zaterdag 24 juni 2023

Kolonisten gaan door met hun pogroms en installeerden nog een achtste buitenpost

Umm Safa deze zaterdag (Ma'an)

Honderden Israelische kolonisten hebben zaterdag voor een vierde dag pogroms gehouden in plaatsen als Umm Safa (ten noorden van Ramallah) en Urif (ten zuiden van Nablus).  Een aantal Palestijnen raakte gewond, een aantal huizen en auto's brandde af. Het leger keek in de meeste gevallen werkloos toe en kwam van  tijd tot tijd de kolonisten te hulp door de Palestijnen, die de kolonisten wilden terugdringen, met traangas en rubberkogels op een afstand te houden. Een twintigtal kolonisten bracht zaterdag ook nog een bezoek aan Huwwara, waar de kolonisten al eerder dit jaar een ontzettende ravage aanrichtten, en staken er een aantal auto's in brand. En intussen richtten kolonisten bij Salfit, in het centrale deel van de Westoever, zaterdag nog een nieuwe buitenpost op, de achtste sinds afgelopen dinsdag.

Volgens burgemeester Marwan Sabah van Umm Safa werd de plaats overvallen door een menigte van ongeveer 100 kolonisten.van wie verscheidenen gewapend waren met geweren, en stortten zij zich vooral op huizen en auto's. Een vooralsnog onbekend aantal daarvan ging in vlammen op.  Volgens de burgemeester werden de kolonisten beschermd door het leger dat regelmatig met traangas en rubberkogels schoot op burgers die hun eigendommen wilden beschermen. De kolonisten brandden een huis met een baby erin tot de grond toe af en ze schoten regelmatig hun geweren af. Volgens sommige bronnen zetten de dorpsbewoners als tegenprestatie een auto van de militaire inlichtingendienst in lichterlaaieTwee journalisten klaagden dat ze beschoten waren en toonden als bewijs een gehavende camera. Verder werd een ambulance met een patient er in door een steen getroffen, maar gelukkig raakte alleen de chauffeur lichtgewond en de ambulance beschadigd.  

Een tweede plaats die bezoek kreeg van kolonisten was Urif (ten zuiden van Nablus, de plaats waar de twee mannen vandaan kwamen die dinsdag vier kolonisten doodschoten). De plaats heeft daar al de nodige last van ondervonden. De drecte familie van de twee is opgepakt en hun hele uitgebreide familie verloor haar permissies om te werken in Israel of voor de nederzettingen. Volgens burgemeester Abdul Hakim Shehadeh van het dorp gebeurde hier zaterdag hetzelfde als in Umm Safa, De kolonisten kwamen  met tientallen tegelijk, en het het leger beschermde hen en schoot op dorpelingen die probeerden de kolonisten te stoppen. 

Nieuwe buitenpost in Dir Istiya (IMEMC)

Eveneens deze zaterdag installeerden kolonisten een nieuwe wilde buitenpost op gestolen land in Deir Istiya, ten westen van Salfit. Volgens Moath Salma, de burgemeester, kozen ze daarvoor het al-Qa'da gebied in het noorden van het dorp. Ze installeerden twee mobiele huizen en drie schuren en startten werk aan de infrastructuur. Het was de achtste nieuwe nederzetting in een week tijds. Verder werden in de nacht van vrijdag op zaterdag een aanzienlijk aantal olijfbomen verbrand toen kolonisten bouwland aanstaken in Wad Sa'ir, ten noordoosten van Hebron. 

Zaterdag werd ook bekend dat de chirurgen van het Najah-ziekenhuis in Nablus een oog hadden moeten verwijderen van de 5-jarige Khaled Malalha, die vrijdag door een ''rubber''kogel in zijn oog werd geroffen toen hij bij zijn vader in de auto zat. En wat ook aardig is om te vermelden: vrijdag heeft een groot aantal diplomatieke vertegenwoordigers van de EU en de  landen van de EU een bezoek gebracht aan de plaats Turmus Ayya die woensdag zo te lijden had van een kolonisten-pogrom. Ze wilden zich solidair verklaren. Dat was natuurlijk ontzettend aardig en de gemeenschap Turmis Ayya zal er vast heel blij mee zijn geweest, in de volle wetenschap dat de EU Israel op alle mogelijke manieren de hand boven het hoofd houdt en blijft steunen. Maar waarschijnlijk hadden ze toch beter een inzameling kunnen houden om de bewoners nieuwe huizen en auto's te geven. Van Israel krijgen ze namelijk geen cent.    

Geen opmerkingen:

Belegering Nur Shams duurt voort, grote vernielingen, mogelijk 10 doden en 11 gewonden

                                                          Ma'an News Updated - Israelische troepen hebben hun belegering van het Nur Sha...