maandag 26 juni 2023

Drie Israelische chefs publiceren super-hypocriete verklaring over week van pogroms

De Israelische chefstaf Herzl Halevi, Ronen  Bar, de baas van de veiligheidsdienst Shin Bet, en de commissaris van politie Kobi Shabtai, hebben naar aanleiding van pogroms van afgelopen week afgelopen zaterdag een gezamenlijke verklaring uitgegeven, waarvan de huichelachtigheid werkelijk alle records breekt. Ik reproduceer de tekst hieronder. De heren zeggen dat wat er gebeurd is ''tegen de Joodse waarden ingaat" en dat het leger, de Shin Bet en de politie zullen doorgaan ''met alle midddelen die hen ten dienste staan wet en orde te handhaven''. Zullen doorgaan met handhaven, ze zeggen het  echt. En over welke wet en welke orde het dan gaat mag de goede God weten. Waarbij ze nog wat vrome woorden laten volgen over versterken van de veiligheidstroepen en het opvoeren van het aantal arrestaties. Plus een wens dat ''leiders en opvoeders'' publiekelijk ''deze gewelddaden te veroordelen''.

Hier is de schandelijke tekst: "In recent days, violent attacks in Judea and Samaria have been carried out by Israeli citizens against innocent Palestinians. These attacks contradict every moral and Jewish value; they constitute, in every way, nationalist terrorism, and we are obliged to fight them. The IDF, ISA and Israel Police are committed to continuing to operate with determination and using all the means that are at our disposal to maintain security and the law in Judea and Samaria. The IDF will divert and reinforce security forces to prevent incidents of this type from occurring in Judea and Samaria, and the ISA will conduct an increased number of arrests, including administrative arrests, of the rioters who act in a violent and extreme manner inside the Palestinian towns. We call on the leaders and educators in the communities to publicly denounce these acts of violence and to join the effort to fight against them."

En deze schandalige tekst werd dus rondgestrooid na een week van pogroms in een gebied van Ramallah tot Nablus, waarin in tientallen dorpen, honderden  auto's, tientallen huizen en tientallen dunams aan bebouwd akkerland evenals tientallen olijfbomen in vlammen opgingen. Waarin bovendien een Palestijn, Omar Jabara (25) uit Turmus Ayya, in koelen bloede werd vermoord. Een week waarin welgeteld vier (4!) mensen werden opgepakt, en waarin het leger geen poot uitstak om de kolonisten tegen te gaan. In tegendeel, waarbij het leger Palestijnen die zich verzetten met traangas en rubberkogels te lijf ging. Deze verklaring is daarom niets minder dan het absolute toppunt van hypocrisie en leugenachtigheid. Hoe krijgen de idioten het voor elkaar om zo'n ranzige tekst in elkaar te prutsen. Maar het maakt in ieder geval duidelijker dan wat dan ook, dat de Palestijnen, niets, nada, niente te verwachten hebben van deze drie leiders van de organisaties die hen zouden moeten beschermen.  

Daar kunnen we nog aan toevoegen dat Bibi Netanyahu, de premier van Israel, de hele week geen enkel woord van afkeuring heeft laten horen. En dat verschillende fascistische ministers bovendien nog kritiek leverden op de verklaring omdat hij de terreur van de kolonisten op één lijn stelde met de terreur van Palestijnen. Zoals minister Orit Strock, die zich in een radio-interview afvroeg wie de heren dachten dat ze waren? De Wagner  groep? Om dit ''nationalistische terreur te noemen?'' Of Bezalel Smotrich, die twitterde dat het ''moreel fout en prakisch gezien gevaarlijk was om een evenwicht aan te brengen tussen moorddadige Arabische terreur en civiele tegenacties hoe ernstig die ook uitpakten", Of minister Israel Katz van Energie die zei dat er geen vergelijking mogelijk was ''want terreur is de terreur die Palestijnen uitvoeren tegen Joden, soldaten en mensen die onschuldig zijn''. 

Het is duidelijk dat de kolonisten geen strobreed in de weg zal worden gelegd. Hun terreur wordt van overheidswege niet alleen gedoogd, maar ook aangemoedigd. En ook wel degelijk gebruikt, alleen wordt dat ouder gewoonte niet met zoveel woorden gezegd. Er is maar één conclusie mogelijk: Israel is al heel ver op weg om niet alleen een apartheidsstaat te zijn, maar een fascistische apartheidsstaat te worden, en dan een staat waar de Palestijnen en masse over de de grens zullen worden gewerkt. Het is een stuk verder heen dan de meeste mensen zich blijkbaar realiseren. De VS en de EU houden zich afzijdig en laten wat afkeurende woorden horen. De meeste Israeli's zijn heel druk met andere dingen. Ze lopen te hoop tegen de juridische ''revolutie'' die intussen, na een pauze van weken, weer op gang is gekomen. En intussen gaan we verder alsof er niets is gebeurd. De situatie is gevaarlijk en explosief, al zijn de pogroms na wat brandstichtingen gisteren in Turmus Ayya en bij Salfit intussen gestopt. Maat ik denk dat we bang moeten zijn dat helemaal niemand in actie zal komen voordat het te laat is. 

Geen opmerkingen:

Belegering Nur Shams duurt voort, grote vernielingen, mogelijk 10 doden en 11 gewonden

                                                          Ma'an News Updated - Israelische troepen hebben hun belegering van het Nur Sha...