zaterdag 26 augustus 2023

Israeli's in Nederland niet aansprakelijk voor in naam van de staat gepleegde oorlogsmisdaden

De familieleden van Ziada
Het Hoge Raad heeft vrijdag in een korte schriftelijke uitspraak laten weten dat Israelische ex-legerchefs in Nederland niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor oorlogsmisdrijven. Met de uitspraak bevestigde de Raad de uitspraak van lagere instanties. De Nederlandse Palestijn Ismail Ziada had tegen de Israelische voormalige stafchef Benny Gantz en de ex-luchtmachtcommandant Amir Eshel een civiele procedure aangespannen wegens hun beslissing destijds in 2014 het huis van zijn familie in het Bureij-kamp in Gaza te bombarderen. Daarbij werd Ziada's 70-jarige moeder Muftia gedood, evenals zijn broers Jamil, Yousif en Omar, zijn schoonzuster Bayan, zijn 12-jarige neefje Shaban en een zevende persoon die het huis bezocht. 

De ex-militairen genieten in Nederland immuniteit omdat ze handelden namens de Israelische staat. De Nederlandse rechter is dan niet bevoegd te oordelen over aansprakelijkheidsclaims ''ongeacht de aard en de ernst van de hun verweten gedragingen'', aldus de Hoge Raad

Ziada, die al vijf jaar bezig is met de zaak waarin hij schadevergoeding van Gantz en Eshel eist,  zei boos en teleurgesteld te zijn, omdat het Hof politiek had laten prevaleren boven mensen en de weg naar het recht had geblokkeerd. ''Deze uitspraak maakt het onrecht dat we hebben geleden nog erger.'' Zijn advocate Liesbeth Zegveld had aangevoerd dat immuniteit niet absoluut is. In een uitspraak van 2010 had het Europese Hof voor de Mensenrechten bepaald, dat wanneer het recht tot toegang een rechter  wordt beperkt doordat immuniteit wordt toegepast omdat de handeling plaatsvond in naam van een staat, de rechter dient te onderzoeken of de omstandigheden van de zaak zo'n beslissing wel rechtvaardigen. Ziada kan nu alleen nog de zaak aanbrengen bij het Hof voor de Mensenrechten.

  Tijdens de oorlog van 2014 werden meer dan 2.200 mensen gedood onder wie 551 kinderen. Generaal Gantz die tegenwoordig politicus is, had zich nog tijdens de laatste verkiezingscampagne laten voorstaan op zijn prestaties tijdens deze oorlog.      

Geen opmerkingen:

Israel opent het vuur op wachtenden op voedsel: ruim 100 doden en 726 gewonden

                                                                      Foto van X Het Israelische leger heeft donderdagmorgen een nieuw en ni...