woensdag 21 februari 2024

Honger wordt acuut, maar de VS houden voor de derde keer een bestand in Gaza tegen

Met moeite is nog een vrachtauto te onderscheiden. (Foto Arab48)

De VS hebben een zware verantwoordelijkheid op zich geladen door dinsdag voor de derde maal een Veiligheidsraad-resolutie voor een onmiddellijk staakt-het-vuren in Gaza te boycotten. De resolutie was ingediend door Algerije en behalve om een bestand vroeg zij ook om het onmiddellijk vrijlaten van de gijzelaars. Maar de Amerikaanse vertegenwoordigster Linda Thomas-Greenfield had van tevoren aangekondigd dat zij haar veto zou gebruiken met het argument dat de resolutie de onderhandelingen over een staakt-het-vuren gekoppeld aan een uitwisseling van gijzelaars tegen Palestijnse gevangenen in Israelische gevangenissen zou doorkruisen. Groot-Britttannië onthield zich van stemming, de overige 13 leden van de Raad stemden vóór. De onderhandelingen vinden plaats in Cairo, Ismail Haniye en een plaatsvervanger voor Yahya Sinwar zijn voor dat doel in Egypte. 

Tot verbazing van de meeste waarnemers dienden de VS echter ook een vervangende resolutie in voor het bereiken van een tijdelijk staakt-het-vuren en het vrijlaten van alle gijzelaars. De reden wordt in de resolutie vermeld: ''een grondoffensief in Rafah zou onder de gegeven omstandigheden burgers treffen en voor hun verdere verplaatsing zorgen waaronder mogelijk naar naburige landen''. De VS zeggen echter nog geen haast te hebben met deze resolutie. 

Dat zou Amerika echter wel moeten hebben. De hongersnood wordt hoe langer hee acuter, met name in Noord-Gaza wordt nu helemaal geen hulp meer geleverd. UNRWA had daar al zijn hulpverlening moeten stoppen en dinsdag kondigde ook het Wereld Voedselprogramma aan dat er te weinig werd doorgelaten door Israel en dat daardoor bij de twee of drie vrachtauto's die nog wel aankwamen de chaos te groot was om door te kunnen gaan. Dat betekent dat er vanaf nu, behalve misschien wat linzensoep of  gemalen kippen- of hondenvoer, vrijwel niets meer te eten is in Noord-Gaza. Eerder werd ook al door Israel op mensenmassa's die zich op de vrachtauto's stortten geschoten, waarbij ook een enkele dode viel. Overigens werd in een deel van Noord-Gaza, de wijk Zeitoun, al twee dagen hevig slag geleverd met Hamas, waarbij Israel ook luchtsteun inriep. 

De gelukkigen die een zak meel hebben kunnen pakken.

Organisaties als UNICEF, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Wereldvoedselprogramma brachten intussen een rapport uit, waaruit bleek dat in Noord-Gaza één op de zes kinderen (15,6%) ernstige ondervoedingsverschijnselen vertoont. In de rest van Gaza is dat het geval bij 5% van de kinderen onder de twee jaar. De onderdirecteur voor Humanitaire Actie van UNICEF, Ted Chaiban, zei dat er al weken werd gewaarschuwd voor een ernstige voedselcrisis, maar dat Gaza nu op het punt staat een explosie van vermijdbare kindersterfte tegemoet te gaan die het hoge sterftecijfer onder kinderen nog aanmerkelijk zal verergeren. Experts van de London School of Hygiene and Tropical Medicine tezamen met experts van de Amerikaanse John Hopkins Universiteit, gaven in een ander rapport aan dat zelfs als de gevechten nu zouden worden gestaakt, er mogelijk in de komende zes maanden nog wel eens 8.000 mensen zouden kunnen overlijden. Als de gevechten zouden verergeren zou dat zelfs kunnen oplopen tot ongeveer het tienvoudige: een 85.750 mensen zouden dan tegen augustus overlijden aan gevolgen van honger, infecties of aan verwondingen die op termijn complicaties te zien zouden geven. 

Ander nieuws was dat Israel twee mensen doodde met een luchtaanval in Damascus. Bij de inname van het Nasser-ziekenhuis in Khan Younis zijn 70 leden van de medische staf opgepakt en acht patiënten overleden. Tussen Israel en Brazilië is een ruzie uitgebroken door een uitlating van president Lula die had gezegd dat wat in Gaza gebeurt geen oorlog is maar een genocide. Hij vergeleek het met wat Hitler indertijd deed met de Joden. Israel verklaarde daarop dat Lula niet meer welkom was in Israel en Brazilië trok zijn ambassadeur terug. De presidenten van Colombia en Bolivia vielen Lula echter bij. 

Het dodental van de Israelische aanvallen liep op tot 29.313. Israel verloor weer een man, waardoor het verliescijfer uitkwam op 237. De EU besloot maandag gezamenlijk een aantal marineschepen naar de Straat van Mandeb te sturen, teneinde een eind te maken aan Houthi-aanvallen. Een vrachtschip werd verlaten door zij bemanning en zou zinkende zijn. Op de Westoever schoten Israelische militairen bij een nieuwe razzia in Jenin de 26-jarige Arif Marwan Arif dood. In een Israelische gevangenis overleed de in 2007 tot 11 jaar veroordeelde Khaled al-Shaweesh. Hij was de negende gevangene die sinds 7 oktober stierf. 

Geen opmerkingen:

VN-commissie: Israel leverde geen bewijs dat UNRWA-personeel deelnam aan aanval

Bij de Columbia universiteit in New York vond een protest plaats -zie onder (Foto van X)                       Israel heeft geen enkel bewi...