donderdag 15 februari 2024

Israel heeft nieuwe wet in de maak die UNRWA verbiedt

 Israel heeft een wet in eerste lezing aangenomen die UNRWA verbiedt te werken in Israel en in de door Israel bezette gebieden. De stemming was 33 stemmen voor en10 tegen. De wet moet nog drie stemmingen ondergaan voordat UNRWA daadwerkelijk is verbannen. Het is dan  onmogelijk om hulp-operaties uit te voeren, gezondheidsklinieken in stand te houden of kinderen en volwassenen les te geven. De uitvoering van de wet zal worden gedaan door de politie.

Het wetsontwerp gaat nu eerst naar de Commissie van Buitenlandse Zaken en Defensie van de Knesset. Maar intussen heeft de minister van Huisvesting, Yitzhak Goldknopf, de directeur-generaal van de Israelische Land Autoriteit, de beheerder van alle grond van de staat, al opdracht gegeven om UNRWA al te verwijderen van alle staatsgrond die het op dit moment bezet houdt. In een brief gaf Goldknopf de directeur-generaal opdracht alle overeenkomsten, ook huurovereenkomsten, per direct op te zeggen en UNRWA te verwijderen uit zijn geleasde kantoren en andere gebouwen zoals in Ma'alot Dafna en Kfar Aqab bij Jeruzalem.

Eerder maakte Israel bekend dat 12 employees van UNRWA ervan verdacht worden deelgenomen te hebben aan de inval van Hamas op 7 oktober 2023. Israel heeft daarvoor overigens nog geen bewijzen van late zien. De commissaris-generaal van UNRWA, Pierre Lazzarini, heeft de contracten met tien mensen ontbonden (twee waren intussen overleden) en heeft een onderzoek gestart. De Verenigde  Staten zetten hun betalingen aan UNRWA stop en 17 landen, waaronder Nederland, volgden dit voorbeeld. Lazzarini heeft laten weten dat als de betalingen niet worden hervat, de organisatie met ingang van volgende maand in acute moeilijkheden belandt.  De toestand is dan met name nijpend in de Gaza-strook waar UNRWA de enige organisatie is die over voldoende kennis en manpower beschikt om er voor distributie van de (overigens uitermate onvoldoende) hulp zorg te dragen.

UNRWA werd gesticht na de Nakba van 1948 waarbij ruim 730.000 Palestijnen door Israel waren verdreven en in kampen belandden op de Westoever en in Gaza, in Libanon, Syrië en Jordanië. Later in 1967 kwamen daar nog eens een 300.000 Palestijnen bij, die van de Westoever waren verdreven tijdens  de Zesdaagse oorlog. UNRWA werd geïnstalleerd op 8 december 1949 via Resolutie 302 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. De organisatie heeft de zorg over - inmiddels - bijna zes miljoen vluchtelingen in een groot aantal kampen. Zij zorgt voor onderwijs, medische zorg en onder meer huisvesting en voedselhulp. In Resolutie 194 van de Algemene Vergadering (van 19480 is de vluchtelingen toegezegd dat wie wil terugkeren naar de plaats waarvan hij is verdreven om in vrede met zij buren te leven, dat zou kunnen doen, of recht heeft op compensatie. In overeenstemming met de UNHCR, het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen geldt dit recht ook voor hun nakomelingen die in dezelfde positie verkeren.

Israel heeft dat recht, dat een aantal keren is herbevestigd,  destijds erkend. De bedoeling was dat dit zou plaatsvinden in een algehele vredesregeling, maar die is er nooit gekomen. Israel heeft in de afgelopen jaren een aantal malen geprobeerd van UNRWA af te komen om zodoende het vluchtelingenprobleem - zogenaamd - uit de wereld te helpen. Ditmaal is de Gaza-oorlog de aanleiding om het nog maar eens te proberen, waarbij Israel zich kennelijk gesteund voelt door de Amerikaanse president Biden die het land in werkelijk alles de hand boven het hoofd heeft gehouden.  
Geen opmerkingen:

VN-commissie: Israel leverde geen bewijs dat UNRWA-personeel deelnam aan aanval

Bij de Columbia universiteit in New York vond een protest plaats -zie onder (Foto van X)                       Israel heeft geen enkel bewi...