zaterdag 3 juni 2023

Palestina: Wereld Voedsel Programma en UNRWA laten benarde noodkreten horen

Pilipppe Lazzarini vroeg in januari om $1,6 miljard 

 De woordvoerder van de Secretaris-generaal van de Verenigde Naties heeft gewaarschuwd dat als er niet spoedig hulp komt de voedselvoorziening van 200.000 Palestijnen in de komende dagen spaak gaat lopen. Tijdens een briefing in New York zei hij dat de VN in Palestina met een kritieke situatie te maken hebben en dat zonder een zeer spoedige toevloed van geld het Wereld Voedsel Programma (WVP) voor 200.000 mensen in juni al zal gaan stoppen. 

 Volgens hem is de ecomische situatie in Gaza verergerd door de jongste ronde van gevechten tussen Israel en de Islamitische Jihad. Afgezien van de WVP-budgetcrisis is er het gevaar dat ook andere VN-programma's in de problemen komen. Zonder de noodzakelijke  financiële ondersteuning zal het WVP genoodzaakt zijn in augustus het volledige programma te stoppen. Dat betekent dan dat 350.000 van de meest kwetsbare  mensen die bovendien het risico lopen op ondervoeding geen hulp meer krijgen die hen in staat stelt hun families te voeden.

Helaas is de WVP-crisis niet de enige crisis die de VN bedreigt. Commissaris-generaal Philippe Lazzarini van de United Nations Relief and Works Agency (UNWRA) voor de Palestijnen luidde vrijdag de noodklok toen hij tijdens de donorconferentie die in New York was belegd op initiatief van de voorzitter van de Algemene Vergadering, opmerkte dat de toegezegde  middelen niet voldoende waren om UNRWA vanaf september draaiende te houden,  De landen zegden $ 812,3 miljoen dollar toe. Lazzarini zei blij te zijn met de toezeggingen,  maar voegde eraan toe dat het niet genoeg was om ruim 700 scholen en 140 klinieken ook na september open te houden. 

In een verklaring zei UNWRA dat Palestijnen de effecten van het geldgebrek elke dag voelen. ''In een tijd waarin een blijvende oplossing nog niet eerder zo ver verwijderd leek, draagt het bij aan de gevoelens van wanhoop en aan hun lot overgelaten te zijn.'' Lazzarini merkte op dat tijdens de conferentie veel staten hadden gezegd dat nu de organisatie zijn 75-jarig bestaan nadert, het de hoogste tijd wordt voor een strategische discussie over hoe UNRWA tot een organisatie te maken die die duurzaam kan overleven totdat er eindelijk een politieke oplossing is.

Geen opmerkingen:

Hamas en Fatah sluiten met 12 andere fracties een akkoord over een interim-regering

 Veertien Palestijnse groeperingen hebben in Beijing een akkoord gesloten dat mikt op het vestigen van een gezamenlijke regering die na aflo...