donderdag 10 januari 2019

Mensenrechtenorganisaties vragen Israel niet langer in Gaza te sproeien met landbouwgif

 Israelisch sproeivliegtuig in actie. (Deze foto is overigens niet afkomstig uit het grensgebied bij Gaza).

De mensenrechtenorganisaties al-Mezan uit Gaza en de Israelische organisaties Gisha en Adalah hebben een dringend beroep gedaan op Israel om te stoppen met het sproeien van onkruidverdelgers op het land van Gaza of in de grensgebieden bij Gaza. In een brief aan Binyamin Netanyahu als minister van Defensie, de militaire Advocaat-generaal en aan procureur-generaal Mandelblit wezen ze op de ernstige risico's voor de gezondheid van de inwoners van Gaza en voor de schade aan landbouwgewassen in Gaza
Israel sproeit al zeker sinds 2014 regelmatig in deze gebieden, met name in plm. 300 meter brede strook aan de grens, die Israel tot ''veiligheidsgordel'' heeft bestempeld. In 2015 bevestigde het ministerie van Defensie als antwoord op klachten dat het bij de grens had gesproeid om ''het terrein vrij te maken''. In 2016 dienden Gisha, Adalah en al-Mezan een klacht in namens acht boeren in Gaza die grote schade hadden geleden. Zij vroegen toen om compensatie, maar zonder resultaat.
In 2017 werd er opnieuw gesproeid, en in december 2018 gebeurde dat nogmaals.
Volgens het ministerie van Defensie gebeurt het sproeien boven Israelisch grondgebied, maar de mensenrechtenorganisatie voeren daartegen aan dat, als dat al het geval is, de onkruidverdelgers door de wind naar de grensgebieden van Gaza worden meegevoerd waar ze grote schade aanrichten. (De veronderstelling lijkt gewettigd dat er zelfs alleen gesproeid wordt als de wind de kant van Gaza op blaast, AbuP.). De organisaties wijzen er verder op dat het gebruikte middel glyphosaat is, zoals is gebleken uit informatie die werd verkregen via een verzoek op grond van de wet op de Vrijheid van Informatie. Glyphosaat (Roundup) is door veel landen verboden, omdat het volgens de Wereld gezondheidsorganisatie WHO kankerverwekkend is. 
De drie organisaties citeren in hun brief een uitspraak van het Israelische hooggerechtshof uit 2007. Daarbij verbood het hof het met landbouwgif besproeien van velden behorend bij ''niet erkende gemeenschappen' (van Bedoeïenen) in de Negev, omdat het gif gevaarlijk was voor de gezondheid van mens, dier en de vegetatie.

Geen opmerkingen:

Israelisch leger maakt weer een slachtoffer bij inval in Nablus

 Het Israelische leger heeft bij één van haar invallen in Nablus weer een slachtoffergemaakt en ook 31 mensen gewond, onder wie vier mensen ...