor de oorspronkelijke bewoners. Het zegt  dat die bewoners in feite rechteloos zijn, terwijl de kolonisten onder de Israelische wet vallen. Het spreekt van de politiek van het slopen van duizenden huizen op de Westoever en in Oost-Jeruzalem en het verjagen van hun inwoners. Het noemt nog veel en veel meer.  En het citeert uitspraken van Israelische leiders dat dit alles gebeurt met de bedoeling ''de demografische dreiging'' van de Palestijnen tegen te gaan en om zoveel mogelijk land in joodse handen te krijgen.

 HRW besluit met het doen van aanbevelingen. Israel zou de discriminatie moeten stoppen, het Internationale Strafhof moet de misdaden onderzoeken en de schuldigen straffen, individuele landen zouden hun  verdragen en banden met Israel (samenwerking, handel, wapenverkopen!) moeten herzien en de VN zou een commissie van onderzoek moeten instellen, alsmede een speciale VN-vertegenwoordiger tegen Apartheid moeten benoemen.       

Geen opmerkingen:

Israel opent het vuur op wachtenden op voedsel: ruim 100 doden en 726 gewonden

                                                                      Foto van X Het Israelische leger heeft donderdagmorgen een nieuw en ni...