dinsdag 16 augustus 2022

Twaalf doden in Gaza waren te wijten aan ''eigen vuur''

Het huis in Rafah van waaronder zeven doden werden opgegraven: te weten commandant Khaled Mansour van de Islamitische Jihad en twee van zijn adjudanten, plus Mohammed Hassouna (13), Ismail Salama (30), diens moeder Hanaa Dweik -Salama (50), en Alaa al-Mallahi - al-Tahtaw.

 Israel heeft vandaag toegegeven dat het een Israelische luchtaanval  is geweest die op de laatste middag voor het staakt het vuren bij zijn jongste aanval op Gaza, op 7 augustus, vijf jongens heeft gedood die bijeen waren gekomen bij het graf van hun grootvader. Eerder had Israel de dood van Hamed Nijm (16), Mohammed Nijm (16), Jamil Ihab Nijm (13), Jamil Eddin Nijm (3) en Nathmi Karsh (15) toegeschreven aan een raket van de Islamitische Jihad die was afgeweken. Dat is nu bijgesteld.

Bij de recente Israelische actie  ''Morgenstond'' zijn 49 Palestijnen gedood. Twaalf van hen waren leden van de Islamitische Jihad, één lid van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina werd gedood en één lid van Hamas. De rest waren burgers, onder wie vijf meisjes, 11 jongens en vier vrouwen. Twee van hen, de 10-jarige Layan al-Shaer, en de 22-jarige Anas Anshasi, overleden een paar dagen later. Vijf en dertig van hen werden gedood door Israelisch vuur. Maar intussen weten we nu ook dat 12 van deze 35 om het leven kwamen door afzwaaiende raketten van de Islamitische Jihad.

Twaalf doden ''door eigen vuur'' op een totaal van 49 is een uitzonderlijk hoog aantal. Aanvankelijk was het in Gaza verboden om dit ter sprake te brengen, maar het verbod werd genegeerd door het persbureau AP en zou uiteindelijk zijn opgeheven. Amira Hass van de krant Haaretz die twee dagen geleden een gedetailleerd overzicht van alle slachtoffers bracht, zei niet te weten of er intussen een discussie tussen de verschillende groepen in Gaza op gang is gekomen over dit aantal, iets wat zeker  voor de hand ligt. Maar ze wist wel te vertellen dat veel mensen in Gaza over dit aantal behoorlijk verbitterd zijn.

Op zaterdag 6 augustus om 9 uur 's avonds was de eerste afzwaaier. Nafez Mohammedal-Khatib (50), Ahmed Walid al-Farram (19), Khalil Iyad Abu Hamada (18), Momen Mohammad al-Nairab (5), Ahmed al-Nairab (10), Hazem Mohammed Salem (9) en Mohammed Zaqout (19) werden gedood toen een raket van de Islamitische Jihad insloeg in een huis in het vluchtelingenkamp Jabalya. 

Waarschijnlijk in de morgen van zondag 7 autustus werd in Beit Hanoun de 15-jarige Fatma Obaid eveneens gedood door een afzwaaier. En de avond van dezelfde dag trof een afzwaaiende raket een huis in het vluchtelingenkamp El Bureij. Daar werd een lid van Hamas, Yasser Nabahin (49) gedood evenals zijn kinderen Dalya Nabahin (13), Mohammed Nabahin (12) en Ahmed Nabahin (9)

Ook bij de andere gevallen was er volop sprake van treurige omstandigheden, van het meisje Alaa al-Qaddoumi (5) dat op de eerste dag werd getroffen toen ze achterop een motor langsreed, via Na'ama al Qaida (62) en haar kleindochter Haneen (10) die beiden dodelijk werden getroffen toen ze uit de auto stapten de die de bruid had moeten ophalen van Na'ama's zoon, tot de 10-jarige Layan al-Shaer die ernstig werd gewond bij een aanval door een helicopter op een groepje mensen en later overleed. Maar het aantal van negen doden door eigen raketten stelt zeker de nodige vragen over de militaire capaciteiten van de Islamitische Jihad. Het is duidelijk dat dit moet worden opgelost voordat Israel weer aan een volgende ronde van ''met maaien van het gras'' in Gaza begint. 

Wat nog verder nog opmerkelijk aan dit mini-oorlogje was, was dat geen van de Israelische kranten een enkele foto van een verwoest huis of iets dergelijks heeft gepubliceerd, alleen portretten van de twee gedode en inmiddels vervangen commandanten van de Islamitische Jihad. De campagne werd voorgesteld als een uitzondelijk succes. Het is niet duidelijk of het opzet was, maar Premier Lapid zag zijn populariteit inderdaad een kleine stijging doormaken. Nou ja,voor zolang het duurt.

Geen opmerkingen:

''Zolang ik leef zal ik ik me actief herinneren hoe Rutte de massamoord heeft gesteund''

Toespraak door Jaap Hamburger (voorzitter van Een Ander Joods Geluid) tijdens de demonstratie op de Dam in Amsterdam op 26 november 2023. Vr...