vrijdag 23 juni 2023

Kolonisten hebben sinds dinsdag tenminste zeven nieuwe ''outposts'' opgezet


Kolonisten hebben deze week  na de aanslag bij Eli tenminste zeven nieuwe zogenoemde ''buitenposten'' opgezet. Buitenposten zijn ''wilde'' nederzettingen die niet - zoals de andere  nederzettingen door Israel zijn goedgekeurd. (Voor de goede orde: Uiteidelijk zijn alle nederzettingen illegaal onder internationaalrecht). Soms behoren ze  bij bestaande nederzettingen maar soms ook niet. Het opzetten gebeurde met medeweten van de autoriteiten, zo meldt de krant Haaretz. In veel gevallen werden die wilde nederzettingen vroeger snel weer afgebroken, maar ditmaal is dat nog in geen enkel geval gebeurd. De verantwoordelijke minister, Bezalel Smotrich heeft ook nog geen order afgegeven om  de bouw te stoppen. Hij heeft nog in het geheel niet gereageerd.

De oudste van de nieuw opgerichte zeven was Evyatar, waar tientallen kolonisten woensdagmorgen binnenvielen alhoewel de nederzetting officieel tot nader order enkele maanden geleden was gesloten om te laten uitzoeken hoe het zat met de eigendom van de betreffende grond. Vrijdagmiddag waren ze er nog steeds. Ze kregen toen - verrassing! - bezoek van minister Ben Gvir van Nationale Veiligheid die ze een hart onder de riem stak. ''Ren naar de heuveltoppen,'' riep de minister uit met een verwijzing naar de ''heuveltop (hilltop) jongeren'' die sinds jaar en dag voorop lopen bij het vernielen van Palestijnse bezittingen en het illegaal in bezit nemen van Palestijnse grond, ''Hier moet een volledige nederzetting komen,'' vervolgde hij. ''En niet alleen hier maar overal om ons heen. We moeten het land van Israel in bezit nemen en op hetzelfde moment een militaire operatie lanceren, gebouwen neerhalen en terroristen elimineren. Niet één of twee, maar duizenden als het moet.''

Een nieuwe buitenplaats was Ma'aleh Levona, die in de nacht van woensdag op donderdag werd gevestigd met het afleveren van vijf prefab gebouwtjes naast de nederzetting Eli. De nieuwe nederzetting valt buiten het terrein van Eli maar hoort er wel bij. Bij het opzetten ervan wordt niet op een shekel gekeken, er werden duren spullen aangeleverd en zware machines ingezet om een weg er naartoe aan te leggen. Er waren vrijdag verschillende families aanwezig, maar niemand wilde vertellen waar het geld vandaan kwam. Waarschijnlijk komt het van de overheid.  

Andere nieuwe nederzettingen verrezen bij Sinjil, eveneens niet ver van Eli. De kolonisten hebben ook  trailers gebracht naar een ''boerderij'', Givat Haroeh, die deel uitmaakt van de nederzetting Immanuel. Het werk aan een vierde buitenpost bij de nederzettingTekoa is eveneens intussen begonnen. Verder werd veiligheidsfunctionarissen gemeld dat er plannen zijn om buitenposten te vestigen bij de bestaande nederzettingen Neveh Tzuf, Mavo'ot Jericho en Neveh Erez. Het lijkt er inderdaad op dat de ministers Ben Gvir en Smotrich hun zin krijgen. Smotrich had een plan om de bevolking van de nederzettingen in één à twee jaar te verdubbelen en Ben Gvir wil het hele land van Israel in bezit nemen. De VS en de EU kijken daarbij vanzelfsprekend geïnteresseerd toe. Onder afkeurend gemompel, dat dan weer wel 

Geen opmerkingen:

Belegering Nur Shams duurt voort, grote vernielingen, mogelijk 10 doden en 11 gewonden

                                                          Ma'an News Updated - Israelische troepen hebben hun belegering van het Nur Sha...