woensdag 4 december 2019

Frans parlement met flinterdunne meerderheid achter ''antizionisme=antisemitisme resolutie''

Assemblée nationale (Foto Wikipedia)

Het Franse parlement, de 'Assemblée nationale', heeft dinsdag een resolutie tegen het antisemitisme aangenomen op basis van de omstreden resolutie van de IHRA., de International Holocaust Remembrance Association. Het debat over deze resolutie maakte duidelijk dat het parlement over hert karakter ervan grondig verdeeld was. De resolutie werd slechts door een flinterdunne meerderheid ondersteund: 154 afgevaardigden  - van de 577 - stemden vóór - en 72 waren tegen. De rest deed niet eens aan de stemming mee, alhoewel er volgens het dagblad Le Monde kort voor de stemming550 afgevaardigden in de zaal waren.
Ook de partij van president Macron,  La République en Marche, van waaruit de resolutie afkomstig was, was in meerderheid niet voor deze tekst. Van de 303 afgevaardigden van LRM stemden er niet meer dan  84 voor.
Een twistpunt was uiteraard het karakter van de IHRA-definitie. Verschillende artikelen daarvan zijn zodanig geformuleerd dat eigenlijk alle fundamentele kritiek op Israel eronder als antisemitisme kan worden bestempeld. Daaronder valt bijvoorbeeld dat vergelijkingen tussen Israel en nazi-Duitsland uit den boze zijn, dat Israel niet racistisch kan worden genoemd, of dat Israel niet mag worden onderworpen aan een vorm van kritiek die andere landen bespaard blijft (wat dat ook moge betekenen). De bruikbaarheid van de IHRA-definitie wordt om die reden internationaal krachtig aangevochten. De kern van de bezwaren was echter dat in de resolutie ''antizionisme gelijk wordt gesteld aan antisemitisme''. Deze uitspraak werd door president Macron in februari gedaan tijdens een diner met de CRIF, de officiële leiders van de Frans-joodse gemeenschap. 
Het parlement had vóór de stemming een brief ontvangen van 129 joodse intellectuelen, grotendeels verbonden  aan universiteiten van Parijs, Londen, Princeton en Jeruzalem, waarin op de afgevaardigden een beroep werd gedaan de resolutie niet aan te nemen. ''Antizionisme,'' is een legitiem standpunt in de joodse geschiedenis met een lange traditie'' schreven de opstellers van de brief. ''Sommige joden verzetten zich tegen het zionisme uit religieuze motieven, anderen om politieke en culturele redenen. Talrijke slachtoffers van de Holocaust waren antizionisten. De resolutie onteerdt hun herinnering en beledigt hen met terugwerkende kracht door hen antisemieten te noemen.'' Onder de ondertekenaars waren de Israelische historicus Zeev Sternhell, de direucteur van het Instituur voor Holocaust-stucie svan de universiteit van Massachussetts, Alon Confino, de Amerikaanse historic Joan Scott, en Christophe Attias. 
Wat ook nog een reden was voor bezwaren, was dat de indieners van de resolutie, Sylvain Maillard van de partij van Macron, kort na het indienen van de resolutie een avond had bijgewoond met een belangrijke leider van de kolonisten, Yossi Dayan. Deze Dayan reist de wereld rond als een soort pro-nederzettingen-ambassadeur. Velen zagen hierin een bewijs dat de Israelische regering dit soort resoluties inzet om het element ''antisemitisme'' te gebruiken om critici van Israel het zwijgen op te leggen.

Geen opmerkingen:

Israel is begonnen met de evacuatie van Oost-Rafah in verband met een aanval

                                                              (Foto Ma'an News) Israel is maandag begonnen met het geven van opdrachten ...