vrijdag 24 juni 2022

Ook de VN concludeert dat Abu Akleh werd gedood de Israeli's

Het wordt langzamerhand super duidelijk. Alleen niet voor Israel wappies. De vraag "wie doodde Shireen Abu Akleh?'' is intussen vele malen beantwoord. Na Bellingcat, de mensenrechtenorganisatie B'tselem en een indrukwekkende rij aan nieuwsmedia, van CNN, en Mondoweiss tot de Washington Post en de New York Times, is nu ook de VN met een conclusie gekomen. 

''Alle informatie die we hebben verzameld .. wijst erop dat de schoten die Abu Akleh doodde en haar collega Ali Sammoudi verwondde kwamen van Israelische veiligheidstroepen en niet van onregelmatig vuur van gewapende Palestijnen," verklaarde woordvoerster Ravina Shamdasani van het Hoge Commissariaat voorde Mensenrechten van de Verenigde Naties. Volgens haar had het materiaal dat de VN had verzameld geen actviteiten van gewapende Palestijnen in de onmiddellijke nabijheid van de Abu Akleh onthuld.  

Abu Akleh werd doodgeschoten op 11 mei toen zij klaarstond om een actie van het Israelische leger in de plaats Jenin te verslaan. Israel verklaarde dat vermoedelijk Palestijnse schutters voor haar dood verantwoordelijk waren en kondigde een onderzoek aan dat er nooit kwam. Nadat de Palestijnen geweigerd hadden de kogel af te staan die in Abu  Aklehs  lichaam was aangetroffen, was het laatste dat de legerwoordvoerder meedeelde dat ''waarschijnlijk nooit duidelijk zou worden wie haar had gedood''.

Haar dood wekte een gigantische woede, nog versterkt door het fei dat de Israelische politie het ook nodig vonden ongegeneerd op haar begrafenis in te hakken..Dat daarvoor evenmin iemand bestraft gaat worden bleek onlangs, nadat een onderzoek bekend was geworden. Ondertussen bleef het onderwerp de mensen bezighouden. Zo zijn er nog ongeveer dagelijks verzoeken aan president Biden om een onderzoek in te stellen naar de dood van Abu Akleh, die immers ook burger van de VS was. 

Shamdasani zei dat uit het onderzoek was gebleken dat Abu Akleh en haar collega's hun uiterste best hadden gedaan om zich duidelijk te onderscheiden als journalisten tegenover de Israeli's die verderop in de straat waren gepositioneerd. ''De journalisten zeiden dat ze een zijstraat hadden gekozen voor hun opmars om de Palestijnen in de kampen te vermijden. Onze bevindingen maken duidelijk dat er geen schoten werden gelost en geen waarschuwing werd afgegeven op die tijd en die plaats,'' aldus Shamdasani.

Uiteindelijk werden ''verscheidene klaarblijkelijk goed-gerichte kogels op hen (de journalisten) afgeschoten uit de richting van de Israeli's". Shamdasani voegde eraan toe dat daarna ook was geschoten op een man die Abu Akleh te hulp wilde komen en op een journaliste die schuilde achter een boom. 

Michele Bachelet, de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten, deed opnieuw een beroep op de Israelische autoriteiten om een onderzoek te openen. Al Jazeera maakte op 26 mei bekend dat het een juridisch team had geformeerd om een klacht te deponeren bij het Strafhof in Den Haag. Dit team zal de zaak van Abu Akleh voegen bij de ongeveer 50 andere zaken van door de Israeli's gedode journalisten sinds 1967. 

Geen opmerkingen:

''Zolang ik leef zal ik ik me actief herinneren hoe Rutte de massamoord heeft gesteund''

Toespraak door Jaap Hamburger (voorzitter van Een Ander Joods Geluid) tijdens de demonstratie op de Dam in Amsterdam op 26 november 2023. Vr...